ORDIN nr. 3.493 din 21 noiembrie 2022pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Institutului Național de Management al Serviciilor de Sănătate
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1132 din 24 noiembrie 2022    Văzând Referatul de aprobare al Direcției personal și structuri sanitare prin Biroul drepturi salariale nr. A.R. 20.892/2022,având în vedere:– Adresa Institutului Național de Management al Serviciilor de Sănătate nr. IMSSDG 193 din 24.10.2022, înregistrată la Ministerul Sănătății cu nr. AR 18.916 din 24.10.2022, REG1/21.793 din 24.10.2022, respectiv nr. DPSS 7.008 din 26.10.2022;– Hotărârea Guvernului nr. 1.183/2022 privind organizarea și funcționarea Institutului Național de Management al Serviciilor de Sănătate,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) și ale art. 14 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Institutului Național de Management al Serviciilor de Sănătate, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1132 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul din șos. Panduri nr. 1, bloc P33, parter, sectorul 5, București.  +  Articolul 2Structurile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății și Institutul Național de Management al Serviciilor de Sănătate duc la îndeplinire dispozițiile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul sănătății,
    Alexandru Rafila
    București, 21 noiembrie 2022.Nr. 3.493.  +  ANEXĂREGULAMENTde organizare și funcționare a Institutului Național de Management al Serviciilor de Sănătate