ORDIN nr. 1.816 din 9 noiembrie 2022pentru modificarea anexelor nr. 9, 10 și 12 la Normele metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare și alimentație publică, a licențelor și brevetelor de turism, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale pentru Turism nr. 65/2013
EMITENT
 • MINISTERUL ANTREPRENORIATULUI ȘI TURISMULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1132 din 24 noiembrie 2022  În temeiul prevederilor art. 20 din Hotărârea Guvernului nr. 1.267/2010 privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licențelor și brevetelor de turism, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.327/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Antreprenoriatului și Turismului, cu modificările ulterioare,ministrul antreprenoriatului și turismului emite următorul ordin:  +  Articolul IAnexele nr. 9 Macheta certificatului de clasificare, nr. 10 Macheta licenței de turism și nr. 12 Macheta brevetului de turism la Normele metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare și alimentație publică, a licențelor și brevetelor de turism, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale pentru Turism nr. 65/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 353 și 353 bis din 14 iunie 2013, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1-3*) care fac parte integrantă din prezentul ordin.*) Anexele nr. 1-3 sunt reproduse în facsimil.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul antreprenoriatului și turismului,
  Cătălin Canciu,
  secretar de stat
  București, 9 noiembrie 2022.Nr. 1.816.  +  Anexa nr. 1(Anexa nr. 9 la normele metodologice)
  Macheta certificatului de clasificare
   +  Anexa nr. 2(Anexa nr. 10 la normele metodologice)
  Macheta licenței de turism
   +  Anexa nr. 3(Anexa nr. 12 la normele metodologice)
  Macheta brevetului de turism
  -----