HOTĂRÂRE nr. 1.397 din 16 noiembrie 2022privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Secretariatului General al Guvernului pentru Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale - Unitatea Teritorială 260
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1132 din 24 noiembrie 2022  Având în vedere dispozițiile art. 2^1 și 2^2 din Ordonanța Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 288 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Secretariatului General al Guvernului pentru Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale - Unitatea Teritorială 260, ca urmare a reevaluării, potrivit datelor de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Secretariatul General al Guvernului își va actualiza în mod corespunzător datele din evidența cantitativ-valorică și, împreună cu Ministerul Finanțelor, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 40 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Marian Neacșu
  Președintele Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale,
  Georgian Pop
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  București, 16 noiembrie 2022.Nr. 1.397.  +  ANEXĂ
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea
  Secretariatului General al Guvernului - Administrația Națională a Rezervelor de Stat
  și Probleme Speciale - Unitatea Teritorială 260, a căror valoare de inventar se actualizează, ca urmare a reevaluării
  Nr. MFCodul de clasificațieDenumirea imobiluluiPersoana juridică ce administrează imobilul (denumire și CUI)Adresa imobiluluiValoarea de inventar actualizată (lei)
  123456
  978198.19.01Teren 260/1Secretariatul General al Guvernului - Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale - Unitatea Teritorială 260 (CUI) 23475670Județul Sibiu3.612.856,32
  978528.19.01Clădire 260/34Secretariatul General al Guvernului - Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale - Unitatea Teritorială 260 (CUI) 23475670Județul Sibiu42,34
  978548.19.01Construcție 260/36Secretariatul General al Guvernului - Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale - Unitatea Teritorială 260 (CUI) 23475670Județul Sibiu849,53
  978558.19.01Construcție 260/37Secretariatul General al Guvernului - Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale - Unitatea Teritorială 260 (CUI) 23475670Județul Sibiu849,53
  978568.19.01Construcție 260/38Secretariatul General al Guvernului - Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale - Unitatea Teritorială 260 (CUI) 23475670Județul Sibiu849,01
  978588.19.01Construcție 260/40Secretariatul General al Guvernului - Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale - Unitatea Teritorială 260 (CUI) 23475670Județul Sibiu460,35
  978658.19.01Construcție 260/47Secretariatul General al Guvernului - Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale - Unitatea Teritorială 260 (CUI) 23475670Județul Sibiu436,71
  978668.19.01Construcție 260/48Secretariatul General al Guvernului - Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale - Unitatea Teritorială 260 (CUI) 23475670Județul Sibiu14.634,77
  978678.19.01Construcție 260/49Secretariatul General al Guvernului - Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale - Unitatea Teritorială 260 (CUI) 23475670Județul Sibiu14.634,77
  978718.19.01Clădire 260/53Secretariatul General al Guvernului - Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale - Unitatea Teritorială 260 (CUI) 23475670Județul Sibiu105.754,82
  -----