ORDIN nr. 1.436 din 4 noiembrie 2022privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru instituirea schemei de ajutor de minimis în vederea tranziției către economia circulară
EMITENT
  • MINISTERUL ECONOMIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1114 din 18 noiembrie 2022    Având în vedere prevederile art. 20 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2022 privind reglementarea unor măsuri financiare prin instituirea schemei de ajutor de minimis în vederea tranziției către economia circulară,în temeiul art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, cu modificările ulterioare,ministrul economiei emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Ghidul solicitantului pentru instituirea schemei de ajutor de minimis în vederea tranziției către economia circulară, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul economiei,
    Florin Marian Spătaru
    București, 4 noiembrie 2022.Nr. 1.436.  +  ANEXĂGHIDUL SOLICITANTULUIpentru instituirea schemei de ajutor de minimis în vederea tranziției către economia circulară