ORDIN nr. 6.203 din 4 noiembrie 2022privind modificarea anexei la Ordinul ministrului educației nr. 5.379/2022 pentru aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAȚIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1088 din 11 noiembrie 2022    În temeiul prevederilor art. 82 alin. (3) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere Referatul de aprobare nr. 2.622/DGIP din 4.11.2022 al Ordinului ministrului educației privind modificarea anexei la Ordinul ministrului educației nr. 5.379/2022 pentru aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar,în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările și completările ulterioare,ministrul educației emite prezentul ordin.  +  Articolul IAnexa la Ordinul ministrului educației nr. 5.379/2022 pentru aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 893 din 12 septembrie 2022, se modifică după cum urmează:– La articolul 19, alineatul (4) va avea următorul cuprins:(4) Elevii care beneficiază de sprijinul financiar «Bani de liceu» pot obține bursă de performanță/merit/studiu, dacă îndeplinesc criteriile prevăzute în prezentul ordin.  +  Articolul IIDirecția generală învățământ preuniversitar, Direcția generală economică, Direcția generală minorități și relația cu Parlamentul, Direcția generală management resurse umane și rețea școlară, inspectoratele școlare județene/al municipiului București și unitățile de învățământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul educației,
    Ligia Deca
    București, 4 noiembrie 2022.Nr. 6.203.----