ORDIN nr. 2.853 din 7 noiembrie 2022pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 212/2022 privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic al clădirilor, privind derularea Programului național de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat
EMITENT
  • MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1085 din 10 noiembrie 2022    În temeiul art. 34 din Legea nr. 212/2022 privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic al clădirilor și al art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 477/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, cu modificările și completările ulterioare,ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației emite următorul ordin:  +  Articolul 1(1) Se aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 212/2022 privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic al clădirilor, privind derularea Programului național de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.(2) Normele metodologice prevăzute la alin. (1) reglementează modalitatea de derulare a Programului național de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat, prevăzut la cap. III din Legea nr. 212/2022.  +  Articolul 2În vederea includerii în Programul național de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat, beneficiarii care au depus solicitări pentru anul 2022, în termenul prevăzut la art. 19 alin. (1) din Legea nr. 212/2022, încarcă în platforma digitală „investitii.mdlpa.ro“ solicitarea întocmită conform modelului prevăzut în normele metodologice aprobate conform art. 1 alin. (1), însoțită de documentele prevăzute în acestea, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a legii bugetului de stat pentru anul următor.  +  Articolul 3Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2023.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
    Cseke Attila-Zoltán
    București, 7 noiembrie 2022.Nr. 2.853.  +  ANEXĂNORME METODOLOGICEde aplicare a prevederilor Legii nr. 212/2022 privind unele măsuripentru reducerea riscului seismic al clădirilor,privind derularea Programului național de consolidare a clădirilorcu risc seismic ridicat