ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 116 din 29 decembrie 2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comerțului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 926 din 30 decembrie 2009  Ținând cont de necesitatea remedierii cât mai urgente a blocajului existent la oficiile registrului comerțului, care duce la nerespectarea drepturilor comercianților, cu consecințe deosebit de periculoase pentru circuitul comercial,cunoscând faptul că funcționarea eficientă a registrului comerțului în subordinea Ministerului Justiției constituie premisa esențială a derulării unor programe de cooperare judiciară europeană extrem de importante, precum E-Justice sau N-Lex,având în vedere contextul social economic actual care impune, pe de o parte, o decongestionare a activității judiciare prin luarea unor măsuri energice de remediere a supraîncărcării instanțelor și, pe de altă parte, o fluidizare a procedurilor aferente activității comerciale,pentru asigurarea respectării termenelor de eliberare a certificatelor de înregistrare, de înscriere de mențiuni și a documentelor aferente, de soluționare a cererilor de înregistrare în registrul comerțului, ca imperativ al derulării în condiții corespunzătoare, cu respectarea legii, a activității comercianților,având în vedere că registrul comerțului este un instrument esențial pentru securitatea circuitului comercial, ce contribuie în mod substanțial la dezvoltarea unui climat de loialitate și credibilitate la nivelul mediului de afaceri,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 1Abrogat. (la 26-11-2022, Articolul 1 a fost abrogat de Litera c), Alineatul (1), Articolul 140, Sectiunea a 10-a, Capitolul IV din LEGEA nr. 265 din 22 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 750 din 26 iulie 2022 )  +  Articolul 2Abrogat. (la 26-11-2022, Articolul 2 a fost abrogat de Litera c), Alineatul (1), Articolul 140, Sectiunea a 10-a, Capitolul IV din LEGEA nr. 265 din 22 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 750 din 26 iulie 2022 )  +  Articolul 2^1Abrogat. (la 26-11-2022, Articolul 2^1 a fost abrogat de Litera c), Alineatul (1), Articolul 140, Sectiunea a 10-a, Capitolul IV din LEGEA nr. 265 din 22 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 750 din 26 iulie 2022 )  +  Articolul 3Abrogat. (la 26-11-2022, Articolul 3 a fost abrogat de Litera c), Alineatul (1), Articolul 140, Sectiunea a 10-a, Capitolul IV din LEGEA nr. 265 din 22 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 750 din 26 iulie 2022 )  +  Articolul 3^1Abrogat. (la 26-11-2022, Articolul 3^1 a fost abrogat de Litera c), Alineatul (1), Articolul 140, Sectiunea a 10-a, Capitolul IV din LEGEA nr. 265 din 22 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 750 din 26 iulie 2022 )  +  Articolul 4Abrogat. (la 26-11-2022, Articolul 4 a fost abrogat de Litera c), Alineatul (1), Articolul 140, Sectiunea a 10-a, Capitolul IV din LEGEA nr. 265 din 22 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 750 din 26 iulie 2022 )  +  Articolul 5Abrogat. (la 26-11-2022, Articolul 5 a fost abrogat de Litera c), Alineatul (1), Articolul 140, Sectiunea a 10-a, Capitolul IV din LEGEA nr. 265 din 22 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 750 din 26 iulie 2022 )  +  Articolul 6Abrogat. (la 26-11-2022, Articolul 6 a fost abrogat de Litera c), Alineatul (1), Articolul 140, Sectiunea a 10-a, Capitolul IV din LEGEA nr. 265 din 22 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 750 din 26 iulie 2022 )  +  Articolul 7Abrogat. (la 26-11-2022, Articolul 7 a fost abrogat de Litera c), Alineatul (1), Articolul 140, Sectiunea a 10-a, Capitolul IV din LEGEA nr. 265 din 22 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 750 din 26 iulie 2022 )  +  Articolul 7^1Abrogat. (la 26-11-2022, Articolul 7^1 a fost abrogat de Litera c), Alineatul (1), Articolul 140, Sectiunea a 10-a, Capitolul IV din LEGEA nr. 265 din 22 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 750 din 26 iulie 2022 )  +  Articolul 8Abrogat. (la 26-11-2022, Articolul 8 a fost abrogat de Litera c), Alineatul (1), Articolul 140, Sectiunea a 10-a, Capitolul IV din LEGEA nr. 265 din 22 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 750 din 26 iulie 2022 )  +  Articolul 9Abrogat. (la 26-11-2022, Articolul 9 a fost abrogat de Litera c), Alineatul (1), Articolul 140, Sectiunea a 10-a, Capitolul IV din LEGEA nr. 265 din 22 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 750 din 26 iulie 2022 )  +  Articolul 10Abrogat. (la 26-11-2022, Articolul 10 a fost abrogat de Litera c), Alineatul (1), Articolul 140, Sectiunea a 10-a, Capitolul IV din LEGEA nr. 265 din 22 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 750 din 26 iulie 2022 )  +  Articolul 11(1) În termen de 15 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, directorul general al Oficiului Național al Registrului Comerțului va emite deciziile de desemnare a directorilor și, după caz, a altor persoane din cadrul instituției, care vor îndeplini atribuțiile de soluționare a cererilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență.(2) În cazul în care volumul de activitate o impune, persoanele menționate la alin. (1), cu excepția directorilor și directorilor adjuncți, vor exercita pe perioada desemnării exclusiv atribuțiile de soluționare a cererilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, urmând ca restul atribuțiilor care le revin potrivit fișei postului să fie redistribuite în mod corespunzător celuilalt personal din cadrul oficiilor.(3) Persoanele desemnate potrivit alin. (1) să îndeplinească atribuțiile de soluționare a cererilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență sunt salarizate, în baza deciziei directorului general al Oficiului Național al Registrului Comerțului, pe perioada exercitării efective a acestor atribuții, la nivelul de salarizare al directorului oficiului registrului comerțului în care își desfășoară activitatea.(4) Funcțiile de conducere din cadrul Oficiului Național al Registrului Comerțului și al oficiilor registrului comerțului și persoanele desemnate, cu studii de specialitate juridică, beneficiază de vechime în specialitate juridică.  +  Articolul 12Abrogat. (la 26-11-2022, Articolul 12 a fost abrogat de Litera c), Alineatul (1), Articolul 140, Sectiunea a 10-a, Capitolul IV din LEGEA nr. 265 din 22 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 750 din 26 iulie 2022 )
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  Ministrul justiției,
  Cătălin Marian Predoiu
  Ministrul finanțelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
  București, 29 decembrie 2009.Nr. 116.