ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 27 din 29 martie 2006privind salarizarea și alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor și altor categorii de personal din sistemul justiției
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 314 din 7 aprilie 2006  Având în vedere că asigurarea salarizării adecvate și nediscriminatorii a judecătorilor și procurorilor este prevăzută la cap. VI pct. 3.3 din Planul de acțiune pentru implementarea Strategiei de reformă a sistemului judiciar pe perioada 2005-2007, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 232/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 273 din 1 aprilie 2005, măsură care avea ca termen de finalizare luna decembrie 2005,luând în considerare faptul că atât judecătorii, cât și procurorii care nu au beneficiat de sporul de 40% pentru judecarea și urmărirea penală a infracțiunilor de corupție, criminalitate organizată și terorism au acționat în judecată Ministerul Justiției, iar efortul bugetar pentru punerea în executare a hotărârilor judecătorești prin care s-au admis cererile acestora este de circa 4 ori mai mare decât cel rezultat din aplicarea prezentei ordonanțe de urgență,ținând seama de Hotărârea Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării nr. 185 din 22 iulie 2005, prin care s-a constatat existența unei discriminări directe între judecătorii și procurorii care beneficiază de sporul de 40% și cei care nu beneficiază de acest spor, recomandând Ministerului Justiției inițierea unor modificări în sensul eliminării acestei inegalități,luând în considerare că actuala grilă de salarizare a judecătorilor și procurorilor este întemeiată pe vechea reglementare abrogată prin intrarea în vigoare a Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin care au fost aduse modificări substanțiale ale prevederilor referitoare la cariera judecătorilor și procurorilor cu incidență asupra salarizării,ținând cont de faptul că prin Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, cu modificările și completările ulterioare, au fost aduse modificări în ceea ce privește organizarea și funcționarea Consiliului Superior al Magistraturii, ca organ cu activitate permanentă,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Capitolul IAbrogat. (la 01-01-2010, Cap. I a fost abrogat de pct. 7 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009. )  +  Articolul 1Abrogat. (la 01-01-2010, Art. 1 a fost abrogat de pct. 7 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009. )  +  Articolul 2Abrogat. (la 01-01-2010, Art. 2 a fost abrogat de pct. 7 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009. )  +  Capitolul II Salarizarea  +  Articolul 3Abrogat. (la 01-01-2010, Art. 3 a fost abrogat de pct. 7 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009. )  +  Articolul 4Abrogat. (la 01-01-2010, Art. 4 a fost abrogat de pct. 7 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009. )  +  Articolul 4^1Abrogat. (la 01-01-2010, Art. 4^1 a fost abrogat de pct. 7 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009. )  +  Articolul 5Abrogat. (la 01-01-2010, Art. 5 a fost abrogat de pct. 7 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009. )  +  Articolul 6Abrogat. (la 01-01-2010, Art. 6 a fost abrogat de pct. 7 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009. )  +  Articolul 7Abrogat. (la 01-01-2010, Art. 7 a fost abrogat de pct. 7 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009. )  +  Articolul 8Abrogat. (la 01-01-2010, Art. 8 a fost abrogat de pct. 7 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009. )  +  Articolul 9Abrogat. (la 01-01-2010, Art. 9 a fost abrogat de pct. 7 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009. )  +  Articolul 10(1) Abrogat. (la 01-01-2010, Alin. (1) al art. 10 a fost abrogat de pct. 7 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009. ) (2) Abrogat. (la 01-01-2010, Alin. (2) al art. 10 a fost abrogat de pct. 7 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009. ) (3) Abrogat. (la 01-01-2010, Alin. (3) al art. 10 a fost abrogat de pct. 7 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009. ) (4) Abrogat. (la 01-01-2010, Alin. (4) al art. 10 a fost abrogat de pct. 7 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009. ) (5) Abrogat. (la 01-01-2010, Alin. (5) al art. 10 a fost abrogat de pct. 7 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009. ) (6) Abrogat. (la 01-01-2010, Alin. (6) al art. 10 a fost abrogat de pct. 7 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009. ) (7) Abrogat. (la 01-01-2010, Alin. (7) al art. 10 a fost abrogat de pct. 7 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009. ) (8) Președintele, vicepreședintele și membrii Consiliului Superior al Magistraturii, dacă nu au domiciliul în municipiul București, beneficiază de drepturile prevăzute la art. 13, precum și de prevederile art. 22 sau, după caz, ale art. 23. (la 08-10-2007, Alin. (8) al art. 10 a fost modificat de pct. 1 al art. VI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 100 din 4 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 684 din 8 octombrie 2007. )  +  Articolul 11(1) Abrogat. (la 01-01-2010, Alin. (1) al art. 11 a fost abrogat de pct. 7 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009. ) (2) Abrogat. (la 01-01-2010, Alin. (2) al art. 11 a fost abrogat de pct. 7 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009. ) (3) Abrogat. (la 01-01-2010, Alin. (3) al art. 11 a fost abrogat de pct. 7 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009. ) (4) Ofițerii și agenții de poliție judiciară, precum și specialiștii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție și al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism beneficiază în mod corespunzător de drepturile prevăzute la art. 13.(5) Abrogat. (la 01-01-2010, Alin. (5) al art. 11 a fost abrogat de pct. 7 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009. ) (la 12-03-2007, Art. 11 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 45 din 6 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 9 martie 2007. )  +  Capitolul III Drepturile acordate în cazul delegării și detașării  +  Articolul 12(1) Pe perioada delegării și a detașării, judecătorii, procurorii, personalul asimilat acestora și magistratii-asistenți beneficiază de toate drepturile prevăzute de lege pentru funcția în care sunt delegați sau detașați. Dacă indemnizația și celelalte drepturi salariale prevăzute pentru funcția în care sunt delegați sau detașați sunt mai mici, aceștia își păstrează indemnizația de încadrare brută lunară și celelalte drepturi bănești.(2) Drepturile care se acordă pe timpul detașării se suportă de instituția în care persoana în cauză își desfășoară activitatea.  +  Articolul 13(1) Judecătorii, procurorii, personalul asimilat acestora și magistrații-asistenți, care sunt detașați sau delegați în altă localitate decât cea de domiciliu, beneficiază, pe toată durata delegării sau detașării, de următoarele drepturi:a) diurnă în cuantum de 2% din indemnizația de încadrare brută lunară, dar nu mai puțin decât cuantumul prevăzut pentru personalul din unitățile bugetare;b) decontarea cheltuielilor de cazare la structuri turistice de categoria până la 3 stele inclusiv. În situația în care nu beneficiază de cazare în aceste condiții, au dreptul la o sumă egală cu 0,5% din indemnizația de încadrare brută lunară pentru fiecare noapte, pe toată durata delegării sau detașării în altă localitate;c) decontarea, în limita a 4 călătorii dus-întors, pe lună, a transportului aerian, naval, auto sau pe calea ferată clasa I, inclusiv vagon de dormit clasa I, ori, după caz, a 7,5 litri carburant la suta de kilometri, în situația în care deplasarea se face cu autoturismul. Decontarea transportului nu se acordă în cazul în care deplasarea se face cu autoturismul ce aparține instituției.(2) Abrogat. (la 12-03-2007, Alin. (2) al art. 13 a fost abrogat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 45 din 6 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 9 martie 2007. ) (3) Prevederile alin. (1) se completează, după caz, cu reglementările aplicabile personalului din instituțiile publice. (la 12-03-2007, Alin. (3) al art. 13 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 45 din 6 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 9 martie 2007. )  +  Articolul 14(1) Judecătorii, procurorii și personalul asimilat acestora, detașați în funcții de conducere din Administrația Națională a Penitenciarelor, beneficiază, pe durata detașării, pe lângă indemnizația de încadrare brută lunară a funcției de execuție corespunzătoare nivelului instanței sau al parchetului și vechimii pe care o au la data detașării, și de indemnizația de conducere prevăzută de lege pentru funcția de conducere pe care sunt detașați, precum și de drepturile prevăzute în legile speciale.(2) Judecătorul delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate, precum și alte categorii de personal salarizate potrivit prezentei ordonanțe de urgență, delegate sau detașate în sistemul penitenciar, beneficiază pe durata delegării sau detașării și de drepturile prevăzute de legile speciale pentru activitatea desfășurată efectiv în penitenciar. (la 12-03-2007, Alin. (2) al art. 14 a fost introdus de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 45 din 6 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 9 martie 2007. )  +  Articolul 15(1) Judecătorii, procurorii și personalul asimilat acestora, numiți temporar într-o funcție de conducere, în cazul în care titularul acesteia lipsește din instituție o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice și nu beneficiază de salariu sau indemnizație pe perioada respectivă, au dreptul la indemnizația de încadrare brută lunară corespunzătoare funcției pe care o preiau.(2) Abrogat. (la 01-01-2010, Alin. (2) al art. 15 a fost abrogat de pct. 7 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009. )  +  Capitolul IV Salarizarea și alte drepturi ale asistenților judiciari  +  Articolul 16Abrogat. (la 01-01-2010, Art. 16 a fost abrogat de pct. 7 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009. )  +  Articolul 17În cazul în care asistenții judiciari sunt delegați sau detașați la instanțe care au sediul în alte localități decât cele în care își au domiciliul, aceștia beneficiază de decontarea cheltuielilor de transport și cazare, precum și de diurnă, potrivit dispozițiilor legale aplicabile personalului din unitățile bugetare.  +  Capitolul V Alte drepturi ale judecătorilor, ale procurorilor și ale celuilalt personal  +  Articolul 18Abrogat. (la 01-01-2010, Art. 18 a fost abrogat de pct. 7 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009. )  +  Articolul 19Abrogat. (la 01-01-2010, Art. 19 a fost abrogat de pct. 3 al art. 49, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009. )  +  Articolul 20Abrogat. (la 01-01-2010, Art. 20 a fost abrogat de pct. 3 al art. 49, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009. )  +  Articolul 21Abrogat. (la 01-01-2010, Art. 21 a fost abrogat de pct. 7 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009. )  +  Articolul 22Judecătorii, procurorii și personalul asimilat acestora, precum și magistrații-asistenți au dreptul la atribuirea unei locuințe de serviciu dacă, în localitatea unde își desfășoară activitatea, aceștia, soțul/soția sau copiii aflați în întreținerea lor nu beneficiază de locuința proprietate personală ori nu li s-a atribuit locuința de către autoritățile administrației publice locale.  +  Articolul 23(1) Judecătorii, procurorii, personalul asimilat acestora și magistrații-asistenți, cărora nu li s-a acordat locuință de serviciu de către ordonatorii principali de credite, au dreptul, în condițiile art. 22, la compensarea diferenței dintre chiria ce s-ar stabili pentru o locuință de serviciu, potrivit legii, și chiria plătită pe baza unui contract de închiriere încheiat în condițiile legii. Acest drept nu are caracter salarial și nu se impozitează. Compensarea nu se acordă în cazul în care contractul de închiriere este încheiat cu rude de gradul I sau II. În situații excepționale, determinate de inexistența unui fond locativ adecvat în localitatea unde își desfășoară activitatea, contractul de închiriere poate avea ca obiect o locuință situată în altă localitate din circumscripția aceleiași curți de apel. (la 01-07-2013, Alin. (1) al art. 23 a fost modificat de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 214 din 28 iunie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 388 din 28 iunie 2013, care introduce art. X din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 4 din 30 ianuarie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 68 din 31 ianuarie 2013. ) (2) Plafonul în limita căruia se poate deconta chiria în condițiile alin. (1) se stabilește anual, pe localități, potrivit limitei bugetului alocat în acest scop în legea bugetului de stat, prin ordin comun al ministrului justiției, al președintelui Consiliului Superior al Magistraturii, al președintelui Înaltei Curți de Casație și Justiție, al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și al procurorului-șef al Direcției Naționale Anticorupție. (la 18-04-2008, Alin. (2) al art. 23 a fost modificat de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 97 din 14 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 294 din 15 aprilie 2008. ) (3) Au dreptul la locuință de serviciu potrivit art. 22 sau, după caz, la compensarea chiriei în condițiile alin. (1) și (2) și cei delegați, detașați sau transferați în altă localitate decât cea de domiciliu, dacă ei, soțul/soția sau copiii aflați în întreținerea lor nu au în proprietate o locuință în localitatea în care sunt delegați, detașați sau transferați. În acest caz, personalul delegat sau detașat nu mai beneficiază de dreptul prevăzut la art. 13 alin. (1) lit. b).(4) Judecătorii, procurorii, personalul asimilat acestora și magistrații-asistenți, care nu beneficiază de locuință proprietate personală ori cărora nu li s-a acordat locuință de serviciu în condițiile art. 22 sau compensarea chiriei în condițiile alin. (1), în localitatea în care își desfășoară activitatea, au dreptul la decontarea cheltuielilor de transport între localitatea în care își au domiciliul sau reședința și localitatea unde se află sediul unității. În situația în care deplasarea se face cu autoturismul, aceștia beneficiază de decontarea contravalorii a 7,5 litri carburant la suta de kilometri, pentru perioada în care au lucrat efectiv.(5) Locuințele de serviciu nu pot fi vândute judecătorilor, procurorilor, personalului asimilat acestora și nici altor categorii de personal din sistemul justiției.(6) Dacă judecătorii, procurorii, personalul asimilat acestora și magistrații-asistenți, inclusiv soțul/soția acestora sau copiii aflați în întreținerea lor, au înstrăinat o locuință proprietate personală după data numirii în funcție în localitatea în care solicită drepturile prevăzute la alin. (1)-(3) și la art. 22, nu mai beneficiază de aceste drepturi.(7) În cazul pensionării, titularul contractului de închiriere și soțul ori soția acestuia își păstrează drepturile locative pe tot parcursul vieții.  +  Articolul 24Judecătorii, procurorii, personalul asimilat acestora și magistrații-asistenți, precum și familiile acestora beneficiază, ca măsură de protecție socială, de înlesniri stabilite prin ordin al ministrului justiției sau al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, după caz, cu privire la folosirea caselor de odihnă, a sanatoriilor și a altor amenajări recreative și sportive aflate în proprietatea sau în administrarea Ministerului Justiției și, respectiv, a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.  +  Articolul 24^1Abrogat. (la 01-01-2011, Art. 24^1 a fost abrogat de lit. o) a art. 39 din LEGEA-CADRU nr. 284 din 28 decembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 877 din 28 decembrie 2010. )  +  Articolul 25(1) Judecătorii, procurorii, personalul asimilat acestora și magistrații-asistenți, în activitate sau pensionari, beneficiază în mod gratuit de asistență medicală, medicamente și proteze, în condițiile respectării dispozițiilor legale privind plata contribuției pentru asigurările sociale de sănătate. (la 12-03-2007, Alin. (1) al art. 25 a fost modificat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 45 din 6 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 9 martie 2007. ) (2) Condițiile de acordare gratuită a asistenței medicale, medicamentelor și protezelor se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. Aceste drepturi nu au caracter salarial și nu se impozitează.  +  Articolul 26(1) Absolvenții, la încadrarea ca judecători, procurori sau personal asimilat acestora, imediat după terminarea studiilor superioare juridice sau, după caz, a Institutului Național al Magistraturii, în unități din altă localitate decât cea de domiciliu, beneficiază de o indemnizație de instalare egală cu indemnizația de încadrare brută lunară corespunzătoare funcției în care sunt încadrați.(2) În cazul în care absolventul este încadrat într-o unitate din mediul rural, indemnizația va fi egală cu două indemnizații de încadrare brute lunare.(3) Prin ordin al ministrului justiției sau al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, după caz, se poate aproba acordarea indemnizației prevăzute la alin. (2) și în cazul încadrării în localități în care atragerea juriștilor se face cu dificultate.(4) Cel care a beneficiat de acordarea indemnizațiilor prevăzute la alin. (1)-(3) este obligat să își exercite funcția în care a fost numit în unitate pentru o perioadă de cel puțin 2 ani. În cazul nerespectării acestei obligații, drepturile acordate potrivit alin. (1)-(3) se restituie. (la 12-03-2007, Art. 26 a fost modificat de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 45 din 6 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 9 martie 2007. )  +  Articolul 27(1) Judecătorii, procurorii, personalul asimilat acestora și magistrații-asistenți, care și-au pierdut total sau parțial capacitatea de muncă, fiind încadrați în gradul I sau II de invaliditate, în urma săvârșirii împotriva lor a unor fapte prevăzute de legea penală, în timpul sau în legătură cu serviciul, vor primi pe perioada invalidității o pensie egală cu indemnizația de încadrare brută lunară avută la data survenirii invalidității și vor beneficia o singură dată de o compensație egală cu de cinci ori aceeași indemnizație brută.(2) Judecătorii, procurorii, personalul asimilat acestora și magistrații-asistenți, care și-au pierdut parțial capacitatea de muncă, în condițiile alin. (1), fiind încadrabili în gradul III de invaliditate, și care nu își mai pot exercita în continuare profesia vor beneficia de o pensie egală cu cel puțin jumătate din indemnizația de încadrare brută avută în ultima lună de activitate, de o compensație egală cu de trei ori aceeași indemnizație brută, precum și de dreptul de a cumula, în condițiile legii, pensia cu salariul pe care îl pot primi dintr-o altă activitate desfășurată.(2^1) Abrogat. (la 16-12-2022, Alineatul (2^1) din Articolul 27 , Capitolul V a fost abrogat de Litera b), Alineatul (5), Articolul 294, Titlul VI din LEGEA nr. 303 din 15 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1102 din 16 noiembrie 2022 ) (3) Urmașii celor decedați în condițiile prevăzute la alin. (1): soțul supraviețuitor/soția supraviețuitoare, copiii minori și copiii majori aflați la studii până la împlinirea vârstei de 26 de ani beneficiază, pe perioada cât îndeplinesc condițiile prevăzute de reglementările legale referitoare la pensiile de asigurări sociale din sistemul public, de o sumă unică egală cu indemnizația de încadrare brută lunară pe care a avut-o persoana respectivă la data decesului, plătită de angajator.(4) Partea din pensia de invaliditate prevăzută de prezenta ordonanță de urgență, care depășește nivelul pensiei de invaliditate din sistemul public al asigurărilor sociale, se suportă din bugetul de stat.  +  Articolul 28În caz de deces al judecătorului, procurorului, personalului asimilat acestora și magistratului-asistent, membrii familiei care au dreptul, potrivit legii, la pensie de urmaș primesc pe o perioadă de 3 luni echivalentul indemnizației de încadrare brute din ultima lună de activitate a celui decedat. (la 12-03-2007, Art. 28 a fost modificat de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 45 din 6 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 9 martie 2007. )  +  Articolul 29(1) Pentru acordarea de ajutoare, recompense și contribuții la acțiuni umanitare se constituie Fondul președintelui Consiliului Superior al Magistraturii, al președintelui Înaltei Curți de Casație și Justiție, al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, al procurorului șef al Direcției Naționale Anticorupție și al ministrului justiției, cu încadrarea în creditele bugetare aprobate.(2) Pentru primirea delegațiilor străine și a invitaților din țară și din străinătate se constituie Fondul de protocol al Consiliului Superior al Magistraturii, al Înaltei Curți de Casație și Justiție, al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și al Direcției Naționale Anticorupție, cu încadrarea în creditele bugetare aprobate.(3) Baremurile de cheltuieli pentru acțiunile prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin ordin al conducătorului instituției.  +  Articolul 30(1) Judecătorii, procurorii și personalul asimilat acestora, trimiși în străinătate pentru acțiuni în interesul serviciului, au drepturile și obligațiile stabilite prin regulamentul aprobat, după caz, de ministrul justiției, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, cu excepția situațiilor în care prin lege specială se prevede altfel, cu respectarea dispozițiilor în vigoare referitoare la drepturile și obligațiile personalului trimis în străinătate.(2) Cheltuielile de deplasare în străinătate - diurnă în valută, cheltuieli de transport și cazare - se aprobă de conducătorul instituției și se acordă potrivit dispozițiilor prevăzute de lege pentru secretarii de stat.  +  Articolul 30^1(1) Judecătorii, procurorii și personalul de specialitate juridică, membri ai unor comisii de examinare, de soluționare a contestațiilor ori de organizare a unor examene sau concursuri, sunt remunerați prin plata cu ora pentru timpul efectiv lucrat în cadrul acestor comisii.(2) Calculul tarifului orar pentru plata membrilor comisiilor prevăzute la alin. (1) se face luându-se în considerare indemnizația de încadrare lunară brută a funcției în care este încadrat cel în cauză.(3) Drepturile prevăzute la alin. (1) se impozitează separat.(4) Membrii comisiilor prevăzute la alin. (1), care se deplasează în altă localitate decât cea în care își au locul de muncă, beneficiază de diurnă, cheltuieli de transport și cazare, potrivit legii. (la 12-03-2007, Art. 30^1 a fost introdus de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 45 din 6 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 9 martie 2007. )  +  Articolul 31Parcul auto, consumul de carburanți și modul de utilizare a parcului auto din dotarea instanțelor judecătorești, a parchetelor, a unităților subordonate Ministerului Justiției și a Consiliului Superior al Magistraturii se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, cu excepția situațiilor în care prin lege specială se prevede altfel.  +  Articolul 31^1(1) Abrogat. (la 01-01-2010, Alin. (1) al art. 31^1 a fost abrogat de pct. 7 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009. ) (2) Personalul prevăzut la alin. (1) beneficiază anual de un concediu de odihnă plătit de 35 de zile lucrătoare. (la 18-04-2008, Art. 31^1 a fost introdus de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 97 din 14 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 294 din 15 aprilie 2008. )  +  Articolul 32Judecătorii, procurorii, personalul asimilat acestora și magistrații-asistenți beneficiază și de drepturile stabilite în mod expres pentru aceștia prin alte acte normative speciale.  +  Capitolul VI Dispozițiile tranzitorii și finale  +  Articolul 33Judecătorii, procurorii, personalul asimilat acestora și magistrații-asistenți, aflați în activitate la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se consideră că îndeplinesc condițiile legale pentru funcția în care sunt încadrați.  +  Articolul 34Statele de personal și statele de funcții se întocmesc în limita numărului de posturi legal aprobat.  +  Articolul 35Abrogat. (la 12-03-2007, Art. 35 a fost abrogat de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 45 din 6 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 9 martie 2007. )  +  Articolul 36Abrogat. (la 01-01-2010, Art. 36 a fost abrogat de pct. 7 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009. )  +  Articolul 37Coeficienții de multiplicare prevăzuți în anexă se aplică în mod corespunzător altor categorii de personal care au fost salarizate în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 177/2002 privind salarizarea și alte drepturi ale magistraților, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 347/2003, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 38Valoarea de referință sectorială prevăzută în anexă se majorează cu 4% începând cu data de 1 aprilie 2006 și cu 5% începând cu data de 1 septembrie 2006 față de nivelul din luna august 2006.  +  Articolul 39Valoarea de referință sectorială prevăzută în anexele nr. 2, 4 și 5 la Legea nr. 50/1996 *) privind salarizarea și alte drepturi ale personalului din organele autorității judecătorești, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu majorările și indexările ulterioare, se majorează cu 4% începând cu data de 1 aprilie 2006, față de nivelul din luna martie 2006, și cu 5% începând cu data de 1 septembrie 2006, față de nivelul din luna august 2006. (la 12-03-2007, Art. 39 a fost modificat de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 45 din 6 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 9 martie 2007. )  +  Articolul 40Dispozițiile prezentei ordonanțe de urgență se aplică începând cu luna aprilie 2006.  +  Articolul 41La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă:a) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 177/2002 privind salarizarea și alte drepturi ale magistraților, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 924 din 18 decembrie 2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 347/2003, cu modificările și completările ulterioare;b) prevederile referitoare la salarizarea și alte drepturi ale judecătorilor Înaltei Curți de Casație și Justiție și ale magistraților-asistenți, cuprinse în Legea nr. 56/1996 privind salarizarea și alte drepturi ale judecătorilor Curții Supreme de Justiție, ale magistraților-asistenți și ale celorlalte categorii de personal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 139 din 4 iulie 1996, cu modificările și completările ulterioare;c) dispozițiile privind salarizarea președintelui, vicepreședintelui, președinților de secții și judecătorilor Înaltei Curți de Casație și Justiție, cuprinse în Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupa funcții de demnitate publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 266 din 16 iulie 1998, cu modificările și completările ulterioare;d) art. 56 din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 827 din 13 septembrie 2005;e) art. 28 alin. (1)-(5), (7) și (9) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 244 din 11 aprilie 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 503/2002, cu modificările și completările ulterioare, și art. 24 alin. (1), (3)-(5), (7) și (8) din Legea nr. 508/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea în cadrul Ministerului Public a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.089 din 23 noiembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare;f) orice alte dispoziții contrare.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul justiției,
  Monica Luisa Macovei
  Ministrul muncii,
  solidarității sociale și familiei,
  Gheorghe Barbu
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Cătălin Doica,
  secretar de stat
  București, 29 martie 2006.Nr. 27.  +  AnexăAbrogată. (la 01-01-2010, Anexa a fost abrogată de pct. 7 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009. ) -------