ORDIN nr. 1.493 din 18 octombrie 2022privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informațiilor statistice de comerț intra-UE cu bunuri în anul 2023
EMITENT
  • INSTITUTUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 28 octombrie 2022    Potrivit prevederilor Legii nr. 422/2006 privind organizarea și funcționarea sistemului statistic de comerț internațional cu bunuri, cu modificările ulterioare, în temeiul prevederilor Legii organizării și funcționării statisticii oficiale în România nr. 226/2009, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea și funcționarea Institutului Național de Statistică, republicată, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere Nota de prezentare și motivare nr. 54.721/2022 a Direcției generale de statistică economică din cadrul Institutului Național de Statistică, președintele Institutului Național de Statistică emite următorul ordin:  +  Articolul 1 Se aprobă următoarele praguri valorice Intrastat pentru colectarea informațiilor statistice de comerț intra-UE cu bunuri pentru anul de referință 2023: 1.000.000 lei pentru expedieri de bunuri și, respectiv, 1.000.000 lei pentru introduceri de bunuri.  +  Articolul 2 Operatorii economici care în cursul anului 2022 au efectuat schimburi de bunuri cu statele membre ale Uniunii Europene a căror valoare anuală, separat pentru cele două fluxuri, expedieri și, respectiv, introduceri de bunuri, depășește valoarea pragurilor Intrastat stabilite pentru anul 2022 trebuie să completeze și să transmită la Institutul Național de Statistică declarații statistice Intrastat începând cu luna de referință ianuarie 2023.  +  Articolul 3În cursul anului 2023 pot deveni furnizori de date Intrastat și alți operatori economici care realizează schimburi intra-UE de bunuri a căror valoare cumulată de la începutul anului depășește pragurile Intrastat pentru anul 2023. Acești operatori economici trebuie să completeze și să transmită declarații statistice Intrastat începând din luna în care valoarea cumulată de la începutul anului 2023 a expedierilor și/sau a introducerilor de bunuri depășește pragurile Intrastat stabilite, separat pentru cele două fluxuri.  +  Articolul 4 Prezentul ordin va fi pus în aplicare de către direcția de specialitate din cadrul Institutului Național de Statistică.  +  Articolul 5 La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Institutului Național de Statistică nr. 773/2021 privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informațiilor statistice de comerț intra-UE cu bunuri în anul 2022, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1091 din 16 noiembrie 2021.  +  Articolul 6 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 februarie 2023.
    Președintele Institutului Național de Statistică,
    Tudorel Andrei
    București, 18 octombrie 2022. Nr. 1.493. -------