ORDIN nr. 3.918 din 21 octombrie 2022pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2022 al Societății "Întreținere și Reparații Locomotive și Utilaje" - C.F.R. IRLU - S.A., filiala Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" - S.A.
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII Nr. 2.159 din 13 octombrie 2022
  • MINISTERUL FINANȚELOR Nr. 3.918 din 21 octombrie 2022
  • MINISTERUL MUNCII ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE Nr. 2.021 din 19 octombrie 2022
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1035 din 25 octombrie 2022    ORDIN nr. 2.159 din 13 octombrie 2022