ORDIN nr. 3.904 din 19 octombrie 2022privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea de către Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii - S.A. - IFN a procedurilor privind monitorizarea și stoparea/recuperarea ajutorului de stat
EMITENT
  • MINISTERUL FINANȚELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1033 din 24 octombrie 2022    În temeiul art. 25 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare,ministrul finanțelor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice pentru aplicarea de către Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii - S.A. - IFN a procedurilor privind monitorizarea și stoparea/recuperarea ajutorului de stat, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul finanțelor,
    Adrian Câciu
    București, 19 octombrie 2022.Nr. 3.904.  +  ANEXĂNORME METODOLOGICEpentru aplicarea de către Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii - S.A. - IFN a procedurilor privind monitorizarea și stoparea/recuperarea ajutorului de stat