ORDIN nr. 218 din 13 octombrie 2022privind aprobarea Listei interzise pentru anul 2023
EMITENT
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ ANTI-DOPING
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1025 din 21 octombrie 2022  Având în vedere prevederile art. 4 pct. 30, art. 7 lit. p) și ale art. 27 alin. (3) și (4) din Legea nr. 310/2021 privind prevenirea și combaterea dopajului în sport,în temeiul art. 12 alin. (5) și (6) din Legea nr. 310/2021 privind prevenirea și combaterea dopajului în sport,președintele Agenției Naționale Anti-Doping emite prezentul ordin.  +  Articolul 1În vederea prevenirii și combaterii dopajului în sport se aprobă Lista interzisă pentru anul 2023, în conformitate cu „Standardul Internațional Lista Interzisă - 2023 al Agenției Mondiale Anti-Doping“, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2023.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul vicepreședintelui Agenției Naționale Anti-Doping nr. 183/2021 privind aprobarea Listei interzise pentru anul 2022, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I , nr. 1096 din 17 noiembrie 2021.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Agenției Naționale Anti-Doping,
  Ștefan Rohnean
  București, 13 octombrie 2022.Nr. 218.  +  ANEXĂ
  CODUL MONDIAL ANTI-DOPING
  STANDARD INTERNAȚIONAL
  LISTA INTERZISĂ
  pentru anul 2023
   +  IntroducereLista interzisă este un standard internațional obligatoriu care face parte din Programul Mondial Anti-Doping. Lista este actualizată anual, în urma unui amplu proces de consultare intermediat de WADA. Data intrării în vigoare a listei este 1 ianuarie 2023.Textul oficial al Listei interzise va fi păstrat de către WADA și va fi publicat în limbile engleză și franceză. În cazul oricărei contradicții între versiunea în limba engleză și cea în limba franceză, versiunea în limba engleză va prevala.Mai jos sunt prezentați câțiva termeni utilizați în prezenta listă cu substanțe și metode interzise.Interzisă în competiție - sub rezerva aprobării de către WADA a unei perioade diferite pentru un anumit sport, perioada în competiție reprezintă, în principiu, perioada care începe chiar înainte de miezul nopții (la ora 11.59 p.m.) în ziua de dinaintea unei competiții în care sportivul este programat să participe, până la sfârșitul competiției și al procesului de recoltare a probelor.Interzisă permanent - acest lucru înseamnă că substanța sau metoda este interzisă atât în competiție, cât și în afara competiției, așa cum este prevăzut în cod.Specifică și nespecifică - conform art. 4.2.2 din Codul Mondial Anti-Doping, „în scopul aplicării articolului 10, toate substanțele interzise vor fi substanțe specifice, cu excepția cazurilor prevăzute de Lista interzisă. Nicio metodă interzisă nu va fi o metodă specifică în Lista interzisă, dacă nu este prevăzută expres ca metodă specifică în Lista interzisă“. În ce privește comentariul la articol, „substanțele și metodele specifice prevăzute la articolul 4.2.2 nu trebuie nicidecum considerate mai puțin importante sau mai puțin periculoase decât alte substanțe sau metode dopante. Mai degrabă, ele sunt pur și simplu substanțe și metode care, cel mai probabil, au fost consumate sau utilizate de către un sportiv pentru un alt scop decât sporirea performanței sportive“.Substanțe de abuz - conform articolului 4.2.3 din cod, substanțele de abuz sunt substanțe care au fost definite ca atare pentru că sunt folosite în mod frecvent în exces în societate, în afara cadrului sportiv. Următoarele substanțe sunt considerate substanțe de abuz: cocaina, diamorfina (heroina), metilendioximetamfetamina (MDMA/„ecstasy“), tetrahidrocanabinol (THC).S0. Substanțe neaprobateInterzise permanent (în competiție și în afara competiției)Toate substanțele interzise din această clasă sunt substanțe specifice.Orice substanță farmacologică care nu este cuprinsă în niciuna dintre următoarele secțiuni ale listei și nu este în prezent aprobată de nicio autoritate guvernamentală de reglementare în domeniul sănătății pentru uzul terapeutic uman (de exemplu, substanțe aflate în curs de dezvoltare preclinică sau clinică sau retrase, substanțe „designer“, substanțe aprobate doar pentru uz veterinar) este interzisă permanent.Această clasă cuprinde multe substanțe diferite, incluzând, dar nelimitându-se la BPC-157.S1. Agenți anaboliciInterzise permanent (în competiție și în afara competiției)Toate substanțele interzise din această categorie sunt substanțe nespecifice.Agenții anabolici sunt interziși.1. Steroizi anabolici androgeni (SAA)Atunci când sunt administrați exogen, incluzând, dar fără a se limita la:– 1-androstenediol (5α-androst-1-enă-3β,17β-diol);– 1-androstenedionă (5α-androst-1-enă-3,17-dionă);– 1-androsteron (3α-hidroxi-5α-androst-1-enă-17-onă);– 1-epiandrosteron (3β-hidroxi-5α-androst-17-onă);– 1-testosteron (17 β-hidroxi-5α-androst-1-enă-3-onă);– 4-androstendiol (androst-4-enă-3β, 17β-diol);– 4-hidroxitestosteron (4,17β-dihidroxiandrost-4-enă-3-onă);– 5-androstendionă (androst-5-enă-3,17-dionă);– 7α-hidroxi-DHEA;– 7β-hidroxi-DHEA;– 7-keto-DHEA;– 17α-metilepitiostanol (epistan);– 19-norandrostendiol (estr-4-enă-3,17-diol);– 19-norandrostendionă (estr-4-enă-3,17-dionă);– androst-4-en-3,11,17-trionă (11-ketoandrostendionă, adrenosteronă);– androstanolonă (5α-dihidrotestosteron, 17β-hidroxi-5α-androstan-3-onă);– androstendiol (androst-5-enă-3β,17β-diol);– androstendionă (androst-4-enă-3,17-dionă);– bolasteron;– boldenonă;– boldionă (androsta-1,4-dienă-3,17-dionă);– calusteron;– clostebol;– danazol ([1,2]oxazolo[4’,5’:2,3]pregna-4-enă-20-in-17α-ol);– dehidroclormetiltestosteron (4-clor-17β-hidroxi-17α-metilandrostan-1,4-dienă-3-onă);– dezoximetiltestosteron (17α-metil-5α-androst-2-enă-17β-ol și 17α-metil-5α-androst-3-enă-17β-ol);– drostanolon;– epiandrosteron (3β-hidroxi-5α-androstan-17-onă);– epi-dihidrotestosteron (17β-hidroxi-5β-androstan-3-onă);– epitestosteron;– etilestrenol (19-norpregna-4-enă-17α-ol);– fluoximesteron;– formebolon;– furazabol (17α-metil[1,2,5]oxadiazolo[3’,4’:2,3]-5α-androstan-17β-ol);– mestanolonă;– mesterolonă;– metandienonă (17β-hidroxi-17α-metilandrostan-1,4-dienă-3-onă);– metenolonă;– metandriol;– metasteron (17β-hidroxi-2α,17α-dimetil-5α-androstan-3-onă);– metil-1-testosteron (17β-hidroxi-17α-metil-5α-androst-1enă-3-onă);– metilclostebol;– metildienolonă (17β-hidroxi-17α-metilestra-4,9-dien3-onă);– metilnortestosteron (17β-hidroxi-17α-metilestr-4-enă-3-onă);– metiltestosteron;– metribolonă (metiltrienolonă, 17β-hidroxi-17α-metilestra-4,9,11-trienă-3-onă);– miboleronă;– nandrolonă (19-nortestosteron);– norboletonă;– norclostebol (4-cloro-17β-ol-estr-4-enă-3-onă);– noretandrolon;– oxabolon;– oxandrolon;– oximesteron;– oximetolon;– prasteron (dehidroepiandrosteron, DHEA, 3β-hidroxiandrost- 5-en-17-onă);– prostanozol (17β-[(tetrahidropiran-2-il)oxi]-1’H-pirazolo [3,4:2,3]-5α- androstan);– quinbolonă;– stanozolol;– stenbolonă;– testosteron;– tetrahidrogestrinonă (17-hidroxi-18a-homo-19-nor-17α-pregna-4,9,11-trienă-3-onă);– tibolonă;– trenbolonă (17β-hidroxiestr-4,9,11-trien-3-onă);și alte substanțe cu structură chimică similară sau cu efect(e) biologic(e) similar(e).2. Alți agenți anaboliciIncluzând, dar nelimitându-se la: clenbuterol, osilodrostat, ractopamină, modulatorii selectivi ai receptorilor de androgeni [SARMs, de exemplu, andarină, LGD-4033 (ligandrol), enobosarm (ostarină) și RAD140, S-23 și YK-11], zeranol și zilpaterol].S2. Hormoni peptidici, factori de creștere, substanțe înrudite și mimeticeInterzise permanent (în competiție și în afara competiției)Toate substanțele interzise din această categorie sunt substanțe nespecifice.Sunt interzise următoarele substanțe, precum și alte substanțe cu structură chimică similară sau efect(e) biologic(e) similar(e).1. Eritropoietina (epo) și agenții care afectează eritropoieza, incluzând, dar nelimitându-se la: 1.1. agoniști ai receptorilor eritropoietinei, de exemplu: darbepoetina (dEPO); eritropoietina (EPO); derivați pe bază de EPO [EPO-Fc; metoxi polietilen glicol-epoetina beta (CERA)]; agenți mimetici EPO și derivații lor (de exemplu, CNTO-530, peginesatidă);1.2. agenți activatori ai factorilor care induc hipoxia (HIF), de exemplu: cobalt; daprodustat (GSK 1278863); IOX2; molidustat (BAY 85-3934); roxadustat (FG-4592); vadadustat (AKB-6548); xenon;1.3. inhibitori GATA, de exemplu: K-11706;1.4. inhibitori ai semnalizării factorului de creștere transformat beta (TGF-β), de exemplu: luspatercept; sotatercept;1.5. agoniști ai receptorilor inițiatori ai refacerii, de exemplu: EPO Asialo; EPO carbamilată (CEPO);2. Hormoni peptidici și factorii lor de eliberare2.1. Gonadotropina corionică (CG) și hormonul luteinizant (LH) și factorii lor de eliberare, la bărbați, de exemplu, buserelin, deslorelin, gonadorelin, goserelin, leuprorelin, nafarelin și triptorelin 2.2. Corticotropinele și factorii lor de eliberare, de exemplu, corticorelin2.3. Hormonul de creștere (GH), fragmentele și analogii săi, incluzând, dar nelimitându-se la:– analogii hormonului de creștere, de exemplu, lonapegsomatropin, somapacitan și somatrogon;– fragmente ale hormonului de creștere, de exemplu, AOD-9604 și hGH 176-191.2.4. Factorii de eliberare ai hormonului de creștere, incluzând, dar nelimitându-se la: – hormonul de eliberare a hormonului de creștere (GHRH) și analogii săi, de exemplu CJC-1293, CJC-1295, sermorelină și tesamorelin;– secretagogii hormonului de creștere (GHS) și mimeticele lor [de exemplu, lenomorelin (grelin), anamorelin, ipamorelin, macimorelin și tabimorelin]; – peptide de eliberare ale hormonului de creștere (GHRP), de exemplu, alexamorelin, GHRP-1, GHRP-2 (pralmorelin), GHRP-3, GHRP-4, GHRP-5, GHRP-6 și examorelin (hexarelin).3. Factori de creștere și modulatori ai factorilor de creștere, incluzând, dar nelimitându-se la:– factori de creștere a fibroblastelor (FGFs);– factorul de creștere a hepatocitelor (HGF);– factorul de creștere insulin-like 1 (IGF-1) și analogii săi;– factori de creștere mecanici (MGFs);– factorul de creștere derivat din trombocite (PDGF);– β4-Timozin - și derivații săi, de exemplu TB-500;– factorul de creștere a endoteliului vascular (VEGF)și alți factori de creștere sau modulatori ai factorilor de creștere ce afectează sinteza/degradarea proteinei mușchilor, a tendoanelor sau a ligamentelor, vascularizarea, utilizarea energiei, capacitatea de regenerare sau comutarea tipului de fibră.S3. Beta-2 agoniștiInterzise permanent (în competiție și în afara competiției)Toate substanțele interzise din această categorie sunt substanțe specifice.Toți beta-2 agoniștii selectivi și neselectivi, inclusiv toți izomerii optici, sunt interziși.Aceștia includ, fără a se limita la:– arformoterol;– fenoterol;– formoterol;– higenamină;– indacaterol;– levosalbutamol;– olodaterol;– procaterol;– reproterol;– salbutamol;– salmeterol;– terbutalină;– tretoquinol (trimetoquinol);– tulobuterol;– vilanterol;Excepții:– salbutamolul inhalat: maximum 1.600 micrograme la 24 de ore, în doze împărțite ce nu trebuie să depășească 600 micrograme la 8 ore de la dozarea anterioară;– formoterolul inhalat: doza maximă administrată - 54 micrograme la 24 de ore;– salmeterolul inhalat: maximum 200 micrograme la 24 de ore;– vilanterolul inhalat: maximum 25 micrograme la 24 de ore.Observație:Prezența salbutamolului în urină într-o concentrație mai mare de 1.000 ng/mL sau a formoterolului într-o concentrație mai mare de 40 ng/mL nu corespunde utilizării în scop terapeutic a substanței și va fi considerată rezultat analitic advers (Advers Analytical Finding), dacă sportivul nu dovedește, pe baza unui studiu farmacocinetic controlat, că rezultatul anormal a fost consecința utilizării unei doze terapeutice (prin inhalare) de până la limita maximă indicată mai sus.S4. Hormoni și modulatori metaboliciInterzise permanent (în competiție și în afara competiției)Substanțele interzise din clasele S4.1 și S4.2 sunt substanțe specifice. Cele din clasele S4.3 și S4.4 sunt substanțe nespecifice. Următorii hormoni și modulatori metabolici sunt interziși:1. Inhibitori de aromatază, incluzând, dar nelimitându-se la: – 2-androstenol (5α-androst-2-en-17-ol);– 2-androstenonă (5α-androst-2-en-17-onă);– 3-androstenol (5α-androst-3-en-17-ol);– 3-androstenonă (5α-androst-3-en-17-onă);– 4-androsten-3,6,17-trionă (6-oxo); – aminoglutetimidă;– anastrozol;– androsta-1,4,6-trienă-3,17-dionă (androstatriendionă);– androsta-3,5-dienă-7,17-dionă (arimistan);– exemestan;– formestan;– letrozol;– testolactonă.2. Substanțe antiestrogenice [antiestrogeni și modulatori selectivi ai receptorilor de estrogen (serms)], incluzând, dar nelimitându-se la:– bazedoxifen;– clomifen;– ciclofenil;– fulvestrant;– ospemifen;– raloxifen;– tamoxifen;– toremifen.3. Agenți care împiedică activarea receptorilor activinei IIB, incluzând, dar nelimitându-se la:– anticorpi neutralizatori ai activinei A;– competitori ai receptorilor activinei IIB, cum ar fi receptorii activinei false (de exemplu, ACE-031);– anticorpi ai receptorilor antiactivinei IIB (de exemplu, bimagrumab);– inhibitori ai miostatinei, cum ar fi:• agenți de reducere sau îndepărtare a expresiei miostatinice;• proteine care leagă miostatina (de exemplu, folistatina, propeptida miostatinică);• anticorpi neutralizatori ai miostatinei sau precursorilor de miostatină (de exemplu, apitegromab, domagrozumab, landogrozumab, stamulumab).4. Modulatori metabolici4.1. Activatori ai proteinkinazei activate de AMP (AMPK), de exemplu, AICAR, SR9009 și agoniști ai receptorilor δ activați de proliferatorul peroxizomilor (PPARδ), de exemplu 2-(2-metil-4-((4-metil-2-(4-(trifluorometil)fenil)tiazol-5-il))metilthiol)fenoxi) acid acetic GW 1516, GW501516)4.2. Insuline și mimetice de insulină4.3. Meldonium4.4. Trimetazidină.S5. Diuretice și agenți mascatoriInterzise permanent (în competiție și în afara competiției)Toate substanțele din această clasă sunt substanțe specifice.Toate diureticele și agenții mascatori, inclusiv toți izomerii optici, de exemplu, d- și l-, unde este cazul, sunt interziși.Acestea includ, dar nu se limitează la:– desmopresina, probenecid, substituenți de plasmă, de exemplu, administrarea intravenoasă de albumină, dextran, amidon hidroxietilic și manitol;– acetazolamidă, amiloridă, bumetanidă, canrenonă, clortalidonă, acid etacrinic, furosemidă, indapamidă, metolazonă, spironolactonă, tiazide, de exemplu, bendroflumetiazidă, clorotiazidă și hidroclorotiazidă, torasemidă, triamteren și vaptani, de exemplu, tolvaptan și alte substanțe cu structură chimică sau efecte biologice similare.Excepții:– drospirenonă, pamabrom și utilizarea oftalmică locală a inhibitorilor de anhidrază carbonică (de exemplu, dorzolamidă, brinzolamidă);– administrarea locală a felipresinei în anestezia dentară.Observație:Depistarea în proba sportivului, oricând sau în competiție, după caz, a oricărei cantități a uneia din următoarele substanțe cu limită de prag: formoterol, salbutamol, cathină, efedrină, metilefedrină și pseudoefedrină, în combinație cu un diuretic sau un agent mascator (cu excepția administrării topice la nivel oftalmic a unui inhibitor al anhidrazei carbonice sau a administrării locale a felipresinului în anestezia dentară), se va considera rezultat analitic advers, cu excepția cazului în care sportivul are o scutire pentru uz terapeutic acordată pentru acea substanță, în plus față de cea acordată pentru diuretic sau agentul mascator.METODE INTERZISEInterzise permanent (în competiție și în afara competiției)Toate metodele interzise din această clasă sunt metode nespecifice, cu excepția metodelor de la secțiunea M2.2, care sunt metode specifice.M1. Manipularea sângelui și a componentelor sângeluiSunt interzise următoarele:1. administrarea sau reintroducerea oricărei cantități de sânge autolog, alogenic (homolog) sau heterolog sau de produse hematologice din celule roșii de orice origine în sistemul circulator;2. creșterea artificială a absorbției, transportului sau eliberării de oxigen, incluzând, dar fără a se limita la: perfluorochimicale, efaproxiral (RSR13), voxelotor și produsele pe bază de hemoglobină modificată, de exemplu, înlocuitorii de sânge pe bază de hemoglobină și produșii de hemoglobină microîncapsulată, cu excepția oxigenului suplimentar prin inhalare; 3. orice formă de manipulare intravasculară a sângelui sau a componentelor sângelui, prin mijloace fizice sau chimice.M2. Manipularea chimică și fizicăSunt interzise următoarele:1. falsificarea sau tentativa de falsificare cu scopul de a modifica integritatea și validitatea probelor prelevate în timpul controlului doping. Include, dar nu se limitează la: substituția și/sau alterarea probei, de exemplu, adăugarea de proteaze în probă;2. infuziile și/sau injecțiile intravenoase cu mai mult de 100 mL în total, pe o perioadă de 12 ore, cu excepția celor efectuate în mod legitim pe parcursul tratamentelor spitalicești, al procedurilor chirurgicale sau al investigațiilor clinice pentru stabilirea diagnosticului.M3. Dopajul genetic și celularSunt interzise următoarele metode, care au capacitatea de a spori performanța sportivă:1. utilizarea de acizi nucleici sau analogi ai acizilor nucleici care pot altera secvențele de genom și/sau expresia genetică prin orice mecanism. Aceasta include, dar nu se limitează la tehnologiile de editare, de inactivare și de transfer genetic;2. utilizarea de celule normale sau celule modificate genetic.S6. StimulenteInterzise în competițieToate substanțele interzise din această clasă sunt substanțe specifice, cu excepția celor din secțiunea S6.A, care sunt substanțe nespecifice.Substanțele de abuz din această secțiune: cocaina și metilendioximetamfetamina (MDMA/ecstasy)Toate stimulentele, inclusiv toți izomerii optici, de exemplu, d- și l-, acolo unde este cazul, sunt interzise.Stimulentele includ:a) stimulente nespecifice:– adrafinil;– amfepramonă; – amfetamină;– amfetaminil; – amifenazol;– benfluorex;– benzilpiperazină;– bromantan;– clobenzorex;– cocaină;– cropropamidă;– crotetamidă;– fencamină;– fenetilină;– fenfluramină;– fenproporex;– fonturacetam [4-fenilpiracetam (carfedon)];– furfenorex;– lisdexamfetamină;– mefenorex;– mefentermină;– mesocarb;– metamfetamină(d-);– p-metilamfetamină;– modafinil;– norfenfluramină;– fendimetrazină;– fentermină;– prenilamină;– prolintan.Un stimulent care nu este introdus în mod expres în această secțiune este o substanță specifică;b) stimulente specificeInclud, dar nu se limitează la:– 3-metilhexan-2-amină (1,2-dimetilpentilamină);– 4-fluorometilfenidat;– 4-metilhexan-2-amină (metilhexanamină, 1,3-dimetilamilamină, 1,3 DMAA);– 4-metilpentan-2-amină (1,3-dimetilbutilamină);– 5-metilhexan-2-amină (1,4-dimetilpentilamină, 1,4-dimetilamilamină, 1,4-DMAA);– benzfetamină;– cathină**;– catinonă și analogii săi, de exemplu, mefedrona, metedrona și α-pirolidinovalerofenonă;– dimetamfetamină (dimetilamfetamină);– efedrină***;– epinefrină****(adrenalină); – etamivan;– etilfenidat;– etilamfetamină;– etilefrină; – famprofazonă; – fenbutrazat;– fencamfamină; – heptaminol;– hidrafinil (fluorenol);– hidroxiamfetamină (parahidroxiamfetamină); – izometeptenă;– levmetamfetamină;– meclofenoxat;– metilendioximetamfetamină; – metilefedrină*** – metilnaftidat [((±)-metil-2-(naftalen-2-il)-2-(piperidin-2il)acetat];– metilfenidat;– niketamidă;– norfenefrină; – octodrină (1,5-dimetilhexilamină);– octopamină; – oxilofrină (metilsinefrină); – pemolină;– pentetrazol;– fenetilamină și derivații săi; – fenmetrazină; – fenprometamină; – propilhexedrină;– pseudoefedrină*****;– selegilină; – sibutramină; – solriamfetol;– stricnină; – tenamfetamină (metilendioxiamfetamină);– tuaminoheptanși alte substanțe cu structură chimică similară sau efect(e) biologic(e) similar(e).Excepții:– clonidina;– derivații de imidazolină pentru uz dermatologic, nazal sau oftalmic sau otic (de exemplu, brimonidina, clonazolina, fenoxazolina, indanazolina, nafazolina, oximetazolin, tetrizolina, xilometazolina) și acele stimulente incluse în Programul de monitorizare pentru 2023*.S7. NarcoticeInterzise în competițieToate substanțele interzise din această clasă sunt substanțe specifice.Substanțele de abuz din această secțiune: diamorfina (heroina).Sunt interzise următoarele narcotice, inclusiv toți izomerii optici, de exemplu, d- și l-, acolo unde este cazul:– buprenorfina; – dextromoramida;– diamorfina (heroina);– fentanil și derivații săi; – hidromorfona;– metadona; – morfina; – nicomorfina;– oxicodona;– oximorfona;– pentazocina;– petidina.S8. CanabinoideInterzise în competițieToate substanțele interzise din această clasă sunt substanțe specifice.Substanțele de abuz din această secțiune: tetrahidrocanabinol (THC).Sunt interzise toate canabinoidele naturale și sintetice, de exemplu:– din canabis (hașiș, marijuana) și produsele din canabis;– tetrahidrocanabinolul natural și sintetic (THC);– canabinoidele sintetice care mimează efectele THC.Excepții: canabidiol.S9. GlucocorticoiziInterzise în competițieToate substanțele interzise din această clasă sunt substanțe specifice.Toți glucocorticoizii sunt interziși în administrarea injectabilă, orală [inclusiv oromucozal (de exemplu, bucală, gingivală, sublinguală)] sau rectală.Includ, dar nu se limitează la:– beclometazonă;– betametazonă;– budesonidă;– ciclesonidă;– cortizon;– deflazacort;– dexametazonă;– flucortolon;– flunisolid;– fluticazonă;– hidrocortizon;– metilprednisolon;– mometazonă;– prednisolon;– prednison;– triamcinolonă acetonidă.Observație:Alte căi de administrare (inclusiv prin inhalare și administrare locală: dentară - intracanal, dermală, intranazală, oftalmologică, otică și perianală) nu sunt interzise atunci când sunt utilizate cu respectarea dozajelor și a indicațiilor terapeutice aprobate de producător.P1. Beta-blocanteInterzise în anumite sporturiToate substanțele interzise din această clasă sunt substanțe specifice.Beta-blocantele sunt interzise doar în competiție în următoarele sporturi, iar acolo unde este menționat (*) sunt interzise și în afara competiției:– tir cu arcul (WA)(*); – automobilism (FIA);– biliard (toate disciplinele) (WCBS);– darts (WDF);– golf (IGF);– minigolf (WMF);– tir (ISSF, IPC)(*); – schi/snowboard (FIS) în sărituri cu schiurile, freestyle aerials/halfpipe și snowboard halfpipe/big air;– sporturi subacvatice (CMAS)(*) în toate subdisciplinele de scufundare, pescuit subacvatic și tir cu harponul.Beta-blocantele includ, dar nu se limitează la:– acebutolol;– alprenolol;– atenolol; – betaxolol;– bisoprolol;– bunolol; – carteolol;– carvedilol;– celiprolol; – esmolol;– labetalol;– metipranolol;– metoprolol;– nadolol;– nebivolol;– oxprenolol; – pindolol; – propranolol;– sotalol;– timolol. * Bupropion, cafeină, nicotină, fenilefrină, fenilpropanolamină, pipradol și sinefrină: aceste substanțe sunt incluse în Programul de monitorizare pe 2023 și nu sunt considerate substanțe interzise. ** Cathina (d-norpseudoefedrina) și l-isomerii săi: interzisă când concentrația sa în urină este mai mare de 5 micrograme per mililitru. *** Efedrina și metilefedrina: interzise, atunci când concentrația oricăreia dintre ele în urină este mai mare de 10 micrograme per mililitru. **** Epinefrină (adrenalină): nu este interzisă în administrarea locală de exemplu, nazală, oftalmologică sau administrarea asociată cu agenți anestezici locali.***** Pseudoefedrina: interzisă când concentrația sa în urină este mai mare de 150 micrograme per mililitru. (*) Interzise și în afara competiției
  -----