HOTĂRÂRE nr. 1.253 din 12 octombrie 2022pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 426/2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1023 din 20 octombrie 2022  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICHotărârea Guvernului nr. 426/2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 465 din 2 iunie 2020, se modifică după cum urmează:1. Articolul 4 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4Standardul de cost este prevăzut în anexele nr. 1-4, după cum urmează:a) anexa nr. 1, pentru serviciile sociale destinate protecției și promovării drepturilor copilului;b) anexa nr. 2, pentru serviciile sociale destinate protecției și promovării drepturilor persoanelor adulte cu dizabilități;c) anexa nr. 3, pentru serviciile sociale destinate persoanelor vârstnice;d) anexa nr. 4, pentru serviciile sociale destinate prevenirii și combaterii violenței în familie.2. Articolul 6 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 6În funcție de dinamica cheltuielilor ce compun standardele de cost prevăzute în anexele nr. 1-4, precum și de particularitățile în evoluție ale serviciilor sociale și de standardele de calitate aferente, prezenta hotărâre se modifică și se completează în mod corespunzător, la propunerea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale și, după caz, a Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse.3. Articolul 8 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 8Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.4. Anexele nr. 1-5 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1-4 la prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul familiei, tineretului și egalității de șanse,
  Gabriela Firea
  Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  p. Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Marian Țole,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  București, 12 octombrie 2022.Nr. 1.253.  +  Anexa nr. 1(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 426/2020)
  STANDARDELE DE COST/AN
  pentru serviciile sociale destinate protecției și promovării drepturilor copilului
  1. Standard de cost pentru serviciile destinate copiilor plasați la asistenți maternali
  Categorie copiiStandard de cost/an/beneficiar*) - lei -
  Copii la asistenți maternali cu un copil în plasament49.766
  Copii la asistenți maternali cu doi copii în plasament28.950
  Copii la asistenți maternali cu trei copii în plasament20.071
  2. Standard de cost pentru serviciile destinate copiilor cu dizabilități plasați la asistenți maternali**)
  Categorie copiiStandard de cost/an/beneficiar*) - lei -
  Copii la asistenți maternali cu un copil în plasament59.464
  Copii la asistenți maternali cu doi sau mai mulți copii în plasament38.637
  3. Standard de cost pentru serviciile de tip rezidențial destinate copiilor
  Categorie copiiStandard de cost/an/beneficiar*) - lei -
  Copii plasați în centre de plasament74.883
  Copii plasați în case de tip familial59.311
  Copii plasați în apartamente84.832
  4. Standard de cost pentru serviciile de tip rezidențial destinate copiilor cu dizabilități
  Categorie copiiStandard de cost/an/beneficiar*) - lei -
  Copii plasați în centre de plasament91.950
  Copii plasați în case de tip familial***)86.428
  Copii plasați în apartamente90.232
  5. Standard de cost pentru centrele de primire în regim de urgență și alte servicii de tip rezidențial
  Categorie copiiStandard de cost/an/beneficiar*) - lei -
  Copii plasați în centre de primire în regim de urgență, adăpost de noapte pentru copiii străzii, copilul care a săvârșit o faptă prevăzută de legea penală și care nu răspunde penal***)77.899
  6. Standard de cost pentru centrele maternale
  Categorie beneficiarStandard de cost/an/beneficiar*) - lei -
  Mamă cu un copil66.833
  Mamă cu doi copii58.678
  Mamă cu trei copii55.959
  7. Standard de cost pentru centrele de zi
  Categorie copiiStandard de cost/an/beneficiar*) - lei -
  Copii beneficiari ai serviciilor centrelor de zi cu echipă mobilă29.777
  Copii beneficiari ai serviciilor centrelor de zi fără echipă mobilă22.538
  8. Standard de cost pentru centrele de recuperare
  Categorie copiiStandard de cost/an/beneficiar*) - lei -
  Copii beneficiari ai serviciilor centrelor de recuperare***)28.138
  9. Standard de cost pentru centrele de consiliere și alte servicii de îngrijire de zi, altele decât cele prevăzute la pct. 7 și 8
  Categorie copiiStandard de cost/an/beneficiar*) - lei -
  Copii beneficiari ai serviciilor centrelor de consiliere și altor servicii de îngrijire de zi, altele decât cele prevăzute la pct. 7 și 87.654
  *) Cheltuielile de personal reprezintă maximum 80% din valoarea standardului de cost. **) Se aplică și serviciilor destinate copiilor infectați cu HIV sau bolnavi de SIDA plasați la asistenți maternali.***) Se aplică și componentei din cadrul centrului respiro.
   +  Anexa nr. 2(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 426/2020)
  STANDARDELE DE COST
  pentru serviciile sociale destinate protecției și promovării drepturilor persoanelor adulte cu dizabilități
  Categorie serviciu social, cod serviciu social, conform Nomenclatorului serviciilor socialeStandard minim de cost/an/beneficiar*) - lei -
  1. Centrul de îngrijire și asistență persoane adulte cu handicap - 8790 CR-D-I, CIA^180.332
  2. Centrul de abilitare/reabilitare persoane adulte cu handicap - 8790 CR-D-II, CabR^283.853
  3. Centrul pentru viață independentă pentru persoane adulte cu handicap - 8790 CR-D-IV, CPVI^381.167
  4.1. Locuința protejată - Locuința maxim protejată - 8790 CR-D-VII, LMP^472.897
  4.2. Locuința protejată - Locuința minim protejată - 8790 CR-D-VII, LmP^540.239
  5.1. Centrul de zi - 8899 CZ-D-I, CZ^6,841.136
  5.2. Centrul de zi - 8899 CZ-D-I, CZ^6, 732.029
  5.3. Centrul de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu - 8899 CZ-D-II, CSRNTA19.638
  6. Centrul „Respiro“/„Criză“ - 8790 CR-D-VI, CRSP/CCZ72.075
  7. „Echipa mobilă“ - 8810 ID-VI, EM43.349
  8. „Servicii de îngrijire la domiciliu“ - 8810 ID-III, SID17.430
  9. „Servicii de Asistență și Suport“ - 8899 SC-D-I, SAS32.029
  *) Cheltuielile de personal reprezintă maximum 80% din valoarea standardului de cost.^1 1/1,20 raport personal de specialitate de îngrijire și asistență/persoană cu handicap în CIA.c.^2 1/1,23 raport personal de specialitate de îngrijire și asistență/persoană cu handicap în CAbR.^3 1/1,33 raport personal de specialitate de îngrijire și asistență/persoană cu handicap în CPVI.^4 1/1,26 raport personal de specialitate de îngrijire și asistență/persoană cu handicap în LMP.^5 1/3,20 raport personal de specialitate de îngrijire și asistență/persoană cu handicap în LmP.^6 1/1,59 raport personal de specialitate de îngrijire și asistență/persoană cu handicap în CRSP/CCZ.^7 Centre de zi în care se asigură minimum două activități de tip „abilitare și reabilitare“ și „dezvoltarea de deprinderi de viață independentă“.^8 Centre de zi - cu asigurarea hranei.
   +  Anexa nr. 3(Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 426/2020)
  STANDARDELE DE COST
  pentru serviciile sociale destinate persoanelor vârstnice
  Categorie serviciu social, cod serviciu social, conform Nomenclatorului serviciilor socialeStandard de cost/an/beneficiar *) - lei -
  1. Cămin pentru persoane vârstnice - 8730 CR-V-I - servicii destinate persoanelor vârstnice dependente, încadrate în gradele de dependență IA, IB și IC, potrivit Grilei naționale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 886/2000; pentru o persoană beneficiară, un număr de 0,56 angajați84.488
  2. Cămin pentru persoane vârstnice - 8730 CR-V-I - servicii destinate persoanelor vârstnice semidependente, încadrate în gradele de dependență IIA, IIB și IIC, potrivit Grilei naționale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 886/2000; pentru o persoană beneficiară, un număr de 0,33 angajați57.850
  3. Cămin pentru persoane vârstnice - servicii destinate persoanelor vârstnice care nu sunt dependente, încadrate în gradele de dependență IIIA și IIIB, potrivit Grilei naționale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 886/2000; pentru o persoană beneficiară, un număr de 0,2 angajați43.594
  4. Unitățile de îngrijire la domiciliu - 8810 ID-I - persoane încadrate în gradele de dependență IA, IB și IC, potrivit Grilei naționale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 886/2000; cel puțin 20 de ore pe săptămână, cu un cost de 36 lei/oră37.440
  5. Unitățile de îngrijire la domiciliu - 8810 ID-I - persoane încadrate în gradele de dependență IIA, IIB și IIC, potrivit Grilei naționale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 886/2000; cel puțin 10 ore pe săptămână, însă mai puțin de 20 de ore, cu un cost de 36 lei/oră28.080
  6. Unitățile de îngrijire la domiciliu - 8810 ID-I - persoane încadrate în gradul de dependență IIIA, potrivit Grilei naționale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 886/2000; mai puțin de 10 ore pe săptămână, cu un cost de 36 lei/oră18.720
  7. Centrele de zi de asistență și recuperare, 8810 CZ-V-I27.257
  *) Cheltuielile de personal reprezintă maximum 80% din valoarea standardului de cost.
   +  Anexa nr. 4(Anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 426/2020)
  STANDARDELE DE COST
  pentru serviciile sociale destinate prevenirii și combaterii violenței domestice*
  A. Standard de cost pentru centrele rezidențiale1. Standard de cost pentru centrele de primire în regim de urgență (adăposturi)
  Tipul serviciuluiCost standard/an/beneficiar - lei -
  Centre de primire în regim de urgență (CPRU)37.920
  2. Standard de cost pentru centrele de recuperare pentru victimele violenței domestice
  Tipul serviciuluiCost standard/an/beneficiar - lei -
  Centrele de recuperare pentru victimele violenței domestice48.359
  3. Standard de cost pentru locuințele protejate pentru persoanele victime ale violenței domestice
  Tipul serviciuluiCost standard/an/beneficiar - lei -
  Locuințe protejate pentru persoanele victime ale violenței domestice48.359
  B. Standard de cost pentru centrele de zi4. Standard de cost pentru centrele pentru prevenirea și combaterea violenței domestice
  Tipul serviciuluiCost standard/an/beneficiar - lei -
  Centrele pentru prevenirea și combaterea violenței domestice42.310
  5. Standard de cost pentru centrele pentru servicii de informare și sensibilizare a populației
  Tipul serviciuluiCost standard/an/beneficiar - lei -
  Centrele pentru servicii de informare și sensibilizare a populației42.310
  6. Standard de cost pentru centrele de asistență destinate agresorilor
  Tipul serviciuluiCost standard/an/beneficiar - lei -
  Centrele de asistență destinate agresorilor42.310
  * 1/10 raport personal de specialitate/beneficiari pentru serviciile sociale destinate prevenirii și combaterii violenței domestice.