ORDIN nr. 3.900 din 19 octombrie 2022privind aprobarea precizărilor contabile în aplicarea prevederilor art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 119/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei
EMITENT
  • MINISTERUL FINANȚELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1023 din 20 octombrie 2022    În temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în baza prevederilor art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 119/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei, cu completările ulterioare,ministrul finanțelor emite următorul ordin:  +  Articolul IReglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 963 din 30 decembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:– După punctul 186 se introduce un nou punct, punctul 186^1, cu următorul cuprins:186^1. - (1) Sumele capitalizate conform art. III alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 119/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei, cu completările ulterioare, se înregistrează în contabilitate prin articolul contabil 208 «Alte imobilizări necorporale»/analitic distinct = 721 «Venituri din producția de imobilizări necorporale», după cum urmează:a) la data de 30 septembrie 2022, pentru sumele corespunzătoare perioadei 1 ianuarie 2022-30 septembrie 2022;b) la data de 31 decembrie 2022, pentru sumele corespunzătoare perioadei 1 octombrie 2022-31 decembrie 2022;c) la data de 31 martie 2023, pentru sumele corespunzătoare perioadei 1 ianuarie 2023-31 martie 2023;d) la data de 30 iunie 2023, pentru sumele corespunzătoare perioadei 1 aprilie 2023-30 iunie 2023;e) la data de 31 august 2023, pentru sumele corespunzătoare perioadei 1 iulie 2023 - 31 august 2023.(2) Determinarea sumelor prevăzute la alin. (1) se efectuează cu respectarea legislației specifice entităților care fac obiectul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2022, cu completările ulterioare.(3) Amortizarea sumelor corespunzătoare activelor recunoscute potrivit alin. (1) se înregistrează în contabilitate începând cu data de 1 a lunii următoare fiecăreia dintre perioadele prevăzute la alin. (1), cu respectarea legislației aplicabile.  +  Articolul IIReglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1020 și 1020 bis din 19 decembrie 2016, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:– După punctul 70 se introduce un nou punct, punctul 70^1, cu următorul cuprins:70^1. - (1) Sumele capitalizate conform art. III alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 119/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei, cu completările ulterioare, se înregistrează în contabilitate prin articolul contabil 208 «Alte imobilizări necorporale»/analitic distinct = 721 «Venituri din producția de imobilizări necorporale», după cum urmează:a) la data de 30 septembrie 2022, pentru sumele corespunzătoare perioadei 1 ianuarie 2022-30 septembrie 2022;b) la data de 31 decembrie 2022, pentru sumele corespunzătoare perioadei 1 octombrie 2022-31 decembrie 2022;c) la data de 31 martie 2023, pentru sumele corespunzătoare perioadei 1 ianuarie 2023-31 martie 2023;d) la data de 30 iunie 2023, pentru sumele corespunzătoare perioadei 1 aprilie 2023-30 iunie 2023;e) la data de 31 august 2023, pentru sumele corespunzătoare perioadei 1 iulie 2023-31 august 2023.(2) Determinarea sumelor prevăzute la alin. (1) se efectuează cu respectarea legislației specifice entităților care fac obiectul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2022, cu completările ulterioare.(3) Amortizarea sumelor corespunzătoare activelor recunoscute potrivit alin. (1) se înregistrează în contabilitate începând cu data de 1 a lunii următoare fiecăreia dintre perioadele prevăzute la alin. (1), cu respectarea legislației aplicabile.  +  Articolul IIILa aplicarea tratamentului contabil cuprins la art. I, respectiv la art. II nu sunt incidente prevederile referitoare la modificarea politicilor contabile, cuprinse în reglementările contabile aplicabile.  +  Articolul IVPrevederile prezentului ordin se aplică pe perioada prevăzută de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 119/2022, cu completările ulterioare.  +  Articolul VPrezentul ordin se aplică entităților care fac obiectul prevederilor art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 119/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei, cu completările ulterioare.  +  Articolul VIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul finanțelor,
    Adrian Câciu
    București, 19 octombrie 2022.Nr. 3.900.----