HOTĂRÂRE nr. 1.282 din 19 octombrie 2022privind aprobarea acordării de stimulente financiare absolvenților care au obținut media 10 la evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a, sesiunea 2022, și la examenul național de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2022
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1022 din 20 octombrie 2022  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 57 alin. (4) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă acordarea de stimulente financiare după cum urmează:a) în valoare de 2.000 de lei fiecărui absolvent al clasei a VIII-a care a obținut media 10 la evaluarea națională, sesiunea 2022;b) în valoare de 5.000 de lei fiecărui absolvent de liceu care a obținut media 10 la examenul național de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2022.  +  Articolul 2Sumele necesare acordării stimulentelor financiare prevăzute la art. 1 se alocă din bugetul aprobat pe anul 2022 Ministerului Educației, titlul 57 „Asistență socială“, cap. 65.01 „Învățământ“.  +  Articolul 3Lista beneficiarilor stimulentelor financiare prevăzute la art. 1 și modalitatea de acordare a acestora se aprobă prin ordin al ministrului educației, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri de guvern.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul educației,
  Ligia Deca
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  București, 19 octombrie 2022.Nr. 1.282.-----