ORDIN nr. 1.001 din 13 octombrie 2022privind aprobarea Instrucțiunilor pentru aplicarea art. 78 alin. (2) și (3) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
EMITENT
  • AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU PROTECȚIA DREPTURILOR PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1020 din 20 octombrie 2022    Având în vedere:– art. 78 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– art. 42 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare; – art. 4 alin. (1) lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 234/2022 privind atribuțiile, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități;– Referatul Serviciului juridic, contencios, licențiere și autorizări nr. 12.815 din 1.09.2022,în temeiul art. 1 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 234/2022 privind atribuțiile, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități,președintele Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Instrucțiunile pentru aplicarea art. 78 alin. (2) și (3) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 3 ianuarie 2008, cu modificările și completările ulterioare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap nr. 590/2008 privind aprobarea Instrucțiunilor pentru aplicarea art. 78 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 817 din 5 decembrie 2008.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Președintele Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități,
    Mihai Tomescu
    București, 13 octombrie 2022.Nr. 1.001.  +  ANEXĂINSTRUCȚIUNIpentru aplicarea art. 78 alin. (2) și (3) din Legea nr. 448/2006 privind protecția șipromovarea drepturilor persoanelor cu handicap