ORDIN nr. 3.887 din 14 octombrie 2022privind desemnarea organelor de specialitate ale Ministerului Finanțelor pentru constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor, precum și pentru stabilirea creanțelor bugetului de stat, în aplicarea prevederilor art. 5 din Legea nr. 35/1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii și de divertisment
EMITENT
  • MINISTERUL FINANȚELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1021 din 20 octombrie 2022    Având în vedere prevederile art. 5 alin. (3) și ale art. 6 alin. (1) din Legea nr. 35/1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii și de divertisment, republicată,în respectarea prevederilor art. 6 lit. g) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2011 privind organizarea și funcționarea inspecției economico-financiare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 107/2012, cu modificările ulterioare,în temeiul dispozițiilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare,ministrul finanțelor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se desemnează aparatul de inspecție economico-financiară, așa cum este definit la art. 3 alin. (1) din Normele metodologice privind înființarea, organizarea și funcționarea inspecției economico-financiare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 101/2012, ca organ de specialitate al Ministerului Finanțelor pentru constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor, precum și pentru stabilirea creanțelor bugetului de stat, în aplicarea prevederilor art. 5 din Legea nr. 35/1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii și de divertisment, republicată.  +  Articolul 2Direcția generală de inspecție economico-financiară din cadrul Ministerului Finanțelor, precum și direcțiile generale regionale ale finanțelor publice și Direcția generală de administrare a marilor contribuabili din subordinea Agenției Naționale de Administrare Fiscală vor lua măsuri pentru aplicarea și ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul finanțelor,
    Adrian Câciu
    București, 14 octombrie 2022.Nr. 3.887.-----