ORDIN nr. 3.886 din 14 octombrie 2022privind modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2.909/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea și utilizarea fondurilor publice pentru deschiderea de acreditive de către ordonatorii de credite din Ministerul Apărării Naționale și Ministerul Afacerilor Interne
EMITENT
  • MINISTERUL FINANȚELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1021 din 20 octombrie 2022    Având în vedere dispozițiile art. 34 și 35 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 19 lit. d) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, ministrul finanțelor emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului finanțelor publice nr. 2.909/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea și utilizarea fondurilor publice pentru deschiderea de acreditive de către ordonatorii de credite din Ministerul Apărării Naționale și Ministerul Afacerilor Interne, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 19 din 9 ianuarie 2017, se modifică după cum urmează:1. Titlul se modifică și va avea următorul cuprins:ORDIN pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea și utilizarea fondurilor publice pentru deschiderea de acreditive de către ordonatorii de credite din Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne și Serviciul Român de Informații2. Titlul anexei se modifică și va avea următorul cuprins:NORME METODOLOGICEprivind angajarea și utilizarea fondurilor publice pentru deschiderea de acreditive de către ordonatorii de credite din Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne și Serviciul Român de Informații“3. În tot cuprinsul ordinului, sintagma „Ministerul Apărării Naționale și Ministerul Afacerilor Interne“ se înlocuiește cu sintagma „Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne și Serviciul Român de Informații“.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul finanțelor,
    Adrian Câciu
    București, 14 octombrie 2022.Nr. 3.886.------