ORDIN nr. 3.180 din 11 octombrie 2022pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1.628/2007 privind aprobarea modelului contractului de administrare a spitalului public din rețeaua Ministerului Sănătății
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1016 din 19 octombrie 2022    Văzând Referatul Direcției personal și structuri sanitare nr. AR/18.086/2022 din cadrul Ministerului Sănătății,având în vedere dispozițiile art. 181 alin. (5) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul IÎn anexa la Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1.628/2007 privind aprobarea modelului contractului de administrare a spitalului public din rețeaua Ministerului Sănătății, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 679 din 5 octombrie 2007, punctul III se modifică și va avea următorul cuprins:III. Durata contractului:Prezentul contract de administrare se încheie pe o durată de maximum 4 ani.  +  Articolul IIDirecțiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății și managerii spitalelor publice vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul sănătății,
    Alexandru Rafila
    București, 11 octombrie 2022.Nr. 3.180.-----