RECTIFICARE nr. 3.265/21.453/2022referitoare la Ordinul ministrului finanțelor și al ministrului cercetării, inovării și digitalizării nr. 3.265/21.453/2022
EMITENT
  • MINISTERUL FINANȚELOR nr. 3.265 din 30 septembrie 2022
  • MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ȘI DIGITALIZĂRII nr. 21.453 din 29 septembrie 2022
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1004 din 17 octombrie 2022    În Ordinul ministrului finanțelor și al ministrului cercetării, inovării și digitalizării nr. 3.265/21.453/2022 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 1.056/4.435/2016 pentru aprobarea Normelor privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la calculul rezultatului fiscal, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 967 din 4 octombrie 2022, se face următoarea rectificare:– la art. I pct. 4, cu referire la art. 5^1 alin. (2) din anexă, în loc de: „… Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.609/2016 privind organizarea activității de administrare a marilor contribuabili,...“ se va citi: „… Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.721/2021 privind organizarea activității de administrare a marilor contribuabili,...“.-----