ORDIN nr. 3.143 din 7 octombrie 2022privind stabilirea criteriilor de evaluare a calității în vederea avizării cursurilor de perfecționare în management sanitar sau management al serviciilor de sănătate
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 983 din 10 octombrie 2022  Văzând Referatul de aprobare nr. AR 17.923/2022 al Direcției personal și structuri sanitare din cadrul Ministerului Sănătății,având în vedere prevederile:– art. V alin. (1) și (2) din Ordonanța Guvernului nr. 37/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și stabilirea unor alte măsuri în domeniul sănătății;– art. IV alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 129/2022 pentru modificarea art. IV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2022 privind stabilirea unor măsuri în cadrul sistemului de sănătate, precum și pentru interpretarea, modificarea și completarea unor acte normative, pentru prelungirea unor termene, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății;– art. 298 alin. (3^4) lit. c) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 1.183/2022 privind organizarea și funcționarea Institutului Național de Management al Serviciilor de Sănătate,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă criteriile de evaluare a calității în vederea avizării cursurilor de perfecționare în management sanitar sau management al serviciilor de sănătate, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Consiliul științific, care funcționează în cadrul Institutului Național de Management al Serviciilor de Sănătate, denumit în continuare INMSS, în baza criteriilor de calitate aprobate prin prezentul ordin, evaluează cursurile de perfecționare în management sanitar sau management al serviciilor de sănătate și transmite Ministerului Sănătății raportul de evaluare.  +  Articolul 3Pe baza raportului de evaluare, prin ordin al ministrului sănătății, cursurile de perfecționare în management sanitar sau management al serviciilor de sănătate se avizează pentru o perioadă de 5 ani.  +  Articolul 4Consiliului științific, ce funcționează în cadrul INMSS, poate formula propuneri referitoare la adaptarea/actualizarea cursurilor de perfecționare în management sanitar sau management al serviciilor de sănătate.  +  Articolul 5Direcția personal și structuri sanitare din cadrul Ministerului Sănătății și INMSS vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentului ordin.  +  Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul sănătății,
  Romică-Andrei Baciu,
  secretar de stat
  București, 7 octombrie 2022.Nr. 3.143.  +  ANEXĂCRITERII DE EVALUAREa calității în vederea avizării cursurilor de perfecționare în management sanitar saumanagement al serviciilor de sănătate