ORDIN nr. 2.908/800/2022pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 2.908 din 5 octombrie 2022
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr. 800 din 30 septembrie 2022
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 980 din 10 octombrie 2022  Văzând Referatul de aprobare nr. AR 17.546/2022 al Ministerului Sănătății și nr. DG 3.107 din 30.09.2022 al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,având în vedere:– art. 58 alin. (4) și (5) și art. 221 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul dispozițiilor art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul IAnexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 și 951 bis din 29 decembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera A) „Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere“, pozițiile 58 și 64 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  58W54765001J01CR05PIPERACILLINUM + TAZOBACTAMUMPIPERACILINĂ/TAZOBACTAM MYLAN 4 g/0,5 gPULB. PT. SOL. INJ./PERF.4 g/0,5 gMYLAN S.A.S.FRANȚACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ A 50 ML CU PULB. PT. SOL. INJ./PERF.S124,78960030,26280023,957200
  ......................
  64W68230001J01CR05PIPERACILLINUM + TAZOBACTAMUMPIPERACILINĂ/TAZOBACTAM MYLAN 4 g/0,5 gPULB. PT. SOL. PERF.4 g/0,5 gMYLAN PHARMACEUTICALS LIMITEDIRLANDACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ A 50 ML CU PULB. PT. SOL. PERF.PR124,78960030,26280023,957200
  2. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera A) „Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere“, după poziția 589 se introduc paisprezece noi poziții, pozițiile 590-603, cu următorul cuprins:
  590W68970001J01FA09CLARITHROMYCINUMKLACID SR 500 mgCOMPR. CU ELIB. PREL.500 mgVIATRIS HEALTHCARE LIMITEDIRLANDACUTIE CU 1 BLIST. PVC/PVDC/AL X 5 COMPR. ELIB. PREL.PRF51,5214282,0562850,859715
  591W68967002J01FA09CLARITHROMYCINUMKLACID 250 mgCOMPR. FILM.250 mgVIATRIS HEALTHCARE LIMITEDIRLANDACUTIE CU 1 BLIST. PVC-PVDC/AL X 14 COMPR. FILM.PRF140,9265701,2522850,632715
  592W68969002J01FA09CLARITHROMYCINUMKLACID 125 mg/5 mlGRAN. PT. SUSP. ORALĂ125 mg/5 mlVIATRIS HEALTHCARE LIMITEDIRLANDACUTIE CU 1 FLAC. PEID CU GRANULE PT. 100 ML SUSP. ORALĂ + 1 LINGURIȚĂ DOZATOARE X 2,5 ML/5 MLPRF119,08000025,7880000,962000
  593W68969001J01FA09CLARITHROMYCINUMKLACID 125 mg/5 mlGRAN. PT. SUSP. ORALĂ125 mg/5 mlVIATRIS HEALTHCARE LIMITEDIRLANDACUTIE CU 1 FLAC. PEID CU GRANULE PT. 60 ML SUSP. ORALĂ + 1 LINGURIȚĂ DOZATOARE X 2,5 ML/5 MLPRF111,87000016,0400000,000000
  594W68968001J01FA09CLARITHROMYCINUMKLACID I.V. 500 mgPULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.500 mgVIATRIS HEALTHCARE LIMITEDIRLANDACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ I, DE CAPACITATE 15 ML, CONȚINÂND PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.PRF133,37000043,6500000,000000
  595W68992002J01XA01VANCOMYCINUMVANCOMICINĂ ATB 1.000 mgPULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.1.000 mgANTIBIOTICE - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ, DE TIP I, CU PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.PR1055,03200071,9880005,925000
  596W68992001J01XA01VANCOMYCINUMVANCOMICINĂ ATB 1.000 mgPULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.1.000 mgANTIBIOTICE - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ, DE TIP I, CU PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.PR155,03200071,98800020,032000
  597W68991002J01XA01VANCOMYCINUMVANCOMICINĂ ATB 500 mgPULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.500 mgANTIBIOTICE - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ, DE TIP I, CU PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.PR1027,03600036,5400008,532000
  598W68991001J01XA01VANCOMYCINUMVANCOMICINĂ ATB 500 mgPULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.500 mgANTIBIOTICE - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ, DE TIP I, CU PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.PR127,03600036,54000015,430000
  599W69004001J02AC04POSACONAZOLUM**POSACONAZOL VIATRIS 40 mg/mlSUSP. ORALĂ40 mg/mlVIATRIS LIMITEDIRLANDACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ, CU CAPAC DIN PE CU SISTEM DE ÎNCHIDERE SECURIZAT PENTRU COPII ȘI O LINGURIȚĂ DE MĂSURARE A DOZELOR X 105 ML SUSP. ORALĂPR1674,280000773,1200000,000000
  600W69010001J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**NANOGAM 100 mg/mlSOL. PERF.100 mg/mlTORUS PHARMA COMPANY - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. A 25 ML SOL. PERF.PR11.680,0000001.869,3500000,000000
  601W69115001J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**FLEBOGAMMA DIF 100 mg/mlSOL. PERF.100 mg/mlROMASTRU TRADING - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. A 200 ML SOL. INJ. (20 G)PR18.929,9900009.771,8500000,000000
  602W68982002J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**IG VENA 50 g/lSOL. PERF.50 g/lBESMAX PHARMA SOLUTIONS - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. A 50 ML SOL. PERF. + 1 SET DE ADMINISTRAREPR11.125,0000001.264,4000000,000000
  603W68982003J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**IG VENA 50 g/lSOL. PERF.50 g/lBESMAX PHARMA SOLUTIONS - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. A 100 ML SOL. PERF. + 1 SET DE ADMINISTRAREPR12.250,0000002.490,6500000,000000
  3. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera B) „Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză“, după poziția 162 se introduc cinci noi poziții, pozițiile 163-167, cu următorul cuprins:
  „163W68970001J01FA09CLARITHROMYCINUMKLACID SR 500 mgCOMPR. CU ELIB. PREL.500 mgVIATRIS HEALTHCARE LIMITEDIRLANDACUTIE CU 1 BLIST. PVC/PVDC/AL X 5 COMPR. ELIB. PREL.PRF51,5214282,0562850,859715
  164W68967002J01FA09CLARITHROMYCINUMKLACID 250 mgCOMPR. FILM.250 mgVIATRIS HEALTHCARE LIMITEDIRLANDACUTIE CU 1 BLIST. PVC-PVDC/AL X 14 COMPR. FILM.PRF140,9265701,2522850,632715
  165W68969001J01FA09CLARITHROMYCINUMKLACID 125 mg/5 mlGRAN. PT. SUSP. ORALĂ125 mg/5 mlVIATRIS HEALTHCARE LIMITEDIRLANDACUTIE CU 1 FLAC. PEID CU GRANULE PT. 60 ML SUSP. ORALĂ + 1 LINGURIȚĂ DOZATOARE X 2,5 ML/5 MLPRF111,87000016,0400000,000000
  166W68969002J01FA09CLARITHROMYCINUMKLACID 125 mg/5 mlGRAN. PT. SUSP. ORALĂ125 mg/5 mlVIATRIS HEALTHCARE LIMITEDIRLANDACUTIE CU 1 FLAC. PEID CU GRANULE PT. 100 ML SUSP. ORALĂ + 1 LINGURIȚĂ DOZATOARE X 2,5 ML/5 MLPRF119,08000025,7880000,962000
  167W68968001J01FA09CLARITHROMYCINUMKLACID I.V. 500 mgPULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.500 mgVIATRIS HEALTHCARE LIMITEDIRLANDACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ I, DE CAPACITATE 15 ML, CONȚINÂND PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.PRF133,37000043,6500000,000000“
  4. La secțiunea P3 „Programul național de oncologie“, pozițiile 176, 357 și 606 se abrogă.5. La secțiunea P3 „Programul național de oncologie“, pozițiile 177, 178, 545, 565 și 631 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  177W67977001L01DB01DOXORUBICINUMCAELYX PEGYLATED LIPOSOMAL 2 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.2 mg/mlBAXTER HOLDING B.V.OLANDACUTIE X 1 FLACON DIN STICLĂ X 10 MLS11.171,8000001.323,048000335,002000
  178W58281001L01DB01DOXORUBICINUMCAELYX 2 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.2 mg/mlJANSSEN CILAG INTERNATIONALL NVBELGIACUTIE X 1 FLACON DIN STICLĂ X 10 MLS11.171,8000001.323,048000335,002000
  .......................
  545W63682002L02BX03ABIRATERONUM**1ZYTIGA 500 mgCOMPR. FILM.500 mgJANSSEN-CILAG INTERNATIONAL NVBELGIACUTIE CU BLIST. PVDC/PE/PVC X 60 COMPR. FILM. (5 AMBALAJE DE TIP PORTOFEL A CÂTE 12 COMPRIMATE)PRF60160,599799175,81699951,274667
  .......................
  565W65072001L04AX02TALIDOMIDUM**1THALIDOMIDE CELGENE 50 mgCAPS.50 mgCELGENE EUROPE BVOLANDACUTIE TIP PORTOFEL X 28 CAPS. (14 CAPS. X 2 BLISTERE PCTFE/PVC/AL)PR2844,29114249,91228511,876643
  .......................
  631W68371001L04AX02TALIDOMIDUM**1TALIDOMIDĂ BMS 50 mgCAPS.50 mgBRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIGIRLANDACUTIE TIP PORTOFEL X 28 CAPS. (14 CAPS. X 2 BLISTERE PCTFE/PVC/AL)PR2844,29114249,91228511,876643
  6. La secțiunea P3 „Programul național de oncologie“, după poziția 664 se introduc treizeci noi poziții, pozițiile 665-694, cu următorul cuprins:
  665W68692001L01AA01CYCLOPHOSPHAMIDUMCICLOFOSFAMIDĂ DR. REDDY'S 1.000 mg/2 mlCONC. PT. SOL. INJ./PERF.1.000 mg/ 2 mlDR. REDDY'S LABORATORIESROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TUBULARĂ, INCOLORĂ, CU CAPACITATE DE 2 ML, CU CONC. PT. SOL. PERF./INJ.PR1220,000000268,5800000,000000
  666W68693001L01AA01CYCLOPHOSPHAMIDUMCICLOFOSFAMIDĂ DR. REDDY'S 2.000 mg/4 mlCONC. PT. SOL. INJ./PERF.2.000 mg/ 4 mlDR. REDDY'S LABORATORIESROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TUBULARĂ, INCOLORĂ, CU CAPACITATE DE 5 ML, CU CONC. PT. SOL. PERF./INJ.PR1330,000000397,8500000,000000
  667W68691001L01AA01CYCLOPHOSPHAMIDUMCICLOFOSFAMIDĂ DR. REDDY'S 500 mg/mlCONC. PT. SOL. INJ./PERF.500 mg/mlDR. REDDY'S LABORATORIESROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TUBULARĂ, INCOLORĂ, CU CAPACITATE DE 2 ML, CU CONC. PT. SOL. PERF./INJ.PR1112,000000136,7300000,000000
  668W69114001L01AX04DACARBAZINUMDETIMEDAC 500 mgPULB. PT. SOL. PERF.500 mgTRIDENT PHARMA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. X 500 MG PULB. PT. SOL. PERF.PR1444,650000522,8200000,000000
  669W68886001L01DB01DOXORUBICINUMZOLSKETIL PEGYLATED LIPOSOMAL 2 mg/mlCONC. PT. DISPERSIE PERF.2 mg/mlACCORD HEALTHCARE S.L.U.SPANIACUTIE CU 1 FLACON DIN STICLĂ X 10 ML (20 MG)PR1976,5000001.102,5400000,000000
  670W64606002L01EA03NILOTINIBUM**1TASIGNACAPS.200 mgNOVARTIS EUROPHARM LTD.IRLANDACUTIE DE CARTON X 28 CAPS. (BLIST. PVC/PVDC/AL)PR28112,955000124,4835710,000000
  671W68700007L01EX03PAZOPANIB**1PYZYPI 200 mgCOMPR. FILM.200 mgSTADA M D - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. PVC-PE-PVDC/AL X 90 COMPR. FILM.PR9061,01800066,9335550,000000
  672W68701005L01EX03PAZOPANIB**1PYZYPI 400 mgCOMPR. FILM.400 mgSTADA M D - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. PVC-PE-PVDC/AL X 60 COMPR. FILM.PR60118,579666129,8878330,000000
  673W67712005L02BX03ABIRATERONUM**1ABIRATERONĂ ZENTIVA 500 mgCOMPR. FILM.500 mgZENTIVA K.S.REPUBLICA CEHĂCUTIE CU UN FLACON DIN PEID CU 60 COMPRIMATE FILMATEPRF60135,217333148,0228330,000000
  674W67712004L02BX03ABIRATERONUM**1ABIRATERONĂ ZENTIVA 500 mgCOMPR. FILM.500 mgZENTIVA K.S.REPUBLICA CEHĂCUTIE CU BLISTERE PERFORATE PENTRU ELIBERAREA UNEI UNITĂȚI DOZATE DIN PVC-PVDC/AL CU 60 X 1 COMPRIMATE FILMATEPRF60135,217333148,0228330,000000
  675W67712003L02BX03ABIRATERONUM**1ABIRATERONĂ ZENTIVA 500 mgCOMPR. FILM.500 mgZENTIVA K.S.REPUBLICA CEHĂCUTIE CU BLISTERE DIN PVC-PVDC/AL X 60 COMPRIMATE FILMATEPRF60135,217333148,0228330,000000
  676W68536004L02BX03ABIRATERONUM**1ABIRATERONĂ PHARMAZAC 500 mgCOMPR. FILM.500 mgPHARMAZAC - S.A.GRECIACUTIE CU BLIST. UNIDOZĂ PVC-PVDC/AL X 60 X 1 COMPR. FILM.PR60160,599799175,8169996,092501
  677W68536003L02BX03ABIRATERONUM**1ABIRATERONĂ PHARMAZAC 500 mgCOMPR. FILM.500 mgPHARMAZAC - S.A.GRECIACUTIE CU BLIST. PVC-PVDC/AL X 60 COMPR. FILM.PR60160,599799175,8169996,092501
  678W68536002L02BX03ABIRATERONUM**1ABIRATERONĂ PHARMAZAC 500 mgCOMPR. FILM.500 mgPHARMAZAC - S.A.GRECIACUTIE CU BLIST. UNIDOZĂ PVC-PVDC/AL X 56 X 1 COMPR. FILM.PR56160,599799175,8169996,176751
  679W68536001L02BX03ABIRATERONUM**1ABIRATERONĂ PHARMAZAC 500 mgCOMPR. FILM.500 mgPHARMAZAC - S.A.GRECIACUTIE CU BLIST. PVC-PVDC/AL X 56 COMPR. FILM.PR56160,599799175,8169996,176751
  680W68031017L02BX03ABIRATERONUM**1ABIRATERONĂ STADA 500 mgCOMPR. FILM.500 mgSTADA M D - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. PVC/PE/PVDC-AL X 60 COMPR. FILM.PR60135,217333148,0228330,000000
  681W67870001L02BX03ABIRATERONUM**1ABIRATERONĂ RICHTER 500 mgCOMPR. FILM.500 mgGEDEON RICHTER ROMANIA - S.A.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. TRANSPARENTE SAU OPACE DIN PVC-PVDC/AL X 60 COMPR. FILM.PRF60133,833166146,5141660,000000
  682W67868004L02BX03ABIRATERONUM**1ABIRATERONĂ DR. REDDY'S 500 mgCOMPR. FILM.500 mgDR. REDDY'S LABORATORIESROMÂNIACUTIE CU BLIST. UNIDOZĂ PVC-PVDC/AL X 60 X 1 COMPR. FILM.PR60135,217333148,0228330,000000
  683W68821001L02BX03ABIRATERONUM**1ABIRATERONE ACCORD 500 mgCOMPR. FILM.500 mgACCORD HEALTHCARE S.L.U.SPANIACUTIE CU BLIST. PVC/PVDC-AL PERFORATE X 60 X 1 (DOZĂ UNITARĂ) COMPR. FILM.PRF60140,573333153,8610000,000000
  684W68536005L02BX03ABIRATERONUM**1ABIRATERONĂ PHARMAZAC 500 mgCOMPR. FILM.500 mgPHARMAZAC - S.A.GRECIACUTIE CU 1 FLAC. PEID X 60 COMPR. FILM.PR60160,599799175,8169996,092501
  685W68732006L02BX03ABIRATERONUM**1ABIRATERONĂ MYLAN 500 mgCOMPR. FILM.500 mgMYLAN IRELAND LIMITEDIRLANDACUTIE CU BLISTERE DIN AL-PVC/PE/PVDC CONȚINÂND 60 COMPRIMATEPRF60135,217333148,0228330,000000
  686W68589004L02BX03ABIRATERONUM**1TATICA 500 mgCOMPR. FILM.500 mgEGIS PHARMACEUTICALS PLCUNGARIACUTIE CU BLIST. AL-PVC/PE/PVDC X 60 COMPR. FILM.PR60135,217333148,0228330,000000
  687W68537002L02BX03ABIRATERONUM**1BIXODALAN 500 mgCOMPR. FILM.500 mgSANDOZ - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 60 COMPR. FILM.PR60140,572500153,8600000,000000
  688W67325002L04AX02TALIDOMIDUM**1TALIDOMIDĂ ACCORD 50 mgCAPS.50 mgACCORD HEALTHCARE POLSKA SP. Z O.O.POLONIACUTIE CU BLIST. PERFORATE PVC-PCTFE/AL PT. ELIB. UNEI UNITĂȚI DOZATE X 28 CAPS.PRF2836,90928541,5935710,000000
  689W67325001L04AX02TALIDOMIDUM**1TALIDOMIDĂ ACCORD 50 mgCAPS.50 mgACCORD HEALTHCARE POLSKA SP. Z O.O.POLONIACUTIE TIP PORTOFEL CU BLIST. PVC-PCTFE/AL X 28 CAPS.PRF2836,90928541,5935710,000000
  690W68919001L04AX04LENALIDOMIDUM**LENALIDOMIDĂ LABORMED 10 mgCAPS.10 mgLABORMED PHARMA - S.A.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. PVC-ACLAR/AL X 21 CAPS.PR21281,148571308,2690470,000000
  691W68920001L04AX04LENALIDOMIDUM**LENALIDOMIDĂ LABORMED 15 mgCAPS.15 mgLABORMED PHARMA - S.A.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. PVC-ACLAR/AL X 21 CAPS.PR21367,207142402,0728570,000000
  692W68922001L04AX04LENALIDOMIDUM**LENALIDOMIDĂ LABORMED 25 mgCAPS.25 mgLABORMED PHARMA - S.A.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. PVC-ACLAR/AL X 21 CAPS.PR21492,882857539,0595230,000000
  693W68917002L04AX04LENALIDOMIDUM**LENALIDOMIDĂ LABORMED 5 mgCAPS.5 mgLABORMED PHARMA - S.A.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. PVC-ACLAR/AL X 21 CAPS.PR21324,458285355,84000082,979523
  694W68338006L04AX03METHOTREXATUMMETOTREXAT SANDOZ 2,5 mg (vezi L01BA01)COMPR.2,5 mgSANDOZ - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. PVC-PVDC/AL X 50 COMPR.PR500,6600000,8634000,000000
  7. La secțiunea P5 „Programul național de diabet zaharat - Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat“, pozițiile 93, 118 și 119 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  93W64669003A10BD07COMBINAȚII (SITAGLIPTINUM + METFORMINUM) **JANUMET 50 mg/1.000 mgCOMPR. FILM.50 mg/ 1.000 mgMERCK SHARP DOHMEOLANDACUTIE CU BLIST. PVC/PE/PVDC/AL X 56 COMPR. FILM.PRF561,5767141,9935000,429892
  .......................
  118W64831002A10BH01SITAGLIPTINUM**JANUVIA 100 mgCOMPR. FILM.100 mgMERCK SHARP DOHMEOLANDACUTIE CU 28 COMPR. FILM. (BLIST. PVC/PE/PVDC/AL)PRF283,1200003,9450000,901785
  119W64964002A10BH01SITAGLIPTINUM**JANUVIA 50 mgCOMPR. FILM.50 mgMERCK SHARP DOHMEOLANDACUTIE X 28 COMPR. FILM. (BLIST. PVC/PE/PVDC/AL)PRF282,4288003,0711421,142786
  8. La secțiunea P5 „Programul național de diabet zaharat - Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat“, după poziția 178 se introduc optsprezece noi poziții, pozițiile 179-196, cu următorul cuprins:
  179W67718003A10BD07COMBINAȚII (SITAGLIPTINUM+ METFORMINUM)**MAYMETSI 50 mg/1.000 mgCOMPR. FILM.50 mg/ 1.000 mgKRKA, D.D., NOVO MESTOSLOVENIACUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 28 COMPR. FILM.PRF281,3771421,8014280,000000
  180W67718004A10BD07COMBINAȚII (SITAGLIPTINUM+ METFORMINUM)**MAYMETSI 50 mg/1.000 mgCOMPR. FILM.50 mg/ 1.000 mgKRKA, D.D., NOVO MESTOSLOVENIACUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 30 COMPR. FILM.PRF301,3773331,8016660,000000
  181W67718005A10BD07COMBINAȚII (SITAGLIPTINUM + METFORMINUM)**MAYMETSI 50 mg/1.000 mgCOMPR. FILM.50 mg/ 1.000 mgKRKA, D.D., NOVO MESTOSLOVENIACUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 56 COMPR. FILM.PRF561,3535711,7114280,000000
  182W67718006A10BD07COMBINAȚII (SITAGLIPTINUM + METFORMINUM)**MAYMETSI 50 mg/1.000 mgCOMPR. FILM.50 mg/ 1.000 mgKRKA, D.D., NOVO MESTOSLOVENIACUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 60 COMPR. FILM.PRF601,3535001,7113330,000000
  183W68835003A10BD07COMBINAȚII (SITAGLIPTINUM + METFORMINUM)**JAMESI 50 mg/1.000 mgCOMPR. FILM.50 mg/ 1.000 mgZENIVA, K.S.REPUBLICA CEHĂCUTIE CU BLIST. PVC-PVDC/AL X 56 COMPR. FILM.PRF561,3139281,6612500,000000
  184W68393001A10BH01SITAGLIPTINUM**SITAGLIPTIN SUN 100 mgCOMPR. FILM100 mgSUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES EUROPE B.V.OLANDACUTIE CU BLIST. PA/AL/PE X 28 COMPR. FILM.PRF282,6278573,3225000,000000
  185W68392001A10BH01SITAGLIPTINUM**SITAGLIPTIN SUN 50 mgCOMPR. FILM50 mgSUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES EUROPE B.V.OLANDACUTIE CU BLIST. PA/AL/PE X 28 COMPR. FILM.PRF282,1664282,7392850,000000
  186W67106002A10BH01SITAGLIPTINUM**MAYSIGLU 100 mgCOMPR. FILM.100 mgKRKA, D.D. NOVO MESTOSLOVENIACUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 28 COMPR. FILM.PRF282,7071423,4228570,000000
  187W67106003A10BH01SITAGLIPTINUM**MAYSIGLU 100 mgCOMPR. FILM.100 mgKRKA, D.D. NOVO MESTOSLOVENIACUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 30 COMPR. FILM.PRF302,7070003,4226660,000000
  188W68032001A10BH01SITAGLIPTINUM**JUZINA 100 mgCOMPR. FILM.100 mgGEDEON RICHTER ROMANIA - S.A.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. PVC-PE-PVDC/AL X 28 COMPR. FILM.PRF282,6000003,2875000,000000
  189W68475002A10BH01SITAGLIPTINUM**JAZETA 100 mgCOMPR. FILM.100 mgZENTIVA, K.S.REPUBLICA CEHĂCUTIE CU BLIST. PVC-PVDC/AL X 28 COMPR. FILM.PRF282,6278573,3225000,000000
  190W63225002A10BH01SITAGLIPTINUM**SITAGLIPTINA TEVA 100 mgCOMPR. FILM.100 mgTEVA PHARMACEUTICALS -S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU BLISTERE DIN OPA-AL-PVC/AL X 28 COMPRIMATE FILMATEPRF282,6278573,3225000,000000
  191W68879001A10BH01SITAGLIPTINUM**LONAMO 100 mgCOMPR. FILM.100 mgEGIS PHARMACEUTICALS P.L.C.UNGARIACUTIE CU BLIST. PVC-PE-PVDC/AL X 28 COMPR. FILM.PRF282,6278573,3225000,000000
  192W68885001A10BH01SITAGLIPTINUM**SITAGLIPTIN ACCORD 100 mgCOMPR. FILM.100 mgACCORD HEALTHCARE S.L.U.SPANIACUTIE CU BLIST. PVC-PE-PVDC/AL X 28 COMPR. FILM.PRF282,6278573,3225000,000000
  193W68475003A10BH01SITAGLIPTINUM**JAZETA 100 mgCOMPR. FILM.100 mgZENTIVA, K.S.REPUBLICA CEHĂCUTIE CU BLIST. PVC-PVDC/AL X 30 COMPR. FILM.PRF302,6276663,3223330,000000
  194W67105003A10BH01SITAGLIPTINUM**MAYSIGLU 50 mgCOMPR. FILM.50 mgKRKA, D.D. NOVO MESTOSLOVENIACUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 30 COMPR. FILM.PRF302,0240002,5593330,000000
  195W67105002A10BH01SITAGLIPTINUM**MAYSIGLU 50 mgCOMPR. FILM.50 mgKRKA, D.D. NOVO MESTOSLOVENIACUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 28 COMPR. FILM.PRF282,0242852,5592850,000000
  196W68884001A10BH01SITAGLIPTINUM**SITAGLIPTIN ACCORD 50 mgCOMPR. FILM.50 mgACCORD HEALTHCARE S.L.U.SPANIACUTIE CU BLIST. PVC-PE-PVDC/AL X 28 COMPR. FILM.PRF282,1664282,7392850,000000
  9. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“ subprogramul P6.4 „Mucoviscidoză“, după poziția 40 se introduc cinci noi poziții, pozițiile 41-45, cu următorul cuprins:
  41W68970001J01FA09CLARITHROMYCINUMKLACID SR 500 mgCOMPR. CU ELIB. PREL.500 mgVIATRIS HEALTHCARE LIMITEDIRLANDACUTIE CU 1 BLIST. PVC/PVDC/AL X 5 COMPR. ELIB. PREL.PRF51,5214282,0562850,859715
  42W68967002J01FA09CLARITHROMYCINUMKLACID 250 mgCOMPR. FILM.250 mgVIATRIS HEALTHCARE LIMITEDIRLANDACUTIE CU 1 BLIST. PVC-PVDC/AL X 14 COMPR. FILM.PRF140,9265701,2522850,632715
  43W68969002J01FA09CLARITHROMYCINUMKLACID 125 mg/5 mlGRAN. PT. SUSP. ORALĂ125 mg/5 mlVIATRIS HEALTHCARE LIMITEDIRLANDACUTIE CU 1 FLAC. PEID CU GRANULE PT. 100 ML SUSP. ORALĂ + 1 LINGURIȚĂ DOZATOARE X 2,5 ML/5 MLPRF119,08000025,7880000,962000
  44W68969001J01FA09CLARITHROMYCINUMKLACID 125 mg/5 mlGRAN. PT. SUSP. ORALĂ125 mg/5 mlVIATRIS HEALTHCARE LIMITEDIRLANDACUTIE CU 1 FLAC. PEID CU GRANULE PT. 60 ML SUSP. ORALĂ + 1 LINGURIȚĂ DOZATOARE X 2,5 ML/5 MLPRF111,87000016,0400000,000000
  45W68968001J01FA09CLARITHROMYCINUMKLACID I.V. 500 mgPULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.500 mgVIATRIS HEALTHCARE LIMITEDIRLANDACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ I, DE CAPACITATE 15 ML, CONȚINÂND PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.PRF133,37000043,6500000,000000
  10. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“ subprogramul P6.5 „Boli neurologice degenerative/inflamator-imune“ subpunctul P6.5.1 „Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu boli neurologice inflamator-imune“, după poziția 26 se introduc patru noi poziții, pozițiile 27-30, cu următorul cuprins:
  „27W69115001J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**FLEBOGAMMA DIF 100 mg/mlSOL. PERF.100 mg/mlROMASTRU TRADING - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. A 200 ML SOL. INJ. (20 G)PR18.929,9900009.771,8500000,000000
  28W69010001J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**NANOGAM 100 mg/mlSOL. PERF.100 mg/mlTORUS PHARMA COMPANY - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. A 25 ML SOL. PERF.PR11.680,0000001.869,3500000,000000
  29W68982002J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**IG VENA 50 g/lSOL. PERF.50 g/lBESMAX PHARMA SOLUTIONS - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. A 50 ML SOL. PERF. + 1 SET DE ADMINISTRAREPR11.125,0000001.264,4000000,000000
  30W68982003J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**IG VENA 50 g/lSOL. PERF.50 g/lBESMAX PHARMA SOLUTIONS - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. A 100 ML SOL. PERF. + 1 SET DE ADMINISTRAREPR12.250,0000002.490,6500000,000000“
  11. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“ subprogramul P6.15 „Sindrom de imunodeficiență primară“, după poziția 29 se introduc patru noi poziții, pozițiile 30-33, cu următorul cuprins:
  30W69010001J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**NANOGAM 100 mg/mlSOL. PERF.100 mg/mlTORUS PHARMA COMPANY - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. A 25 ML SOL. PERF.PR11.680,0000001.869,3500000,000000
  31W69115001J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**FLEBOGAMMA DIF 100 mg/mlSOL. PERF.100 mg/mlROMASTRU TRADING - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. A 200 ML SOL. INJ. (20 G)PR18.929,9900009.771,8500000,000000
  32W68982003J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**IG VENA 50 g/lSOL. PERF.50 g/lBESMAX PHARMA SOLUTIONS - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. A 100 ML SOL. PERF. + 1 SET DE ADMINISTRAREPR12.250,0000002.490,6500000,000000
  33W68982002J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**IG VENA 50 g/lSOL. PERF.50 g/lBESMAX PHARMA SOLUTIONS - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. A 50 ML SOL. PERF. + 1 SET DE ADMINISTRAREPR11.125,0000001.264,4000000,000000
  12. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.1 „Transplant medular“, poziția 272 se abrogă.13. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.1 „Transplant medular“, pozițiile 13 și 19 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  „13W54765001J01CR05PIPERACILLINUM + TAZOBACTAMUMPIPERACILINĂ/TAZOBACTAM MYLAN 4 g/0,5 gPULB. PT. SOL. INJ./PERF.4 g/0,5 gMYLAN S.A.S.FRANȚACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ A 50 ML CU PULB. PT. SOL. INJ./PERF.S124,78960030,26280023,957200
  ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  19W68230001J01CR05PIPERACILLINUM + TAZOBACTAMUMPIPERACILINĂ/TAZOBACTAM MYLAN 4 g/0,5 gPULB. PT. SOL. PERF.4 g/0,5 gMYLAN PHARMACEUTICALS LIMITEDIRLANDACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ A 50 ML CU PULB. PT. SOL. PERF.PR124,78960030,26280023,957200“
  14. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.1 „Transplant medular“, după poziția 335 se introduc șaisprezece noi poziții, pozițiile 336-351, cu următorul cuprins:
  336W68992002J01XA01VANCOMYCINUMVANCOMICINĂ ATB 1.000 mgPULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.1.000 mgANTIBIOTICE - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ, DE TIP I, CU PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.PR1055,03200071,9880005,925000
  337W68992001J01XA01VANCOMYCINUMVANCOMICINĂ ATB 1.000 mgPULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.1.000 mgANTIBIOTICE - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ, DE TIP I, CU PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.PR155,03200071,98800020,032000
  338W68991001J01XA01VANCOMYCINUMVANCOMICINĂ ATB 500 mgPULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.500 mgANTIBIOTICE - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ, DE TIP I, CU PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.PR127,03600036,54000015,430000
  339W68991002J01XA01VANCOMYCINUMVANCOMICINĂ ATB 500 mgPULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.500 mgANTIBIOTICE - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ, DE TIP I, CU PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.PR1027,03600036,5400008,532000
  340W69004001J02AC04POSACONAZOLUM**POSACONAZOL VIATRIS 40 mg/mlSUSP. ORALĂ40 mg/mlVIATRIS LIMITEDIRLANDACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ, CU CAPAC DIN PE CU SISTEM DE ÎNCHIDERE SECURIZAT PENTRU COPII ȘI O LINGURIȚĂ DE MĂSURARE A DOZELOR X 105 ML SUSP. ORALĂPR1674,280000773,1200000,000000
  341W69010001J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**NANOGAM 100 mg/mlSOL. PERF.100 mg/mlTORUS PHARMA COMPANY - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. A 25 ML SOL. PERF.PR11.680,0000001.869,3500000,000000
  342W69115001J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**FLEBOGAMMA DIF 100 mg/mlSOL. PERF.100 mg/mlROMASTRU TRADING - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. A 200 ML SOL. INJ. (20 G)PR18.929,9900009.771,8500000,000000
  343W68982003J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**IG VENA 50 g/lSOL. PERF.50 g/lBESMAX PHARMA SOLUTIONS - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. A 100 ML SOL. PERF. + 1 SET DE ADMINISTRAREPR12.250,0000002.490,6500000,000000
  344W68982002J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**IG VENA 50 g/lSOL. PERF.50 g/lBESMAX PHARMA SOLUTIONS - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. A 50 ML SOL. PERF. + 1 SET DE ADMINISTRAREPR11.125,0000001.264,4000000,000000
  345W68692001L01AA01CYCLOPHOSPHAMIDUMCICLOFOSFAMIDĂ DR. REDDY’S 1.000 mg/2 mlCONC. PT. SOL. INJ./PERF.1.000 mg/2 mlDR. REDDY’S LABORATORIESROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TUBULARĂ, INCOLORĂ, CU CAPACITATE DE 2 ML, CU CONC. PT. SOL. PERF./INJ.PR1220,000000268,5800000,000000
  346W68693001L01AA01CYCLOPHOSPHAMIDUMCICLOFOSFAMIDĂ DR. REDDY’S 2.000 mg/4 mlCONC. PT. SOL. INJ./PERF.2.000 mg/4 mlDR. REDDY’S LABORATORIESROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TUBULARĂ, INCOLORĂ, CU CAPACITATE DE 5 ML, CU CONC. PT. SOL. PERF./INJ.PR1330,000000397,8500000,000000
  347W68691001L01AA01CYCLOPHOSPHAMIDUMCICLOFOSFAMIDĂ DR. REDDY’S 500 mg/mlCONC. PT. SOL. INJ./PERF.500 mg/mlDR. REDDY’S LABORATORIESROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TUBULARĂ, INCOLORĂ, CU CAPACITATE DE 2 ML, CU CONC. PT. SOL. PERF./INJ.PR1112,000000136,7300000,000000
  348W68338006L04AX03METHOTREXATUMMETOTREXAT SANDOZ 2,5 mg (vezi L01BA01)COMPR.2,5 mgSANDOZ - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. PVC-PVDC/AL X 50 COMPR.PR500,6600000,8634000,000000
  349W51974004L04AD02TACROLIMUSUM**ADVAGRAF 0,5 mgCAPS. CU ELIB. PREL.0,5 mgASTELLAS PHARMA EUROPE B.V.OLANDACUTIE CU 50 X 1 CAPS. ELIB. PREL. (BLIST. PVC-PVDC/AL)PR501,6660002,1064000,000000
  350W57352005L04AD02TACROLIMUSUM**ADVAGRAF 1 mgCAPS. CU ELIB. PREL.1 mgASTELLAS PHARMA EUROPE B.V.OLANDACUTIE CU 50 X 1 CAPS. ELIB. PREL. (BLIST. PVC-PVDC/AL)PR503,4642004,2292000,000000
  351W51976004L04AD02TACROLIMUSUM**ADVAGRAF 5 mgCAPS. CU ELIB. PREL.5 mgASTELLAS PHARMA EUROPE B.V.OLANDACUTIE CU 50 X 1 CAPS. ELIB. PREL. (BLIST. PVC-PVDC/AL)PR5018,09420020,4858000,000000
  15. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.2 „Transplant de cord“, pozițiile 4 și 10 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  4W54765001J01CR05PIPERACILLINUM + TAZOBACTAMUMPIPERACILINĂ/TAZOBACTAM MYLAN 4 g/0,5 gPULB. PT. SOL. INJ./PERF.4 g/0,5 gMYLAN S.A.S.FRANȚACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ A 50 ML CU PULB. PT. SOL. INJ./PERF.S124,78960030,26280023,957200
  ......................
  10W68230001J01CR05PIPERACILLINUM + TAZOBACTAMUMPIPERACILINĂ/TAZOBACTAM MYLAN 4 g/0,5 gPULB. PT. SOL. PERF.4 g/0,5 gMYLAN PHARMACEUTICALS LIMITEDIRLANDACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ A 50 ML CU PULB. PT. SOL. PERF.PR124,78960030,26280023,957200
  16. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.2 „Transplant de cord“, după poziția 118 se introduc cinci noi poziții, pozițiile 119-123, cu următorul cuprins:
  119W66039001C01CA24EPINEPHRINUMADRENALINĂ HYPERICUM 0,1 mg/mlSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ0,1 mg/mlS.C. HYPERICUM - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 SERINGĂ PREUMPLUTĂ DIN PP, FĂRĂ AC, AMBALATĂ INDIVIDUAL ÎNTR-UN BLIST. TRANSPARENT A 10 ML SOL. INJ.PR13,9192005,12640086,733600
  120W66039002C01CA24EPINEPHRINUMADRENALINĂ HYPERICUM 0,1 mg/mlSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ0,1 mg/mlS.C. HYPERICUM - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 10 SERINGI PREUMPLUTE DIN PP, FĂRĂ AC, AMBALATE INDIVIDUAL ÎNTR-UN BLIST. TRANSPARENT A 10 ML SOL. INJ.PR103,9192005,12640072,666600
  121W51974004L04AD02TACROLIMUSUM**ADVAGRAF 0,5 mgCAPS. CU ELIB. PREL.0,5 mgASTELLAS PHARMA EUROPE B.V.OLANDACUTIE CU 50 X 1 CAPS. ELIB. PREL. (BLIST. PVC-PVDC/AL)PR501,6660002,1064000,000000
  122W57352005L04AD02TACROLIMUSUM**ADVAGRAF 1 mgCAPS. CU ELIB. PREL.1 mgASTELLAS PHARMA EUROPE B.V.OLANDACUTIE CU 50 X 1 CAPS. ELIB. PREL. (BLIST. PVC-PVDC/AL)PR503,4642004,2292000,000000
  123W51976004L04AD02TACROLIMUSUM**ADVAGRAF 5 mgCAPS. CU ELIB. PREL.5 mgASTELLAS PHARMA EUROPE B.V.OLANDACUTIE CU 50 X 1 CAPS. ELIB. PREL. (BLIST. PVC-PVDC/AL)PR5018,09420020,4858000,000000
  17. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.3 „Transplant hepatic“, pozițiile 19 și 25 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  19W54765001J01CR05PIPERACILLINUM + TAZOBACTAMUMPIPERACILINĂ/ TAZOBACTAM MYLAN 4 g/0,5 gPULB. PT. SOL. INJ./PERF.4 g/0,5 gMYLAN S.A.S.FRANȚACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ A 50 ML CU PULB. PT. SOL. INJ./PERF.S124,78960030,26280023,957200
  .....................
  25W68230001J01CR05PIPERACILLINUM + TAZOBACTAMUMPIPERACILINĂ/ TAZOBACTAM MYLAN 4 g/0,5 gPULB. PT. SOL. PERF.4 g/0,5 gMYLAN PHARMACEUTICALS LIMITEDIRLANDACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ A 50 ML CU PULB. PT. SOL. PERF.PR124,78960030,26280023,957200
  18. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.3 „Transplant hepatic“, după poziția 128 se introduc trei noi poziții, pozițiile 129-131, cu următorul cuprins:
  „129W51974004L04AD02TACROLIMUSUM**ADVAGRAF 0,5 mgCAPS. CU ELIB. PREL.0,5 mgASTELLAS PHARMA EUROPE B.V.OLANDACUTIE CU 50 X 1 CAPS. ELIB. PREL. (BLIST. PVC-PVDC/AL)PR501,6660002,1064000,000000
  130W57352005L04AD02TACROLIMUSUM**ADVAGRAF 1 mgCAPS. CU ELIB. PREL.1 mgASTELLAS PHARMA EUROPE B.V.OLANDACUTIE CU 50 X 1 CAPS. ELIB. PREL. (BLIST. PVC-PVDC/AL)PR503,4642004,2292000,000000
  131W51976004L04AD02TACROLIMUSUM**ADVAGRAF 5 mgCAPS. CU ELIB. PREL.5 mgASTELLAS PHARMA EUROPE B.V.OLANDACUTIE CU 50 X 1 CAPS. ELIB. PREL. (BLIST. PVC-PVDC/AL)PR5018,09420020,485800“0,000000“
  19. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.4 „Transplant renal, transplant combinat de rinichi și pancreas“, pozițiile 27 și 33 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  27W54765001J01CR05PIPERACILLINUM + TAZOBACTAMUMPIPERACILINĂ/TAZOBACTAM MYLAN 4 g/0,5 gPULB. PT. SOL. INJ./PERF.4 g/0,5 gMYLAN S.A.S.FRANȚACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ A 50 ML CU PULB. PT. SOL. INJ./PERF.S124,78960030,26280023,957200
  ......................
  33W68230001J01CR05PIPERACILLINUM + TAZOBACTAMUMPIPERACILINĂ/TAZOBACTAM MYLAN 4 g/0,5 gPULB. PT. SOL. PERF.4 g/0,5 gMYLAN PHARMACEUTICALS LIMITEDIRLANDACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ A 50 ML CU PULB. PT. SOL. PERF.PR124,78960030,26280023,957200
  20. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.4 „Transplant renal, transplant combinat de rinichi și pancreas“, după poziția 235 se introduc zece noi poziții, pozițiile 236-245, cu următorul cuprins:
  „236W69115001J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**FLEBOGAMMA DIF 100 mg/mlSOL. PERF.100 mg/mlROMASTRU TRADING - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. A 200 ML SOL. INJ. (20 G)PR18.929,9900009.771,8500000,000000
  237W69010001J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**NANOGAM 100 mg/mlSOL. PERF.100 mg/mlTORUS PHARMA COMPANY - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. A 25 ML SOL. PERF.PR11.680,0000001.869,3500000,000000
  238W68982002J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**IG VENA 50 g/lSOL. PERF.50 g/lBESMAX PHARMA SOLUTIONS - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. A 50 ML SOL. PERF. + 1 SET DE ADMINISTRAREPR11.125,0000001.264,4000000,000000
  239W68982003J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**IG VENA 50 g/lSOL. PERF.50 g/lBESMAX PHARMA SOLUTIONS - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. A 100 ML SOL. PERF. + 1 SET DE ADMINISTRAREPR12.250,0000002.490,6500000,000000
  240W68692001L01AA01CYCLOPHOSPHAMIDUMCICLOFOSFAMIDĂ DR. REDDY'S 1.000 mg/2 mlCONC. PT. SOL. INJ./PERF.1.000 mg/2 mlDR. REDDY'S LABORATORIESROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TUBULARĂ, INCOLORĂ, CU CAPACITATE DE 2 ML, CU CONC. PT. SOL. PERF./INJ.PR1220,000000268,5800000,000000
  241W68693001L01AA01CYCLOPHOSPHAMIDUMCICLOFOSFAMIDĂ DR. REDDY'S 2.000 mg/4 mlCONC. PT. SOL. INJ./PERF.2.000 mg/ 4 mlDR. REDDY'S LABORATORIESROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TUBULARĂ, INCOLORĂ, CU CAPACITATE DE 5 ML, CU CONC. PT. SOL. PERF./INJ.PR1330,000000397,8500000,000000
  242W68691001L01AA01CYCLOPHOSPHAMIDUMCICLOFOSFAMIDĂDR. REDDY'S 500 mg/mlCONC. PT. SOL. INJ./PERF.500 mg/mlDR. REDDY'S LABORATORIESROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TUBULARĂ, INCOLORĂ, CU CAPACITATE DE 2 ML, CU CONC. PT. SOL. PERF./INJ.PR1112,000000136,7300000,000000
  243W51974004L04AD02TACROLIMUSUM**ADVAGRAF 0,5 mgCAPS. CU ELIB. PREL.0,5 mgASTELLAS PHARMA EUROPE B.V.OLANDACUTIE CU 50 X 1 CAPS. ELIB. PREL. (BLIST. PVC-PVDC/AL)PR501,6660002,1064000,000000
  244W57352005L04AD02TACROLIMUSUM**ADVAGRAF 1 mgCAPS. CU ELIB. PREL.1 mgASTELLAS PHARMA EUROPE B.V.OLANDACUTIE CU 50 X 1 CAPS. ELIB. PREL. (BLIST. PVC-PVDC/AL)PR503,4642004,2292000,000000
  245W51976004L04AD02TACROLIMUSUM**ADVAGRAF 5 mgCAPS. CU ELIB. PREL.5 mgASTELLAS PHARMA EUROPE B.V.OLANDACUTIE CU 50 X 1 CAPS. ELIB. PREL. (BLIST. PVC-PVDC/AL)PR5018,09420020,4858000,000000“
  21. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.6 „Transplant pulmonar“, pozițiile 9 și 15 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  9W54765001J01CR05PIPERACILLINUM + TAZOBACTAMUMPIPERACILINĂ/ TAZOBACTAM MYLAN 4 g/0,5 gPULB. PT. SOL. INJ./PERF.4 g/0,5 gMYLAN S.A.S.FRANȚACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ A 50 ML CU PULB. PT. SOL. INJ./PERF.S124,78960030,26280023,957200
  .....................\
  15W68230001J01CR05PIPERACILLINUM + TAZOBACTAMUMPIPERACILINĂ/ TAZOBACTAM MYLAN 4 g/0,5 gPULB. PT. SOL. PERF.4 g/0,5 gMYLAN PHARMACEUTICALS LIMITEDIRLANDACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ A 50 ML CU PULB. PT. SOL. PERF.PR124,78960030,26280023,957200
  22. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.6 „Transplant pulmonar“, după poziția 147 se introduc două noi poziții, pozițiile 148 și 149, cu următorul cuprins:
  „148W66039002C01CA24EPINEPHRINUMADRENALINĂ HYPERICUM 0,1 mg/mlSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ0,1 mg/mlS.C. HYPERICUM - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 10 SERINGI PREUMPLUTE DIN PP, FĂRĂ AC, AMBALATE INDIVIDUAL ÎNTR-UN BLIST. TRANSPARENT A 10 ML SOL. INJ.PR103,9192005,12640072,666600
  149W66039001C01CA24EPINEPHRINUMADRENALINĂ HYPERICUM 0,1 mg/mlSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ0,1 mg/mlS.C. HYPERICUM - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 SERINGĂ PREUMPLUTĂ DIN PP, FĂRĂ AC, AMBALATĂ INDIVIDUAL ÎNTR-UN BLIST. TRANSPARENT A 10 ML SOL. INJ.PR13,9192005,12640086,733600“
  23. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.7 „Tratamentul stării posttransplant în ambulatoriu a pacienților transplantați“, după poziția 135 se introduce o nouă poziție, poziția 136, cu următorul cuprins:
  „136W69004001J02AC04POSACONAZOLUM**POSACONAZOL VIATRIS 40 mg/mlSUSP. ORALĂ40 mg/mlVIATRIS LIMITEDIRLANDACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ, CU CAPAC DIN PE CU SISTEM DE ÎNCHIDERE SECURIZAT PENTRU COPII ȘI O LINGURIȚĂ DE MĂSURARE A DOZELOR X 105 ML SUSP. ORALĂPR1674,280000773,1200000,000000“
   +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și se aplică începând cu luna octombrie 2022.
  p. Ministrul sănătății,
  Romică-Andrei Baciu,
  secretar de stat
  p. Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  Adela Cojan
  ----