HOTĂRÂRE nr. 1.227 din 5 octombrie 2022privind aprobarea Strategiei naționale pentru păduri 2030
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 980 din 10 octombrie 2022  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. II alin. (7) din Legea nr. 133/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările ulterioare, precum și al art. 25 lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICSe aprobă Strategia națională pentru păduri 2030, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre. *) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 980 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul din șos. Panduri nr. 1, bl. P33, parter, sectorul 5, București.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Kelemen Hunor
  Viceprim-ministru, ministrul transporturilor și infrastructurii,
  Sorin Mihai Grindeanu
  Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Tánczos Barna
  Ministrul economiei,
  Florin Marian Spătaru
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Petre Daea
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  Ministrul sănătății,
  Alexandru Rafila
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila-Zoltán
  Ministrul afacerilor interne,
  Lucian Nicolae Bode
  p. Ministrul investițiilor și proiectelor europene,
  Adrian Răulea,
  secretar de stat
  Ministrul cercetării, inovării și digitalizării,
  Sebastian-Ioan Burduja
  Ministrul educației,
  Ligia Deca
  p. Ministrul antreprenoriatului și turismului,
  Lucian-Ioan Rus,
  secretar de stat
  Ministrul afacerilor externe,
  Bogdan Lucian Aurescu
  București, 5 octombrie 2022.Nr. 1.227.  +  ANEXĂSTRATEGIEnațională pentru păduri 2030