ORDIN nr. 498 din 7 septembrie 2021privind aprobarea componenței nominale și a Regulamentului de organizare și funcționare al Colegiului Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare și Inovare al Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării cu atribuții pentru activitatea de cercetare-dezvoltare și inovare
EMITENT
 • MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ȘI DIGITALIZĂRII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 916 din 24 septembrie 2021  Având în vedere:– Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 109/2021;– Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 929/2014 privind aprobarea Strategiei naționale de cercetare, dezvoltare și inovare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 583/2015 pentru aprobarea Planului național de cercetare-dezvoltare și inovare pentru perioada 2015-2020 (PNCDI III), cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 1.265/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contractarea, finanțarea, monitorizarea și evaluarea programelor, proiectelor de cercetare-dezvoltare și inovare și a acțiunilor cuprinse în Planul național de cercetare-dezvoltare și inovare, cu modificările și completările ulterioare;– prevederile art. 217 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordonanței Guvernului nr. 62/1999 privind înființarea Unității Executive pentru Finanțarea Învățământului Superior și a Cercetării Științifice Universitare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 150/2000, cu modificările și completările ulterioare;– Ordinul ministrului cercetării, inovării și digitalizării nr. 385/2021*) în ceea ce privește Metodologia privind selecția membrilor Colegiului Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare și Inovare (CCCDI) al Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării cu atribuții pentru activitatea de cercetare-dezvoltare și inovare, cu modificările ulterioare,*) Ordinul ministrului cercetării, inovării și digitalizării nr. 385/2021 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.în temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 371/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, cu modificările ulterioare,ministrul cercetării, inovării și digitalizării emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă componența nominală a Colegiului Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare și Inovare al Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării cu atribuții pentru activitatea de cercetare-dezvoltare și inovare, prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Colegiului Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare și Inovare al Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării cu atribuții pentru activitatea de cercetare-dezvoltare și inovare, prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 3Direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării cu atribuții în domeniul cercetării, dezvoltării și inovării vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului cercetării, inovării și digitalizării nr. 101/2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Colegiului Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare și Inovare, precum și a componenței nominale a acestuia, pentru un mandat de cel mult două luni, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 614 din 22 iunie 2021, precum și orice alte dispoziții contrare prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul cercetării, inovării și digitalizării,
  Ciprian-Sergiu Teleman
  București, 7 septembrie 2021.Nr. 498.  +  Anexa nr. 1
  COMPONENȚA NOMINALĂ
  a Colegiului Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare și Inovare al Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării
  cu atribuții pentru activitatea de cercetare-dezvoltare și inovare
  Comisia 1. Bioeconomie și științele vieții
  Nr. crt.Numele și prenumeleInstituțiaFuncția în cadrul CCCDI
  1.Păun Mihaela MarinelaInstitutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Științe Biologice - BucureștiMembru
  2.Rotaru FlavianaROHEALTH - Romanian Health and Bioeconomics ClusterMembru
  3.Belc NastasiaInstitutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare - IBA BucureștiMembru
  4.Oancea FlorinInstitutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie – ICECHIMMembru
  5.Iliescu RaduUniversitatea de Medicină și Farmacie «Grigore T. Popa» IașiMembru
  Comisia 2. Energie, mediu și schimbări climatice
  Nr. crt.Numele și prenumeleInstituțiaFuncția în cadrul CCCDI
  1.Nicolaie SergiuInstitutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrică – ICPE-CA BucureștiMembru
  2.Albu Mihaela MarilenaUniversitatea Politehnica BucureștiMembru
  3.Lakatos Elena SiminaInstitutul pentru Cercetări în Economie Circulară și Mediu „Ernest Lupan“ – IRCEMVicepreședinte
  4.Pascu Luoana-FlorentinaInstitutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industrială – ECOIND BucureștiMembru
  5.Doni MihaelaInstitutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie – ICECHIM BucureștiMembru
  Comisia 3. Științe sociale
  Nr. crt.Numele și prenumeleInstituțiaFuncția în cadrul CCCDI
  1.Chivu LuminițaAcademia Română – Institutul Național de Cercetări Economice „Costin C. Kirițescu“Membru
  2.Caraiani PetreAcademia de Studii Economice din BucureștiMembru
  3.Podina Ioana RoxanaCOGLAB R D Solutions – S.R.L.Membru
  4.Buzea CarmenUniversitatea Transilvania din BrașovMembru
  5.Matei Aniela RoxanaInstitutul Național de Cercetare Științifică în Domeniul Muncii și Protecției Sociale - INCSMPSMembru
  Comisia 4. Tehnologia informației și a comunicațiilor, spațiu și securitate
  Nr. crt.Numele și prenumeleInstituțiaFuncția în cadrul CCCDI
  1.Nae CătălinInstitutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli“ - I.N.C.A.S. BucureștiMembru
  2.Dimian MihaiUniversitatea „Ștefan cel Mare“ din SuceavaMembru
  3.Bogdanffy RobertAsociația Patronală a Industriei de Software și ServiciiMembru
  4.Negrescu CristianUniversitatea Politehnica din BucureștiMembru
  5.Simion EmilUniversitatea Politehnica din BucureștiMembru
  Comisia 5. Econanotehnologii și materiale avansate
  Nr. crt.Numele și prenumeleInstituțiaFuncția în cadrul CCCDI
  1.Enculescu Ionuț-MariusInstitutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor - INCDFM BucureștiVicepreședinte
  2.Bunoiu MădălinUniversitatea de Vest din TimișoaraPreședinte
  3.Banu Geanina SilvianaSocietatea Comercială Process Innovation Nucleus - S.R.L.Membru
  4.Ciobanu Romeo-CristianUniversitatea Tehnică „Gheorghe Asachi“ din IașiMembru
  5.Mihăilescu Nicolae-CristianInstitutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației - INFLPR BucureștiMembru
  Comisia 6. Științe umaniste, patrimoniu și identitate culturală
  Nr. crt.Numele și prenumeleInstituțiaFuncția în cadrul CCCDI
  1.Timotin Andrei-ConstantinAcademia Română, Institutul de Studii Sud-Est EuropeneMembru
  2.Ion Rodica MarianaUniversitatea Valahia din TârgovișteMembru
  3.Mladin IoanaSocietatea Comercială Mladin Workshop for Architecture - S.R.L.Membru
  4.Badea ElenaInstitutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Textile și Pielărie - INCDTP BucureștiMembru
  5.Petcu Cristian-VasileUniversitatea Ovidius din ConstanțaMembru
  Comisia 7. Științe exacte, științele pământului și inginerie
  Nr. crt.Numele și prenumeleInstituțiaFuncția în cadrul CCCDI
  1.Ghiță Dan GabrielInstitutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei“ - IFIN HH BucureștiMembru
  2.Ivașcu LarisaUniversitatea Politehnica TimișoaraMembru
  3.Silaghi-Dumitrescu LuminițaAsociația Universităților, Institutelor de Cercetare-Dezvoltare și a Bibliotecilor Centrale Universitare din România - ANELIS PLUSMembru
  4.Cioca Lucian-IonelUniversitatea „Lucian Blaga“ din SibiuMembru
  5.Loghin Maria-CarmenUniversitatea Tehnică „Gheorghe Asachi“ din IașiMembru
  (la 20-10-2022, Anexa nr. 1 a fost modificată și completată de Articolul I din ORDINUL nr. 21.524 din 7 octombrie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1021 din 20 octombrie 2022 )
   +  Anexa nr. 2REGULAMENTde organizare și funcționare al Colegiului Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare șiInovare al Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării cu atribuții pentru activitateade cercetare-dezvoltare și inovare----