ORDIN nr. 284 din 22 septembrie 2022privind stabilirea cotei pentru decontarea cheltuielilor aferente consumului de energie electrică pentru irigații, realizat până la 30 iunie 2022
EMITENT
  • MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 22 septembrie 2022    Având în vedere Referatul de aprobare al Direcției îmbunătățiri funciare și fond funciar nr. 268.671/2022, în conformitate cu prevederile art. II din Hotărârea Guvernului nr. 1.075/2022 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.872/2005,în temeiul art. 57 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, cu modificările și completările ulterioare,ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite următorul ordin:  +  Articolul 1Pentru perioada până la 30 iunie 2022 se stabilește cota de 49,99%, reprezentând 26.904.706,23 lei, pentru decontarea cheltuielilor aferente consumului de energie electrică pentru irigații. (la 05-10-2022, Articolul 1 a fost modificat de Articolul I din ORDINUL nr. 301 din 4 octombrie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 970 din 05 octombrie 2022 )  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
    Petre Daea
    București, 22 septembrie 2022.Nr. 284.-----