ORDIN nr. 319 din 3 octombrie 2022privind aprobarea unor licențe de concesiune pentru exploatare
EMITENT
  • AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 971 din 5 octombrie 2022    Având în vedere prevederile art. 13 și ale art. 21 alin. (1^2) lit. a) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Resurse Minerale, cu modificările ulterioare,președintele Agenției Naționale pentru Resurse Minerale emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Licența de concesiune pentru exploatare nr. 8.321/2007 privind exploatarea resurselor de bazalt din perimetrul Camenița, județul Arad, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, și Societatea DIABAS BATA - S.R.L., identificată prin cod unic de înregistrare 17833706, în calitate de concesionar.  +  Articolul 2Se aprobă Licența de concesiune pentru exploatare nr. 13.750/2010 privind exploatarea resurselor de nisip și pietriș din perimetrul Câmpul Bocioc-Giriș, județul Bihor, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, și Societatea SIMBAC - S.A., identificată prin cod unic de înregistrare 2717819, în calitate de concesionar.  +  Articolul 3Se aprobă Licența de concesiune pentru exploatare nr. 15.169/2012 privind exploatarea resurselor de argilă comună din perimetrul Recea-Cemacon, județul Sălaj, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, și Societatea CEMACON - S.A., identificată prin cod unic de înregistrare 677858, în calitate de concesionar.  +  Articolul 4Se aprobă Licența de concesiune pentru exploatare nr. 21.440/2018 privind exploatarea resurselor de apă geotermală din perimetrul Săcășeni F 1503, județul Satu Mare, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, și Societatea TRANSGEX - S.A., identificată prin cod fiscal 202255, în calitate de concesionar.  +  Articolul 5Se aprobă Licența de concesiune pentru exploatare nr. 24.976/2022 privind exploatarea resurselor de nisip și pietriș din perimetrul Jdioara Sud, județul Timiș, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, și Societatea SOLLER-COM - S.R.L., identificată prin cod unic de înregistrare 3486593, în calitate de concesionar.  +  Articolul 6Se aprobă Licența de concesiune pentru exploatare nr. 24.977/2022 privind exploatarea resurselor de granodiorit din perimetrul Jdioara, județul Timiș, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, și Societatea TECHNOCER - S.R.L., identificată prin cod unic de înregistrare 9630549, în calitate de concesionar.  +  Articolul 7Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    p. Președintele Agenției Naționale pentru Resurse Minerale,
    Sorin-Călin Gal
    București, 3 octombrie 2022.Nr. 319.----