HOTĂRÂRE nr. 1.203 din 5 octombrie 2022pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 318/2022 privind aprobarea numărului mediu maxim de personal pe anul 2022 pentru operatorii economici din industria națională de apărare care desfășoară activități conform prevederilor art. 24 din Legea nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 971 din 5 octombrie 2022  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICAnexa la Hotărârea Guvernului nr. 318/2022 privind aprobarea numărului mediu maxim de personal pe anul 2022 pentru operatorii economici din industria națională de apărare care desfășoară activități conform prevederilor art. 24 din Legea nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 236 din 9 martie 2022, se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  București, 5 octombrie 2022.
  Nr. 1.203.
  Contrasemnează:
  Ministrul economiei,
  Florin Marian Spătaru
  p. Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Mădălin-Cristian Vasilcoiu,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
   +  ANEXĂ(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 318/2022)
  Numărul mediu maxim de personal pe anul 2022 pentru operatorii economici din industria națională de apărare
  care desfășoară activități conform art. 24 din Legea nr. 232/2016 privind industria națională de apărare,
  precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
  Nr. crt.Denumirea operatorului economicNumărul mediu maxim de personal
  1.Compania Națională ROMARM - S.A. București, exclusiv pentru filialele sale1.443
  2.Societatea Romaero - S.A. București190
  3.Societatea Avioane Craiova - S.A.100
  4.Societatea IOR - S.A. București62
  5.Societatea Șantierul Naval Mangalia - S.A.5
  6.Societatea Uzina Mecanică Orăștie - S.A.5
  TOTAL: 1.805
  NOTĂ: Nu se consideră depășire a numărului mediu maxim anual de personal aprobat dacă media aritmetică a numerelor medii de personal pentru care lunar se alocă fonduri conform prevederilor art. 24 din Legea nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, se încadrează la nivelul fiecărui operator economic, în limita prevăzută în această anexă.Compania Națională ROMARM - S.A. va include în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022 numărul de personal și fondurile aferente, în vederea redistribuirii și alocării lunare a sumelor către filialele sale. Repartizarea numărului de personal și a fondurilor aferente pentru fiecare filială se face de către Compania Națională ROMARM - S.A. în baza încărcării personalului aferent capacităților de producție și/sau servicii pentru apărare.Fondurile vor fi alocate conform prevederilor art. 24 din Legea nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, numai pentru plata drepturilor de natură salarială și a contribuțiilor datorate de angajator.Răspunderea privind realitatea, regularitatea și legalitatea operațiunilor din deconturile justificative care se referă exclusiv la operațiuni prin care justifică cheltuielile cu personalul, prezentate la plată, aparține exclusiv conducerii executive a operatorilor economici beneficiari de alocații bugetare pentru plata drepturilor salariale. Sumele alocate, constatate ca fiind nejustificate, se rețin operatorului economic.
  ----