HOTĂRÂRE nr. 1.202 din 5 octombrie 2022pentru modificarea art. 8 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.032/2022 privind acordarea unor ajutoare excepționale producătorilor agricoli din sectorul vegetal
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 971 din 5 octombrie 2022  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICLa articolul 8 din Hotărârea Guvernului nr. 1.032/2022 privind acordarea unor ajutoare excepționale producătorilor agricoli din sectorul vegetal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 817 din 18 august 2022, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Resursele financiare totale necesare implementării schemei de ajutor sunt de 63.075,3364 mii lei, echivalentul sumei de 12.745,3245 mii euro, finanțare externă nerambursabilă stabilită în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2) și (6) din Regulamentul delegat (UE) 2022/467.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  București, 5 octombrie 2022.
  Nr. 1.202.
  Contrasemnează:
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Petre Daea
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  ----