HOTĂRÂRE nr. 1.201 din 5 octombrie 2022privind aprobarea normativelor de cheltuieli aferente organizării și desfășurării în România a celei de-a șasea ediții a Forumului cooperării descentralizate româno-franceze, în perioada 3-5 noiembrie 2022
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 971 din 5 octombrie 2022  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 4 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă normativele de cheltuieli aferente organizării de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și desfășurării în România, în municipiul Brașov, a celei de-a șasea ediții a Forumului cooperării descentralizate româno-franceze, în perioada 3-5 noiembrie 2022, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Prin derogare de la prevederile cap. II pct. 2 și pct. 5 lit. A din Normele privind organizarea în țară a acțiunilor de protocol și a unor manifestări cu caracter cultural-științific, precum și cheltuielile ce se pot efectua în acest scop de către instituțiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 552/1991, cu modificările ulterioare, în scopul organizării și desfășurării activității prevăzute la art. 1 se aprobă desfășurarea acesteia cu un număr de 150 de participanți, din care un număr estimat de 60 de persoane invitate din străinătate.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Kelemen Hunor
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila-Zoltán
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  București, 5 octombrie 2022.Nr. 1.201.  +  ANEXĂ
  NORMATIVE DE CHELTUIELI
  aferente organizării și desfășurării în România a celei de-a șasea ediții
  a Forumului cooperării descentralizate româno-franceze,
  în perioada 3-5 noiembrie 2022
  Nr. crt.Tipul cheltuieliiLimita maximă (TVA inclus)
  1.Mese oficiale (dineuri oficiale, dejunuri oficiale)160 lei/persoană/zi x 3 zile x 150 persoane
  2.Servicii de interpretariat188 lei/h/interpret
  3.Materiale promoționale115 lei/persoană
  4.Cafea, apă, sucuri sau alte tratații oferite în timpul tratativelor sau al ședințelor20 lei/persoană/zi x 2 zile x 150 persoane
  -----