ORDIN nr. 301 din 4 octombrie 2022pentru modificarea articolului 1 din Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 284/2022 privind stabilirea cotei pentru decontarea cheltuielilor aferente consumului de energie electrică pentru irigații, realizat până la 30 iunie 2022
EMITENT
  • MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 970 din 5 octombrie 2022    Având în vedere Referatul de aprobare al Direcției îmbunătățiri funciare și fond funciar nr. 268.764/2022, în conformitate cu prevederile art. II din Hotărârea Guvernului nr. 1.075/2022 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.872/2005,în temeiul art. 57 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, cu modificările și completările ulterioare, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite următorul ordin:  +  Articolul IArticolul 1 din Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 284/2022 privind stabilirea cotei pentru decontarea cheltuielilor aferente consumului de energie electrică pentru irigații, realizat până la 30 iunie 2022, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 932 din 22 septembrie 2022, se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1Pentru perioada până la 30 iunie 2022 se stabilește cota de 49,99%, reprezentând 26.904.706,23 lei, pentru decontarea cheltuielilor aferente consumului de energie electrică pentru irigații.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
    Petre Daea
    București, 4 octombrie 2022.Nr. 301.----