DECRET nr. 1.180 din 5 octombrie 2022privind eliberarea din funcție a unui judecător
EMITENT
  • PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 970 din 5 octombrie 2022    În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) și alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 40 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere Hotărârea Secției pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 2.071/2022,Președintele României decretează:  +  ARTICOL UNICDoamna Nicoleta Bătrînu, judecător cu grad profesional de curte de apel la Tribunalul București, se eliberează din funcție ca urmare a pensionării.
    PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
    KLAUS-WERNER IOHANNIS
    București, 5 octombrie 2022.Nr. 1.180.-----