ORDIN nr. 2.829 din 28 septembrie 2022privind aprobarea Metodologiei de evaluare a autovehiculelor utilizate pentru transportul deșeurilor rezultate din activitatea medicală
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 969 din 5 octombrie 2022  Văzând Referatul de aprobare nr. AR/17.092 al Direcției generale sănătate publică și programe de sănătate din cadrul Ministerului Sănătății,având în vedere prevederile:– art. 24 alin. (3) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 1.061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;– Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia de evaluare a autovehiculelor utilizate pentru transportul deșeurilor rezultate din activitatea medicală, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcția generală sănătate publică și programe de sănătate, precum și Inspecția Sanitară de Stat din cadrul Ministerului Sănătății, direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București și Institutul Național de Sănătate Publică vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătății nr. 613/2009 privind aprobarea Metodologiei de evaluare a autovehiculelor utilizate pentru transportul deșeurilor periculoase rezultate din activitatea medicală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 343 din 22 mai 2009, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul sănătății,
  Adriana Pistol,
  secretar de stat
  București, 28 septembrie 2022.Nr. 2.829.  +  ANEXĂMETODOLOGIEde evaluare a autovehiculelor utilizate pentru transportul deșeurilorrezultate din activitatea medicală