DECIZIE nr. 494 din 5 octombrie 2022privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare, de către doamna Ionica Băicoianu a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Instituției Prefectului - Județul Ialomița
EMITENT
 • PRIM-MINISTRUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 969 din 5 octombrie 2022  Având în vedere Adresa Ministerului Afacerilor Interne nr. 22.968 din 26 septembrie 2022, înregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/6.872 din 27 septembrie 2022 și la Secretariatul General al Guvernului cu nr. 20/27.958/MN din 30 septembrie 2022, propunerea formulată de Instituția Prefectului - Județul Ialomița prin Adresa nr. 12.339 din 7 septembrie 2022, precum și Adresa Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 40.700/2022,în temeiul art. 29, art. 265 alin. (11), art. 389 lit. c^1), art. 394 alin. (2) lit. d), art. 397, art. 502 alin. (1) lit. b) și f), art. 505 alin. (5), art. 509 alin. (3) și al art. 530 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.  +  ARTICOL UNICÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Ionica Băicoianu, director executiv în cadrul Consiliului Județean Ialomița - Direcția coordonare organizare, exercită, cu caracter temporar, prin detașare, funcția publică vacantă din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Instituției Prefectului - Județul Ialomița pentru o perioadă de 6 luni.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Marian Neacșu
  București, 5 octombrie 2022.Nr. 494.----