DECIZIE nr. 493 din 5 octombrie 2022privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Carmen Toderașc a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Instituției Prefectului - Județul Bistrița-Năsăud
EMITENT
 • PRIM-MINISTRUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 969 din 5 octombrie 2022  Având în vedere Adresa Ministerului Afacerilor Interne nr. 22.967 din 26 septembrie 2022, înregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/6.873 din 27 septembrie 2022, propunerea formulată de Instituția Prefectului - Județul Bistrița-Năsăud prin Adresa nr. IC/19.428 din 6 septembrie 2022, precum și Adresa Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 40.721/2022,în temeiul art. 29, art. 265 alin. (11), art. 389 lit. c^1), art. 394 alin. (2) lit. d), art. 397, art. 502 alin. (1) lit. f), art. 509 alin. (3) și art. 530 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.  +  ARTICOL UNICÎncepând cu data de 5 octombrie 2022, doamna Carmen Toderașc, șef serviciu al Serviciului pentru verificarea legalității actelor, a aplicării actelor normative și contencios administrativ din cadrul Instituției Prefectului - Județul Bistrița-Năsăud, exercită, cu caracter temporar, funcția publică vacantă din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Instituției Prefectului - Județul Bistrița-Năsăud pentru o perioadă de 6 luni.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Marian Neacșu
  București, 5 octombrie 2022.Nr. 493.----