DECIZIE nr. 490 din 5 octombrie 2022privind numirea domnului Liviu Nicolescu în funcția de secretar de stat al Centrului Național de Coordonare
EMITENT
 • PRIM-MINISTRUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 969 din 5 octombrie 2022  În temeiul art. 29 și al art. 31 lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. I alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.313/2021 privind înființarea Centrului Național de Coordonare și pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 137/2020 privind organizarea, funcționarea și atribuțiile unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului,prim-ministrul emite prezenta decizie.  +  ARTICOL UNICÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Liviu Nicolescu se numește în funcția de secretar de stat al Centrului Național de Coordonare.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Marian Neacșu
  București, 5 octombrie 2022.Nr. 490.----