DECIZIE nr. 489 din 5 octombrie 2022privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Costinel-Daniel Nache a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Autorității Vamale Române
EMITENT
 • PRIM-MINISTRUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 969 din 5 octombrie 2022  Având în vedere propunerea Autorității Vamale Române formulată prin Adresa nr. 20.782 din 21 septembrie 2022, înregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/6.744 din 21 septembrie 2022, precum și Adresa Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 42.705/2022,în temeiul art. 29, art. 394 alin. (2) lit. d), art. 397, art. 502 alin. (1) lit. f), art. 509 alin. (3) și al art. 530 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.  +  ARTICOL UNICÎncepând cu data de 6 octombrie 2022, domnul Costinel- Daniel Nache, inspector vamal, grad profesional superior, în cadrul Direcției generale coordonare control vamal, exercită, cu caracter temporar, funcția publică vacantă din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Autorității Vamale Române pentru o perioadă de 6 luni.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Marian Neacșu
  București, 5 octombrie 2022.Nr. 489.----