ORDIN nr. 2.506 din 22 septembrie 2022pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului de realizare a pistelor pentru biciclete
EMITENT
  • MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 968 din 5 octombrie 2022    Luând în considerare Referatul de aprobare al Administrației Fondului pentru Mediu nr. 64/ALA din 18.08.2022 a Ghidului de finanțare a Programului de realizare a pistelor pentru biciclete,în temeiul prevederilor art. 12 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 57 alin. (1), (4) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, cu modificările și completările ulterioare,ministrul mediului, apelor și pădurilor emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Ghidul de finanțare a Programului de realizare a pistelor pentru biciclete, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
    Tánczos Barna
    București, 22 septembrie 2022.Nr. 2.506.  +  ANEXĂGHID DE FINANȚAREa Programului de realizare a pistelor pentru biciclete