ORDIN nr. 2.821 din 27 septembrie 2022pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătății publice nr. 284/2007 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din spitalele publice
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 965 din 4 octombrie 2022    Văzând Referatul Direcției personal și structuri sanitare nr. A.R. 16.323/2022 din cadrul Ministerului Sănătății, având în vedere dispozițiile art. 181 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul IAnexa la Ordinul ministrului sănătății publice nr. 284/2007 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din spitalele publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 117 din 16 februarie 2007, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 3 alineatul (3), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) pentru directorul medical:1. sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină;2. sunt confirmați medic specialist sau medic primar;3. au vechime de minimum 5 ani în specialitate;2. La articolul 4 alineatul (1) punctul 1, litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:d) copie de pe certificatul de medic specialist sau de medic primar;  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul sănătății,
    Alexandru Rafila
    București, 27 septembrie 2022.Nr. 2.821.-----