ORDIN nr. 2.828 din 28 septembrie 2022privind modificarea și completarea anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului sănătății nr. 443/2022 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deținătorii de autorizație de punere pe piață a medicamentelor sau reprezentanții acestora, distribuitorii angro și furnizorii de servicii medicale și medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relații contractuale cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, a prețurilor de referință generice și a prețurilor de referință inovative
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 960 din 3 octombrie 2022  Văzând Referatul de aprobare nr. A.R. 17.074/2022 al Direcției farmaceutice și dispozitive medicale din cadrul Ministerului Sănătății, având în vedere prevederile art. 890 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,ținând cont de prevederile Ordinului ministrului sănătății nr. 368/2017 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul și procedura de aprobare a prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul IAnexele nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului sănătății nr. 443/2022 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deținătorii de autorizație de punere pe piață a medicamentelor sau reprezentanții acestora, distribuitorii angro și furnizorii de servicii medicale și medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relații contractuale cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, a prețurilor de referință generice și a prețurilor de referință inovative, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 194 și 194 bis din 28 februarie 2022, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrevederile prezentului ordin intră în vigoare începând cu luna octombrie 2022.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul sănătății,
  Romică-Andrei Baciu,
  secretar de stat
  București, 28 septembrie 2022.Nr. 2.828.  +  ANEXĂ
  MODIFICĂRI ȘI COMPLETĂRI
  ale anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului sănătății nr. 443/2022 pentru aprobarea
  prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România,
  care pot fi utilizate/comercializate de către deținătorii de autorizație de punere pe piață
  a medicamentelor sau reprezentanții acestora, distribuitorii angro și furnizorii de servicii
  medicale și medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relații contractuale
  cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică
  județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor
  autorizate de punere pe piață în România, a prețurilor de referință generice și a prețurilor de referință inovative
  1. În anexa nr. 1, după poziția nr. 6879 se introduc 95 noi poziții, pozițiile nr. 6880-6974, cu următorul cuprins:
  Nr. crt.Semn_obsStareCod CIMDenumire produsFormaConcentrațieFirma/ȚaraDCIAmbalajGr_atcStat_frmStat_anmPreț prod. (lei)Preț ridicata maximal fără TVA (lei)Preț amănuntul maximal cu TVA (lei)ObservațiiValabilitate preț
  6880W51976004ADVAGRAF 5 mgCAPS. CU ELIB. PREL.5 mgASTELLAS PHARMA EUROPE B.V. - OLANDATACROLIMUSUMCutie cu 50 x 1 caps. elib. prel. (blist. PVC-PVDC/Al) (3 ani)L04AD02MIinovativ874,72904,711024,29Prețurile sunt valabile până la data de 31.03.2023.
  6881W57352005ADVAGRAF 1 mgCAPS. CU ELIB. PREL.1 mgASTELLAS PHARMA EUROPE B.V. - OLANDATACROLIMUSUMCutie cu 50 x 1 caps. elib. prel. (blist. PVC-PVDC/Al) (3 ani)L04AD02MIinovativ157,47173,21211,46Prețurile sunt valabile până la data de 31.03.2023.
  6882W51974004ADVAGRAF 0,5 mgCAPS. CU ELIB. PREL.0,5 mgASTELLAS PHARMA EUROPE B.V. - OLANDATACROLIMUSUMCutie cu 50 x 1 caps. elib. prel. (blist. PVC-PVDC/Al) (3 ani)L04AD02MIinovativ74,3783,30105,32Prețurile sunt valabile până la data de 31.03.2023.
  6883W63387002ACETAT DE TERLIPRESINĂ EVER PHARMA 0,2 mg/mlSOL. INJ.0,2 mg/mlEVER VALINJECT GMBH - AUSTRIATERLIPRESSINUMCutie cu 5 flac. din sticlă incoloră x 5 ml sol. inj. (2 ani după ambalarea pt. comercializare; după prima deschidere a flac. se utilizează imediat)H01BA04MGgeneric255,91281,50343,66Prețurile sunt valabile până la data de 31.03.2023.
  6884W68961002LENALIDOMIDE KRKA 15 mgCAPS.15 mgKRKA D.D. NOVO MESTO - SLOVENIALENALIDOMIDUMCutie cu blist. (OPA/Al/PVC-PET/Al) tip calendar, cu 21 x 1 capsulă (doză unitară) (2 ani)L04AX04MGgeneric2.040,062.070,062.294,52Prețurile sunt valabile până la data de 31.03.2023.
  6885W68958002LENALIDOMIDE KRKA 5 mgCAPS.5 mgKRKA D.D. NOVO MESTO - SLOVENIALENALIDOMIDUMCutie cu blist. (OPA/Al/PVC-PET/Al) tip calendar, cu 21 x 1 capsulă (doză unitară) (2 ani)L04AX04MGgeneric901,95931,951.053,98Prețurile sunt valabile până la data de 31.03.2023.
  6886W68963002LENALIDOMIDE KRKA 25 mgCAPS.25 mgKRKA D.D. NOVO MESTO - SLOVENIALENALIDOMIDUMCutie cu blist. (OPA/Al/PVC-PET/Al) tip calendar, cu 21 x 1 capsulă (doză unitară)L04AX04MGgeneric2.040,062.070,062.294,52Prețurile sunt valabile până la data de 31.03.2023.
  6887W68960002LENALIDOMIDE KRKA 10 mgCAPS.10 mgKRKA D.D. NOVO MESTO - SLOVENIALENALIDOMIDUMCutie cu blist. (OPA/Al/PVC-PET/Al) tip calendar, cu 21 x 1 capsulă (doză unitară) (2 ani)L04AX04MGgeneric1.803,901.833,902.037,10Prețurile sunt valabile până la data de 31.03.2023.
  6888W68879001LONAMO 100 mgCOMPR. FILM.100 mgEGIS PHARMACEUTICALS PLC. - UNGARIASITAGLIPTINUMCutie cu blist. PVC-PE-PVDC/Al x 28 compr. film. (3 ani)A10BH01MGgeneric65,6973,5893,03Prețurile sunt valabile până la data de 31.03.2023.
  6889W68976002ZENCOPAN 40 mgPULB. PT. SOL. INJ.40 mgZENTIVA, K.S. - REPUBLICA CEHĂPANTOPRAZOLUMCutie cu 10 flac. din sticlă transparentă tip I care conțin pulb. pt. sol. inj.A02BC02MGgeneric63,0070,5689,22Prețurile sunt valabile până la data de 31.03.2023.
  6890W67325001TALIDOMIDA ACCORD 50 mgCAPS.50 mgACCORD HEALTHCARE POLSKA SP. Z O.O. - POLONIATALIDOMIDUMCutie tip portofel cu blist. PVC-PCTFE/Al x 28 caps. (3 ani)L04AX02MGgeneric1.003,461.033,461.164,62Prețurile sunt valabile până la data de 31.03.2023.
  6891W67325002TALIDOMIDA ACCORD 50 mgCAPS.50 mgACCORD HEALTHCARE POLSKA SP. Z O.O. - POLONIATALIDOMIDUMCutie cu blist. perforate PVC-PCTFE/Al pt. elib. unei unități dozate x 28 caps. (3 ani)L04AX02MGgeneric1.003,461.033,461.164,62Prețurile sunt valabile până la data de 31.03.2023.
  6892W68462001VYXEOS LIPOSOMAL 44 mg/100 mgPULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.44 mg + 100 mgJAZZ PHARMACEUTICALS IRELAN - IRLANDACOMBINAȚII (DAUNORUBICINUM + CYTARABINUM)Cutie cu 1 flacon din sticlă care conține 44 mg daunorubicină și 100 mg citarabină (2 ani)L01XY01MOorfan22.893,3922.923,3625.024,65Prețurile sunt valabile până la data de 31.03.2023.
  6893W68884001SITAGLIPTIN ACCORD 50 mgCOMPR. FILM.50 mgACCORD HEALTHCARE S.L.U. - SPANIASITAGLIPTINUMCutie cu blist. PVC-PE-PVdC/Al x 28 compr. film. (3 ani)A10BH01MGgeneric54,1660,6676,70Prețurile sunt valabile până la data de 31.03.2023.
  6894W68885001SITAGLIPTIN ACCORD 100 mgCOMPR. FILM.100 mgACCORD HEALTHCARE S.L.U. - SPANIASITAGLIPTINUMCutie cu blist. PVC-PE-PVDC/Al x 28 compr. film. (3 ani)A10BH01MGgeneric65,6973,5893,03Prețurile sunt valabile până la data de 31.03.2023.
  6895W68475002JAZETA 100 mgCOMPR. FILM.100 mgZENTIVA K.S. - REPUBLICA CEHĂSITAGLIPTINUMCutie cu blist. PVC-PVDC/Al x 28 compr. film. (2 ani)A10BH01MGgeneric65,6973,5893,03Prețurile sunt valabile până la data de 31.03.2023.
  6896W68475003JAZETA 100 mgCOMPR. FILM.100 mgZENTIVA K.S. - REPUBLICA CEHĂSITAGLIPTINUMCutie cu blist. PVC-PVDC/Al x 30 compr. film. (2 ani)A10BH01MGgeneric70,3878,8399,67Prețurile sunt valabile până la data de 31.03.2023.
  6897W68969001KLACID 125 mg/5 mlGRAN. PT. SUSP. ORALĂ125 mg/5 mlVIATRIS HEALTHCARE LIMITED - IRLANDACLARITHROMYCINUMCutie cu 1 flac. PEID cu granule pt. 60 ml susp. orală + 1 linguriță dozatoare x 2,5 ml/5 ml (2 ani)J01FA09MIinovativ10,4111,8716,04Prețurile sunt valabile până la data de 31.03.2023.
  6898W68969002KLACID 125 mg/5 mlGRAN. PT. SUSP. ORALA125 mg/5 mlVIATRIS HEALTHCARE LIMITED - IRLANDACLARITHROMYCINUMCutie cu 1 flac. PEID cu granule pt. 100 ml susp. orală + 1 linguriță dozatoare x 2,5 ml/5 ml (2 ani după ambalarea pt. comercializare; după constituirea susp. 28 zile)J01FA09MIinovativ17,3619,7926,75Prețurile sunt valabile până la data de 31.03.2023.
  6899W68978002LIPANTHYL SUPRA 160 mgCOMPR. FILM.160 mgVIATRIS HEALTHCARE LIMITED - IRLANDAFENOFIBRATUMCutie cu 3 blist. PVC-PE-PVDC/Al x 10 compr. film. (2 ani)C10AB05MIinovativ18,4921,0828,49Prețurile sunt valabile până la data de 31.03.2023.
  6900W68967002KLACID 250 mgCOMPR. FILM.250 mgVIATRIS HEALTHCARE LIMITED - IRLANDACLARITHROMYCINUMCutie cu 1 blist. PVC-PVDC/Al x 14 compr. film. (5 ani)J01FA09MIinovativ17,1319,5226,39Prețurile sunt valabile până la data de 31.03.2023.
  6901W68968001KLACID I.V. 500 mgPULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.500 mgVIATRIS HEALTHCARE LIMITED - IRLANDACLARITHROMYCINUMCutie cu 1 flac. din sticlă incoloră I, de capacitate 15 ml conținând pulb. pt. conc. pt. sol. perf. (3 ani; sol. constituită: la temperaturi sub 25°C)J01FA09MIinovativ29,2733,3743,65Prețurile sunt valabile până la data de 31.03.2023.
  6902W68980001LIPANTIL NANO 145 mgCOMPR. FILM.145 mgVIATRIS HEALTHCARE LIMITED - IRLANDAFENOFIBRATUMCutie cu 3 blist. PVC-PE-PVdC/Al a câte 10 compr. film. (3 ani)C10AB05MIinovativ23,8127,1435,50Prețurile sunt valabile până la data de 31.03.2023.
  6903W68970001KLACID SR 500 mgCOMPR. CU ELIB. PREL.500 mgVIATRIS HEALTHCARE LIMITED - IRLANDACLARITHROMYCINUMCutie cu 1 blist. PVC/PVDC/Al x 5 compr. elib. prel. (3 ani)J01FA09MIinovativ9,4610,7914,58Prețurile sunt valabile până la data de 31.03.2023.
  6904W68979001DAROB 80 mgCOMPR.80 mgVIATRIS HEALTHCARE LIMITED - IRLANDASOTALOLUMCutie cu 2 blist. PVC/Al x 10 compr. (3 ani)C07AA07MIinovativ6,287,169,68Prețurile sunt valabile până la data de 31.03.2023.
  6905W69000001OLICARD RETARD 40 mgCAPS. CU ELIB. PREL.40 mgVIATRIS HEALTHCARE LIMITED - IRLANDAISOSORBIDI MONONITRASCutie cu 2 blist. PVC/Al x 10 caps. elib. prel. (3 ani)C01DA14MGgeneric6,547,4610,08Prețurile sunt valabile până la data de 31.03.2023.
  6906W68919001LENALIDOMIDA LABORMED 10 mgCAPS.10 mgLABORMED PHARMA - S.A. - ROMÂNIALENALIDOMIDUMCutie cu blist. PVC-Aclar/Al x 21 caps. (2 ani)L04AX04MGgeneric5.874,135.904,126.473,65Prețurile sunt valabile până la data de 31.03.2023.
  6907W68920001LENALIDOMIDA LABORMED 15 mgCAPS.15 mgLABORMED PHARMA - S.A. - ROMÂNIALENALIDOMIDUMCutie cu blist. PVC-Aclar/Al x 21 caps. (2 ani)L04AX04MGgeneric7.681,367.711,358.443,53Prețurile sunt valabile până la data de 31.03.2023.
  6908W68922001LENALIDOMIDA LABORMED 25 mgCAPS.25 mgLABORMED PHARMA - S.A. - ROMÂNIALENALIDOMIDUMCutie cu blist. PVC-Aclar/Al x 21 caps. (3 ani)L04AX04MGgeneric10.320,5510.350,5411.320,25Prețurile sunt valabile până la data de 31.03.2023.
  6909W68917002LENALIDOMIDA LABORMED 5 mgCAPS.5 mgLABORMED PHARMA - S.A. - ROMÂNIALENALIDOMIDUMCutie cu blist. PVC-Aclar/Al x 21 caps. (3 ani)L04AX04MGgeneric8.389,328.419,319.215,21Prețurile sunt valabile până la data de 31.03.2023.
  6910W68924001RIVOTRIL 0,5 mgCOMPR.0,5 mgCHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GmbH - GERMANIACLONAZEPAMUMCutie cu 1 flac. din sticlă brună x 50 compr. (5 ani)N03AE01MIinovativ5,416,178,34Prețurile sunt valabile până la data de 31.03.2023.
  6911W68473001JUZIMETTE 50 mg/850 mgCOMPR. FILM.50 mg/850 mgGEDEON RICHTER ROMANIA - S.A. - ROMÂNIACOMBINAȚII (SITAGLIPTINUM + METFORMINUM)Cutie cu blist. albe, opace PVC-PE-PVDC/Al x 28 compr. film. (2 ani)A10BD07MGgeneric32,6037,1648,61Prețurile sunt valabile până la data de 31.03.2023.
  6912W68474001JUZIMETTE 50 mg/1.000 mgCOMPR. FILM.50 mg/1.000 mgGEDEON RICHTER ROMANIA - S.A. - ROMÂNIACOMBINAȚII (SITAGLIPTINUM + METFORMINUM)Cutie cu blist. albe, opace PVC-PE-PVDC/Al x 28 compr. film. (2 ani)A10BD07MGgeneric32,6037,1648,61Prețurile sunt valabile până la data de 31.03.2023.
  6913W68886001ZOLSKETIL PEGYLATED LIPOSOMAL 2 mg/mlCONC. PT. DISPERSIE PERF.2 mg/mlACCORD HEALTHCARE S.L.U. - SPANIADOXORUBICINUMCutie cu 1 flacon din sticlă x 10 ml (20 mg) (18 luni)L01DB01MGgeneric946,50976,501.102,54Prețurile sunt valabile până la data de 31.03.2023.
  6914W68693001CICLOFOSFAMIDA DR. REDDY’S 2.000 mg/4 mlCONC. PT. SOL. INJ./PERF.2.000 mg/4 mlDR. REDDY’S LABORATORIES ROMANIA - S.R.L. - ROMÂNIACYCLOPHOSPHAMIDUMCutie cu 1 flac. din sticlă tubulară, incoloră, cu capacitate de 5 ml, cu conc. pt. sol. perf./inj. (2 ani)L01AA01MGgeneric300,00330,00397,85Prețurile sunt valabile până la data de 31.03.2023.
  6915W68692001CICLOFOSFAMIDA DR. REDDY’S 1.000 mg/2 mlCONC. PT. SOL. INJ./PERF.1.000 mg/2 mlDR. REDDY’S LABORATORIES ROMANIA - S.R.L. - ROMÂNIACYCLOPHOSPHAMIDUMCutie cu 1 flac. din sticlă tubulară, incoloră, cu capacitate de 2 ml, cu conc. pt. sol. perf./inj. (2 ani)L01AA01MGgeneric200,00220,00268,58Prețurile sunt valabile până la data de 31.03.2023.
  6916W68691001CICLOFOSFAMIDA DR. REDDY’S 500 mg/mlCONC. PT. SOL. INJ./PERF.500 mg/mlDR. REDDY’S LABORATORIES ROMANIA - S.R.L. - ROMÂNIACYCLOPHOSPHAMIDUMCutie cu 1 flac. din sticlă tubulară, incoloră, cu capacitate de 2 ml, cu conc. pt. sol. perf./inj. (2 ani)L01AA01MGgeneric100,00112,00136,73Prețurile sunt valabile până la data de 31.03.2023.
  6917W65850004SMOFKABIVEN LOW OSMO PERIPHERALEMULSIE PERF.100 mg/mlFRESENIUS KABI - S.R.L. - ROMÂNIACOMBINAȚIICutie cu 4 pungi interioare tricompartimen-tate tip Biofine din polimer, cu folie de protecție x 1.400 ml emulsie perf. (2 ani)B05BA10MIinovativ1.362,191.392,191.555,64Prețurile sunt valabile până la data de 31.03.2023.
  6918W69006001PEDEA 5 mg/mlSOL. INJ.5 mg/mlRECORDATI RARE DISEASES - FRANȚAIBUPROFENUMCutie cu 4 fiole sol. inj. x 2ml (4 ani)C01EB16MIinovativ2.438,482.468,472.728,79Prețurile sunt valabile până la data de 31.03.2023.
  6919W69068001HEFIYA 40 mgSOL. INJ. IN PEN PREUMPLUT40 mg/0,8 mlSANDOZ GMBH - AUSTRIAADALIMUMABUMCutie cu 2 stilouri injectoare (pen) preumplute conținând 0,8 ml (30 luni)L04AB04MBbiosimilar1.836,341.866,342.072,46Prețurile sunt valabile până la data de 31.03.2023.
  6920W53997001MENOPUR 75 UIPULB. + SOLV. PT. SOL. INJ.75 UIFERRING GMBH - GERMANIAMENOTROPINUMCutie x 10 flac. din sticlă, cu pulb. pt. sol. inj. + 10 fiole x 1 ml solv. pt. sol. inj. (după ambalare pt. comercializare: pulb. - 24 luni, solv. - 36 luni; după reconst. - se utilizează imediat)G03GA02MIinovativ627,57657,57754,90Prețurile sunt valabile până la data de 31.03.2023.
  6921W69083002DUPHASTON 10 mgCOMPR. FILM.10 mgVIATRIS HEALTHCARE LIMITED - IRLANDADYDROGESTERONUMCutie cu 1 blist. PVC/Al x 20 compr. film. (5 ani)G03DB01MIinovativ16,4418,7425,33Prețurile sunt valabile până la data de 31.03.2023.
  6922W69081002DUSPATALIN 200 mgCAPS. CU ELIB. PREL.200 mgVIATRIS HEALTHCARE LIMITED - IRLANDAMEBEVERINUMCutie cu 2 blist. x 15 caps. elib. prel. (3 ani)A03AA04MIinovativ16,4018,7025,27Prețurile sunt valabile până la data de 31.03.2023.
  6923W69081001DUSPATALIN 200 mgCAPS. CU ELIB. PREL.200 mgVIATRIS HEALTHCARE LIMITED - IRLANDAMEBEVERINUMCutie cu 3 blist. x 10 caps. elib. prel. (3 ani)A03AA04MIinovativ16,4018,7025,27Prețurile sunt valabile până la data de 31.03.2023.
  6924W68939001XYDALBA 500 mgPULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.500 mgABBVIE DEUTSCHLAND GMBH CO. KG - GERMANIADALBAVANCINUMFlacon de unică folosință din sticlă de tip I, de 48 ml, ce conține pulb. pt. conc. pt. sol. perf. (3 ani)J01XA04MIinovativ3.617,093.647,094.013,48Prețurile sunt valabile până la data de 31.03.2023.
  6925W69082001BETOPTIC S 2,5 mg/mlPICĂTURI OFT., SUSP.2,5 mg/mlIMMEDICA PHARMA AB - SUEDIABETAXOLOLUMCutie cu 1 flac. transparent din PEJD prevăzut cu picurător transparent din PEJD x 5 ml pic. oft. susp. (2 ani după ambalarea pt. comercializare; după prima deschidere a flac. 28 zile)S01ED02MIinovativ9,7511,1115,02Prețurile sunt valabile până la data de 31.03.2023.
  6926W68880001LUMIGAN 0,1 mg/mlPIC. OFT., SOL.0,1 mg/mlABBVIE DEUTSCHLAND GMBH Co. KG - GERMANIABIMATOPROSTUMCutie x 1 flac. din PEJD x 3 ml pic. oft. sol. (2 ani)S01EE03MIinovativ29,7633,9344,38Prețurile sunt valabile până la data de 31.03.2023.
  6927W64606002TASIGNACAPS.200 mgNOVARTIS EUROPHARM LIMITED - IRLANDANILOTINIBUMCutie de carton x 28 caps. (blist. PVC/PVDC/Al) (3 ani)L01EA03MIinovativ3.132,743.162,743.485,54Prețurile sunt valabile până la data de 31.03.2023.
  6928W68601002MESALAZINA SOFAR 400 mgCOMPR. GASTROREZ.400 mgSOFAR S.P.A. - ITALIAMESALAZINUMCutie cu 8 blist. PVC/Al x 15 compr. gastrorez. (3 ani)A07EC02MGgeneric71,9980,63101,95Prețurile sunt valabile până la data de 31.03.2023.
  6929W68601001MESALAZINA SOFAR 400 mgCOMPR. GASTROREZ.400 mgSOFAR S.P.A. - ITALIAMESALAZINUMCutie cu 4 blist. PVC/Al x 15 compr. gastrorez. (3 ani)A07EC02MGgeneric36,0041,0453,68Prețurile sunt valabile până la data de 31.03.2023.
  6930W68603001MESALAZINA SOFAR 800 mgCOMPR. GASTROREZ.800 mgSOFAR S.P.A. - ITALIAMESALAZINUMCutie cu 4 blist. PVC/Al x 15 compr. gastrorezistente (3 ani)A07EC02MGgeneric70,4478,8999,75Prețurile sunt valabile până la data de 31.03.2023.
  6931W68603002MESALAZINA SOFAR 800 mgCOMPR. GASTROREZ.800 mgSOFAR S.P.A. - ITALIAMESALAZINUMCutie cu 6 blist. PVC/Al x 15 compr. gastrorezistente (3 ani)A07EC02MGgeneric105,67116,24141,90Prețurile sunt valabile până la data de 31.03.2023.
  6932W68603003MESALAZINA SOFAR 800 mgCOMPR. GASTROREZ.800 mgSOFAR S.P.A. - ITALIAMESALAZINUMCutie cu 8 blist. PVC/Al x 15 compr. gastrorezistente (3 ani)A07EC02MGgeneric140,88154,96189,18Prețurile sunt valabile până la data de 31.03.2023.
  6933W68923001RIVOTRIL 2 mgCOMPR.2 mgCHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH - GERMANIACLONAZEPAMUMCutie cu 1 flac. din sticlă brună x 30 compr. (5 ani)N03AE01MIinovativ4,224,816,50Prețurile sunt valabile până la data de 31.03.2023.
  6934W69004001POSACONAZOL VIATRIS 40 mg/mlSUSP. ORALĂ40 mg/mlVIATRIS LIMITED - IRLANDA POSACONAZOLUMCutie cu 1 flac. din sticlă, cu capac din PE cu sistem de închidere securizat pentru copii și o linguriță de măsurare a dozelor x 105 ml susp. orală (3 ani; după prima deschidere 30 zile)J02AC04MGgeneric644,28674,28773,12Prețurile sunt valabile până la data de 31.03.2023.
  6935W68369001TESTAVAN 20 mg/gGEL TRANSDERMIC20 mg/gTHE SIMPLE PHARMA COMPANY LIMITED - IRLANDATESTOSTERONUMCutie cu 1 recipient multidoză cu pompă dozatoare care conține 85,5 g gel transdermic și poate elibera 56 doze măsurate (3 ani)G03BA03MIinovativ126,64139,30170,06Prețurile sunt valabile până la data de 31.03.2023.
  6936W65591001OLANZAPINA ARENA 5 mgCOMPR. FILM.5 mgARENA GROUP - S.A. - ROMÂNIAOLANZAPINUMCutie cu 4 blist. PA-Al-PVC/Al x 7 compr. film. (3 ani)N05AH03MGgeneric8,9110,1613,73Prețurile sunt valabile până la data de 31.03.2023.
  6937W65591009OLANZAPINA ARENA 5 mgCOMPR. FILM.5 mgARENA GROUP - S.A. - ROMÂNIAOLANZAPINUMCutie cu 3 blist. PVC-PVDC/Al x 10 compr. film. (3 ani)N05AH03MGgeneric9,5510,8814,71Prețurile sunt valabile până la data de 31.03.2023.
  6938W65592001OLANZAPINA ARENA 10 mgCOMPR. FILM.10 mgARENA GROUP - S.A. - ROMÂNIAOLANZAPINUMCutie cu 4 blist. PA-Al-PVC/Al x 7 compr. film. (3 ani)N05AH03MGgeneric13,4615,3420,74Prețurile sunt valabile până la data de 31.03.2023.
  6939W65592009OLANZAPINA ARENA 10 mgCOMPR. FILM.10 mgARENA GROUP - S.A. - ROMÂNIAOLANZAPINUMCutie cu 3 blist. PVC-PVDC/Al x 10 compr. film. (3 ani)N05AH03MGgeneric14,4216,4422,22Prețurile sunt valabile până la data de 31.03.2023.
  6940W67780008EPROCLIV 50 mg/1.000 mgCOMPR. FILM.50 mg/1.000 mgSANDOZ - S.R.L. - ROMÂNIACOMBINAȚII (SITAGLIPTINUM + METFORMINUM)Cutie cu blist. PVC-PE-PVDC/Al x 56 compr. film. (2 ani)A10BD07MGgeneric65,6973,5893,03Prețurile sunt valabile până la data de 31.03.2023.
  6941W69026001DEFERIPRONE LIPOMED 500 mgCOMPR. FILM.500 mgLIPOMED GMBH - GERMANIADEFERIPRONUMCutie cu blist. Al/PVC-PVDC x 100 compr. (3 ani)V03AC02MGgeneric542,76572,76662,46Prețurile sunt valabile până la data de 31.03.2023.
  6942W68955002ABIRATERONA KRKA 500 mgCOMPR. FILM.500 mgKRKA, D.D., NOVO MESTO - SLOVENIAABIRATERONUMCutie cu blist. (PVC/PE/PVDC//Hârtie/Al) x 60 comprimate filmate (2 ani)L02BX03MGgeneric4.000,004.029,994.430,85Prețurile sunt valabile până la data de 31.03.2023.
  6943W68759002CO-PRENESSANEO 5 mg/1,25 mgCOMPR.5 mg/1,25 mgKRKA, D.D., NOVO MESTO - SLOVENIACOMBINAȚII (PERINDOPRILUM + INDAPAMIDUM)Cutie cu blist. OPA-Al-PVC/Al x 30 compr. (2 ani)C09BA04MGgeneric16,8619,2225,98Prețurile sunt valabile până la data de 31.03.2023.
  6944W68760002CO-PRENESSANEO 10 mg/2,5 mgCOMPR.10 mg/2,5 mgKRKA, D.D., NOVO MESTO - SLOVENIACOMBINAȚII (PERINDOPRILUM + INDAPAMIDUM)Cutie cu blist. OPA-Al-PVC/Al x 30 compr. (2 ani)C09BA04MGgeneric25,6129,2038,19Prețurile sunt valabile până la data de 31.03.2023.
  6945W68512002PRENESSANEO 10 mgCOMPR.10 mgKRKA, D.D., NOVO MESTO - SLOVENIAPERINDOPRILUMCutie cu blist. OPA-Al-PVC/Al x 30 compr. (2 ani)C09AA04MGgeneric24,4627,8836,47Prețurile sunt valabile până la data de 31.03.2023.
  6946W68510002PRENESSANEO 5 mgCOMPR.5 mgKRKA, D.D., NOVO MESTO - SLOVENIAPERINDOPRILUMCutie cu blist. OPA-Al-PVC/Al x 30 compr. (2 ani)C09AA04MGgeneric13,8315,7721,31Prețurile sunt valabile până la data de 31.03.2023.
  6947W68407006DULOXETINA TERAPIA 30 mgCAPS. GASTROREZ.30 mgTERAPIA - S.A. - ROMÂNIADULOXETINUMCutie cu blist. OPA-Al-PVC/Al x 30 caps. gastrorez. (2 ani)N06AX21MGgeneric12,2013,9118,80Prețurile sunt valabile până la data de 31.03.2023.
  6948W68407018DULOXETINA TERAPIA 30 mgCAPS. GASTROREZ.30 mgTERAPIA - S.A. - ROMÂNIADULOXETINUMCutie cu blist. PVC-PVDC/Al x 30 caps. gastrorez. (3 ani)N06AX21MGgeneric12,2013,9118,80Prețurile sunt valabile până la data de 31.03.2023.
  6949W68409006DULOXETINA TERAPIA 60 mgCAPS. GASTROREZ.60 mgTERAPIA - S.A. - ROMÂNIADULOXETINUMCutie cu blist. OPA-Al-PVC/Al x 30 caps. gastrorez. (2 ani)N06AX21MGgeneric24,3927,8136,37Prețurile sunt valabile până la data de 31.03.2023.
  6950W68409018DULOXETINA TERAPIA 60 mgCAPS. GASTROREZ.60 mgTERAPIA - S.A. - ROMÂNIADULOXETINUMCutie cu blist. PVC-PVDC/Al x 30 caps. gastrorez (3 ani)N06AX21MGgeneric24,3927,8136,37Prețurile sunt valabile până la data de 31.03.2023.
  6951W67914004ADIMUPLAN 100 mgCOMPR. FILM.100 mgSANDOZ - S.R.L. - ROMÂNIASITAGLIPTINUMCutie cu blist. PVC-PE-PVDC/Al x 28 compr. film. (2 ani)A10BH01MGgeneric65,6973,5893,03Prețurile sunt valabile până la data de 31.03.2023.
  6952W68338006METOTREXAT SANDOZ 2,5 mg (vezi L01BA01)COMPR.2,5 mgSANDOZ - S.R.L. - ROMÂNIAMETHOTREXATUMCutie cu blist. PVC-PVDC/Al x 50 compr. (3 ani)L04AX03MGgeneric28,9533,0043,17Prețurile sunt valabile până la data de 31.03.2023.
  6953W69018001KETAZED 0,25 mg/mlPIC. OFT., SOL.0,25 mg/mlHORUS PHARMA - FRANȚAKETOTIFENUMCutie cu 1 flac. din PEID de culoare albă cu capacitatea de 10 ml prevăzut cu picurător 3K® a 28 µl, conținând 10 ml pic. oft. sol. (3 ani după ambalarea pentru comercializare; după prima deschidere a flac. 3 luni)S01GX08MGgeneric34,2439,0451,06Prețurile sunt valabile până la data de 31.03.2023.
  6954W66039002ADRENALINA HYPERICUM 0,1 mg/mlSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ0,1 mg/mlS.C. HYPERICUM - S.R.L. - ROMÂNIAEPINEPHRINUMCutie cu 10 seringi preumplute din PP, fără ac, ambalate individual într-un blist. transparent a 10 ml sol. inj. (2 ani)C01CA24MGgeneric648,70678,70777,93Prețurile sunt valabile până la data de 31.03.2023.
  6955W66039001ADRENALINA HYPERICUM 0,1 mg/mlSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ0,1 mg/mlS.C. HYPERICUM - S.R.L. - ROMÂNIAEPINEPHRINUMCutie cu 1 seringă preumplută din PP, fără ac, ambalată individual într-un blist. transparent a 10 ml sol. inj. (2 ani)C01CA24MGgeneric64,8772,6591,86Prețurile sunt valabile până la data de 31.03.2023.
  6956W67870001ABIRATERONA RICHTER 500 mgCOMPR. FILM.500 mgGEDEON RICHTER ROMANIA - S.A. - ROMÂNIAABIRATERONUMCutie cu blist. transparente sau opace din PVC-PVDC/Al x 60 compr. film. (2 ani)L02BX03MGgeneric8.000,008.029,998.790,85Prețurile sunt valabile până la data de 31.03.2023.
  6957W66917001DASATINIB KRKA 100 mgCOMPR. FILM.100 mgKRKA, D.D., NOVO MESTO - SLOVENIADASATINIBUMCutie cu blist. OPA-Al-PVC/Al x 30 compr. film. (3 ani)L01EA02MGgeneric3.500,003.530,003.885,85Prețurile sunt valabile până la data de 31.03.2023.
  6958W66914002DASATINIB KRKA 50 mgCOMPR. FILM.50 mgKRKA, D.D., NOVO MESTO - SLOVENIADASATINIBUMCutie cu blist. OPA-Al-PVC/Al x 60 compr. film. (3 ani)L01EA02MGgeneric3.500,003.530,003.885,85Prețurile sunt valabile până la data de 31.03.2023.
  6959W66915002DASATINIB KRKA 70 mgCOMPR. FILM.70 mgKRKA, D.D., NOVO MESTO - SLOVENIADASATINIBUMCutie cu blist. OPA-Al-PVC/Al x 60 compr. film. (3 ani)L01EA02MGgeneric3.500,003.530,003.885,85Prețurile sunt valabile până la data de 31.03.2023.
  6960W68893001BUCCOLAM 2,5 mgSOL. BUCOFARINGIANĂ2,5 mgLABORATORIOS LESVI, S.L. - SPANIAMIDAZOLAMUMCutie cu 4 seringi preumplute x 0,5 ml soluție pentru administrare orală (18 luni)N05CD08MGgeneric335,28365,28436,31Prețurile sunt valabile până la data de 31.03.2023.
  6961W68895001BUCCOLAM 7,5 mgSOL. BUCOFARINGIANĂ7,5 mgLABORATORIOS LESVI, S.L. - SPANIAMIDAZOLAMUMCutie cu 4 seringi preumplute x 1,5 ml soluție pentru administrare orală (2 ani)N05CD08MGgeneric332,81362,81433,61Prețurile sunt valabile până la data de 31.03.2023.
  6962W68894001BUCCOLAM 5 mgSOL. BUCOFARINGIANĂ5 mgLABORATORIOS LESVI, S.L. - SPANIAMIDAZOLAMUMCutie cu 4 seringi preumplute x 1 ml soluție pentru administrare orală (2 ani)N05CD08MGgeneric332,81362,81433,61Prețurile sunt valabile până la data de 31.03.2023.
  6963W68896001BUCCOLAM 10 mgSOL. BUCOFARINGIANĂ10 mgLABORATORIOS LESVI, S.L. - SPANIAMIDAZOLAMUMCutie cu 4 seringi preumplute x 2 ml soluție pentru administrare orală (2 ani)N05CD08MGgeneric332,81362,81433,61Prețurile sunt valabile până la data de 31.03.2023.
  6964W68991001VANCOMICINA ATB 500 mgPULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.500 mgANTIBIOTICE - S.A. - ROMÂNIAVANCOMYCINUMCutie cu 1 flac. din sticlă incoloră, de tip I, cu pulb. pt. conc. pt. sol. perf. (18 luni după ambalarea pt. comercializare)J01XA01MGgeneric34,8539,7351,97Prețurile sunt valabile până la data de 31.03.2023.
  6965W68991002VANCOMICINA ATB 500 mgPULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.500 mgANTIBIOTICE - S.A. - ROMÂNIAVANCOMYCINUMCutie cu 10 flac. din sticlă incoloră, de tip I, cu pulb. pt. conc. pt. sol. perf. (18 luni după ambalarea pt. comercializare)J01XA01MGgeneric348,50378,50450,72Prețurile sunt valabile până la data de 31.03.2023.
  6966W68992001VANCOMICINA ATB 1.000 mgPULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.1.000 mgANTIBIOTICE - S.A. -ROMÂNIAVANCOMYCINUMCutie cu 1 flac. din sticlă incoloră, de tip I, cu pulb. pt. conc. pt. sol. perf. (18 luni după ambalarea pt. comercializare)J01XA01MGgeneric64,9872,7892,02Prețurile sunt valabile până la data de 31.03.2023.
  6967W68992002VANCOMICINA ATB 1.000 mgPULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.1.000 mgANTIBIOTICE - S.A. - ROMÂNIAVANCOMYCINUMCutie cu 10 flac. din sticlă incoloră, de tip I, cu pulb. pt. conc. pt. sol. perf. (18 luni după ambalarea pt. comercializare)J01XA01MGgeneric649,80679,80779,13Prețurile sunt valabile până la data de 31.03.2023.
  6968W68504001NGENLA 60 mgSOL. INJ. ÎN STILOU INJECTOR (PEN) PREUMPLUT60 mg/1,2 mlPFIZER EUROPE MA EEIG - BELGIASOMATROGONUMCutie cu 1 stilou injector (pen) preumplut care conține 1,2 ml somatrogon (3 ani la 2ºC-8ºC)H01AC08MOorfan2.994,243.024,233.334,57Prețurile sunt valabile până la data de 31.03.2023.
  6969W68503001NGENLA 24 mgSOL. INJ. ÎN STILOU INJECTOR (PEN) PREUMPLUT24 mg/1,2 mlPFIZER EUROPE MA EEIG - BELGIASOMATROGONUMCutie cu 1 stilou injector (pen) preumplut care conține 1,2 ml somatrogon (3 ani la 2ºC-8ºC)H01AC08MOorfan1.197,701.227,701.376,34Prețurile sunt valabile până la data de 31.03.2023.
  6970W68641001LUXTURNA 5 x 1.012 genomuri vector/mlCONC. ȘI SOLV. PT. SOL. INJ.5 x 1012 vg/mlNOVARTIS EUROPHARM LIMITED - IRLANDAVORETIGENE NEPARVOVEC1 flacon de concentrat (0,5 ml concentrat) + 2 flacoane de solvent (fiecare cu 1,7 ml solvent) (2 ani)S01XA27MOorfan1.682.979,001.683.006,811.834.517,96Prețurile sunt valabile până la data de 31.03.2023.
  6971W68906001EVENITY 105 mgSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ90 mg/mlUCB PHARMA - S.A. - BELGIAROMOSOZUMABUMAmbalaj cu 2 seringi preumplute; fiecare seringă conține 1,17 ml soluție (3 ani)M05BX06MOorfan2.048,842.078,842.304,09Prețurile sunt valabile până la data de 31.03.2023.
  6972W69071002NITRONAL 1 mg/mlSOL. PERF.1 mg/mlCHIMIMPORTEXPORT-PLURIMEX - S.R.L. - ROMÂNIANITROGLYCERINUMCutie cu 10 fiole din sticlă brună care conțin 10 ml sol. perf. (3 ani după ambalarea pt. comercializare; după prima deschidere se utilizează imediat)C01DA02MGgeneric68,0376,1996,34Prețurile sunt valabile până la data de 31.03.2023.
  6973NW69114001DETIMEDAC 500 mgPULB. PT. SOL. PERF.500 mgTRIDENT PHARMA - S.R.L. - ROMÂNIADACARBAZINUMCutie cu 1 flac. x 500 mg pulb. pt. sol. perf. L01AX04MI414,65444,65522,82Cant. 15.000 cutiiPrețurile sunt valabile până la data de 01.09.2023.
  6974W68715001EVUSHELD 150 mg + 150 mgSOL. INJ.150 mg + 150 mgASTRAZENECA AB - SUEDIATIXAGEVIMAB + CILGAVIMABCutie cu 1 flac. (tixagevimab) care conține 1,5 ml sol. inj. + 1 flac. (cilgavimab) care conține 1,5 ml sol. inj. (18 luni)J06BD03MIinovativ5.148,725.178,715.682,95Prețurile sunt valabile până la data de 31.03.2023.
  2. În anexa nr. 1, pozițiile nr. 53, 145, 146, 147, 213, 684, 685, 812, 1435, 1505, 1800, 1811, 1812, 2399, 2724, 3087, 3088, 3091, 3093, 3094, 3174-3177, 3269, 3270, 3343, 3482, 3498, 3512-3516, 4033, 4500, 4501, 4552, 4943, 4944, 5537 și 6225 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  Nr. crt.Semn_obsStareCod CIMDenumire produsFormaConcentrațieFirma/ȚaraDCIAmbalajGr_atcstat_frmstat_anmPreț Prod. (lei)Preț ridicata maximal fără TVA (lei)Preț amănuntul maximal cu TVA (lei)ObservațiiValabilitate preț
  53!DCW63387002ACETAT DE TERLIPRESINĂ EVER PHARMA 0,2 mg/mlSOL. INJ.0,2 mg/mlEVER VALINJECT GMBH - AUSTRIATERLIPRESSINUMCutie cu 5 flac. din sticlă incoloră x 5 ml sol. inj. (2 ani după ambalarea pt. comercializare; după prima deschidere a flac. se utilizează imediat)H01BA04MGgeneric255,91281,50343,66Prețurile sunt valabile până la data de 31.03.2023.
  …..
  145!DCW51974002ADVAGRAF 0,5mgCAPS. ELIB. PREL.0,5 mgASTELLAS PHARMA EUROPE B.V. OLANDATACROLIMUSUMCutie x 50 capsule cu eliberare prelungită (blistere PVC-PVDC/Al) (3 ani)L04AD02MIinovativ74,3783,30105,32Prețurile sunt valabile până la data de 31.03.2023.
  146!DCW57352002ADVAGRAF 1 mgCAPS. ELIB. PREL.1 mgASTELLAS PHARMA EUROPE B.V.TACROLIMUSUMCutie x 50 capsule cu eliberare prelungită (blistere PVC-PVDC/Al) (3 ani)L04AD02MIinovativ157,47173,21211,46Prețurile sunt valabile până la data de 31.03.2023.
  147!DCW51976002ADVAGRAF 5 mgCAPS. ELIB. PREL. 5 mgASTELLAS PHARMA EUROPE B.V. - OLANDATACROLIMUSUMCutie x 50 capsule cu eliberare prelungită (blistere PVC-PVDC/A)) (3 ani)L04AD02MIinovativ874,72904,711.024,29Prețurile sunt valabile până la data de 31.03.2023.
  …..
  213W64294001ALECENSA 150 mgCAPS.150 mgROCHE REGISTRATION GMBH - GERMANIAALECTINIBAmbalaj multiplu x 224 capsule (3 ani)L01ED03MIinovativ19.890,0119.919,9821.750,96Prețurile sunt valabile până la data de 31.05.2023.
  …..
  684W64373002AVASTIN 25 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.25 mg/mlROCHE REGISTRATION GMBH - GERMANIABEVACIZUMABUMCutie x 1 flacon din sticlă x 16 ml concentrat pentru soluție perfuzabilă (3 ani)L01FG01MIinovativ3.724,013.754,004.130,02Prețurile sunt valabile până la data de 31.03.2023.
  685W64373001AVASTIN 25 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.25 mg/mlROCHE REGISTRATION GMBH - GERMANIABEVACIZUMABUMCutie x 1 flacon din sticlă x 4 ml concentrat pentru soluție perfuzabilă (3 ani)L01FG01MIinovativ1.023,351.053,351.186,30Prețurile sunt valabile până la data de 31.03.2023.
  …..
  812!DCW63541001BETOPTIC S 2,5 mg/mlPICATURI OFT. - SUSP.2,5 mg/mlNOVARTIS PHARMA GMBH - GERMANIABETAXOLOLUMCutie x 1 flacon din PEJD x 5 ml picături oftalmice suspensie (2 ani)S01ED02MIinovativ9,7511,1115,02Prețurile sunt valabile până la data de 31.03.2023.
  …..
  1435NW68097001COROTROPE 10 mg/10 mlSOL INJ.10 mg/10 mlBIO EEL - S.R.L. - ROMÂNIAMILRINONUMCutie cu 10 fiole x 10 ml sol. inj. i.v. (3 ani)C01CE02MI773,52803,52913,99Cant. 1.843 cutiiPrețurile sunt valabile până la data de 27.09.2023.
  …..
  1505!DCW62335001DAROB 80 mgCOMPR.80 mgMYLAN HEALTHCARE GMBHSOTALOLUMCutie cu 2 blist. PVC/Al x 10 compr. (3 ani)C07AA07MIinovativ6,287,169,68Prețurile sunt valabile până la data de 31.03.2023.
  …..
  1800!DCW64558002DUPHASTON 10 mgCOMPR. FILM.10 mgMYLAN HEALTHCARE B.V. - OLANDADYDROGESTERONUMCutie x 1 blister PVC/Al x 20 comprimate filmate (5 ani)G03DB01MIinovativ16,4418,7425,33Prețurile sunt valabile până la data de 31.03.2023.
  …..
  1811!DCW64562002DUSPATALIN 200 mgCAPS. ELIB. PREL.200 mgMYLAN HEALTHCARE B.V. - OLANDAMEBEVERINUMCutie cu 2 blistere x 15 capsule eliberare prelungită (3 ani)A03AA04MIinovativ16,4018,7025,27Prețurile sunt valabile până la data de 31.03.2023.
  1812!DCW64562001DUSPATALIN 200 mgCAPS. ELIB. PREL.200 mgMYLAN HEALTHCARE B.V. - OLANDAMEBEVERINUMCutie cu 3 blistere x 10 capsule eliberare prelungită (3 ani)A03AA04MIinovativ16,4018,7025,27Prețurile sunt valabile până la data de 31.03.2023.
  …..
  2399NW68129001FRISIUM 10 mgCOMPR.10 mgBIOEEL - S.R.L. - ROMÂNIACLOBAZAMUMCutie cu 5 blistere a câte 20 comprimate (3 ani)N05BA09MI43,3049,3764,57Cant. 6.087 cutiiPrețurile sunt valabile până la data de 13.10.2023.
  …..
  2724NW68137001HYDROCORTISONE ROUSSEL 10 mgCOMPR.10 mgBIO EEL - S.R.L. - ROMÂNIAHYDROCORTISONUMCutie cu 1 blist. x 25 compr. (3 ani)H02AB09MI16,8019,1625,89Cant. 136.000 cutiiPrețurile sunt valabile până la data de 19.10.2023.
  …..
  3087!DCW65821002KLACID 125 mg/5 mlGRAN. PT. SUSP. ORALĂ125 mg/5 mlMYLAN ITALIA S.R.L. - ITALIACLARITHROMYCINUMCutie cu 1 flac. PEID cu granule pt. 100 ml susp. orală + 1 linguriță dozatoare x 2,5 ml/5 ml (2 ani după ambalarea pt. comercializare; după constituirea susp. 28 zile)J01FA09MIinovativ17,3619,7926,75Prețurile sunt valabile până la data de 31.03.2023.
  3088!DCW65821001KLACID 125 mg/5 mlGRAN. PT. SUSP. ORALĂ125 mg/5 mlMYLAN ITALIA S.R.L. - ITALIACLARITHROMYCINUMCutie cu 1 flac. PEID cu granule pt. 60 ml susp. orală + 1 linguriță dozatoare x 2,5 ml/5 ml (2 ani după ambalarea pt. comercializare; după constituirea susp. 28 zile)J01FA09MIinovativ10,4111,8716,04Prețurile sunt valabile până la data de 31.03.2023.
  …..
  3091!DCW65820002KLACID 250 mgCOMPR. FILM.250 mgMYLAN ITALIA S.R.L.CLARITHROMYCINUMCutie cu 1 blist. PVC-PVDC/Al x 14 compr. film. (5 ani)J01FA09MIinovativ17,1319,5226,39Prețurile sunt valabile până la data de 31.03.2023.
  …..
  3093!DCW62343001KLACID I.V. 500 mgPULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.500 mgMYLAN MEDICAL SAS - FRANȚACLARITHROMYCINUMCutie x 1 flacon din sticlă incoloră I, de capacitate 15 ml, conținând pulbere pentru concentrat pentru soluție perfuzabilă (4 ani)J01FA09MIinovativ29,2733,3743,65Prețurile sunt valabile până la data de 31.03.2023.
  3094!DCW65279001KLACID SR 500 mgCOMPR. ELIB. PREL.500 mgMYLAN HEALTHCARE GmbHCLARITHROMYCINUMCutie cu 1 blist. PVC/PVDC/Al x 5 compr. elib. prel. (3 ani)J01FA09MIinovativ9,4610,7914,58Prețurile sunt valabile până la data de 31.03.2023.
  …..
  3174!DCW64957001LENALIDOMIDA ALVOGEN 10 mgCAPS.10 mgALVOGEN MALTA OPERATIONS (ROW) LTD.LENALIDOMIDUMCutie cu blist. PVC-Aclar/Al x 21 caps. (2 ani)L04AX04MGgeneric5.874,135.904,126.473,65Prețurile sunt valabile până la data de 31.03.2023.
  3175!DCW64958001LENALIDOMIDA ALVOGEN 15 mgCAPS.15 mgALVOGEN MALTA OPERATIONS (ROW) LTD.LENALIDOMIDUMCutie cu blist. PVC-Aclar/Al x 21 caps. (2 ani)L04AX04MGgeneric7.681,367.711,358.443,53Prețurile sunt valabile până la data de 31.03.2023.
  3176!DCW64960001LENALIDOMIDA ALVOGEN 25 mgCAPS.25 mgALVOGEN MALTA OPERATIONS (ROW) LTD.LENALIDOMIDUMCutie cu blist. PVC-Aclar/Al x 21 caps. (2 ani)L04AX04MGgeneric10.320,5510.350,5411.320,25Prețurile sunt valabile până la data de 31.03.2023.
  3177!DCW64955002LENALIDOMIDA ALVOGEN 5 mgCAPS.5 mgALVOGEN MALTA OPERATIONS (ROW) LTD.LENALIDOMIDUMCutie cu blist. PVC-Aclar/Al x 21 caps. (2 ani)L04AX04MGgeneric8.389,328.419,319.215,21Prețurile sunt valabile până la data de 31.03.2023.
  …..
  3269!DCW62360002LIPANTHYL SUPRA 160 mgCOMPR. FILM.160 mgMYLAN MEDICAL SAS - FRANȚAFENOFIBRATUMCutie cu 3 blist. PVC-PE-PVDC/Al x 10 compr. film. (2 ani)C10AB05MIinovativ18,4921,0828,49Prețurile sunt valabile până la data de 31.03.2023.
  3270!DCW62362001LIPANTIL NANO 145 mgCOMPR. FILM.145 mgMYLAN MEDICAL SAS - FRANȚAFENOFIBRATUMCutie cu 3 blist. PVC-PE-PVdC/Al a câte 10 compr. film. (3 ani)C10AB05MIinovativ23,8127,1435,50Prețurile sunt valabile până la data de 31.03.2023.
  …..
  3343!DCW55458001LUMIGAN 0,1 mg/mlPIC. OFT., SOL.0,1 mg/mlALLERGAN PHARMACEUTICALS IRELAND - IRLANDABIMATOPROSTUMCutie x 1 flacon din PEJD x 3 ml picături oftalmice soluție (2 ani)S01EE03MIinovativ29,7633,9344,38Prețurile sunt valabile până la data de 31.03.2023.
  …..
  3482NW68111001MELPHALAN-RATIOPHARM 50 mgPULB. + SOLV. PT. SOL. INJ./PERF.50 mgTEVA PHARMACEUTICALS - S.R.L. - ROMÂNIAMELPHALANUMCutie cu 1 flac. cu pulb. și 1 flac. cu 10 ml solv. (2 ani; după reconstituire trebuie utilizat imediat)L01AA03MG1.065,401.095,401.232,14Cant. 727 cutiiPrețurile sunt valabile până la data de 6.10.2023.
  …..
  3498!DCW53997001MENOPUR 75 UILIOF. + SOLV. PT. SOL. INJ.75 UIFERRING GMBH - GERMANIAMENOTROPINUMCutie x 10 flacoane din sticlă incoloră cu liofilizant + 10 fiole x 1 ml solvent pentru soluție injectabilă (liofilizant 2 ani; solvent 3 ani)G03GA02MIinovativ627,57657,57754,90Prețurile sunt valabile până la data de 31.03.2023.
  …..
  3512!DCW60408002MESALAZINA SOFARFARM 400 mgCOMPR. GASTROREZ.400 mgSOFARFARM - S.R.L.MESALAZINUMCutie x 8 blistere PVC/Al x 15 comprimate gastrorezistente (3 ani)A07EC02MGgeneric71,9980,63101,95Prețurile sunt valabile până la data de 31.03.2023.
  3513!DCW60408001MESALAZINA SOFARFARM 400 mgCOMPR. GASTROREZ.400 mgSOFARFARM - S.R.L. - ROMÂNIAMESALAZINUMCutie x 4 blistere PVC/Al x 15 comprimate gastrorezistente (3 ani)A07EC02MGgeneric36,0041,0453,68Prețurile sunt valabile până la data de 31.03.2023.
  3514!DCW60409003MESALAZINA SOFARFARM 800 mgCOMPR. GASTROREZ.800 mgSOFARFARM - S.R.L. - ROMÂNIAMESALAZINUMCutie x 8 blistere PVC/Al x 15 comprimate gastrorezistente (3 ani)A07EC02MGgeneric140,88154,96189,18Prețurile sunt valabile până la data de 31.03.2023.
  3515!DCW60409002MESALAZINA SOFARFARM 800 mgCOMPR. GASTROREZ.800 mgSOFARFARM - S.R.L. - ROMÂNIAMESALAZINUMCutie x 6 blistere PVC/Al x 15 comprimate gastrorezistente (3 ani)A07EC02MGgeneric105,67116,24141,90Prețurile sunt valabile până la data de 31.03.2023.
  3516!DCW60409001MESALAZINA SOFARFARM 800 mgCOMPR. GASTROREZ.800 mgSOFARFARM - S.R.L. - ROMÂNIAMESALAZINUMCutie x 4 blistere PVC/Al x 15 comprimate gastrorezistente (3 ani)A07EC02MGgeneric70,4478,8999,75Prețurile sunt valabile până la data de 31.03.2023.
  …..
  4033!DCW62347001OLICARD RETARD 40 mgCAPS. ELIB. PREL.40 mgMYLAN HEALTHCARE GMBHISOSORBIDI MONONITRASCutie x 2 blistere PVC/Al x 10 capsule eliberare prelungită (3 ani)C01DA14MGgeneric6,547,4610,08Prețurile sunt valabile până la data de 31.03.2023.
  …..
  4500!DCW54765001PIPERACILINA/ TAZOBACTAM MYLAN 4 g/0,5 gPULB. PT. SOL. INJ./PERF.4 g/0,5 gMYLAN S.A.S. - FRANȚAPIPERACILLINUM + TAZOBACTAMUMCutie cu 1 flacon din sticlă incoloră a 50 ml cu pulbere pentru soluție injectabilă/ perfuzabilă (30 luni)J01CR05MGgeneric36,3641,4554,22Prețurile sunt valabile până la data de 31.03.2023.
  4501W68230001PIPERACILINA/ TAZOBACTAM MYLAN 4 g/0,5 gPULB. PT. SOL. PERF.4 g/0,5 gMYLAN PHARMACEUTICALS LIMITED - IRLANDAPIPERACILLINUM + TAZOBACTAMUMCutie cu 1 flac. din sticlă incoloră a 50 ml cu pulb. pt. sol. perf. (30 luni după ambalarea pt. comercializare; după prima deschidere a flac. se utilizează imediat)J01CR05MGgeneric36,3641,4554,22Prețurile sunt valabile până la data de 31.03.2023.
  …..
  4552!DCW65835001POSACONAZOL MYLAN 40 mg/mlSUSP. ORALĂ40 mg/mlMYLAN IRELAND LIMITED - IRLANDAPOSACONAZOLUMCutie cu 1 flac. din sticlă, cu capac din PE cu sistem de închidere securizat pentru copii și o linguriță de măsurare a dozelor x 105 ml susp. orală (3 ani; după prima deschidere 30 zile)J02AC04MGgeneric644,28674,28773,12Prețurile sunt valabile până la data de 31.03.2023.
  …..
  4943!DCW51336001RIVOTRIL 0,5 mgCOMPR.0,5 mgROCHE ROMANIA - S.R.L. - ROMÂNIACLONAZEPAMUMCutie cu 1 flac. din sticlă brună x 50 compr. (5 ani)N03AE01MIinovativ5,416,178,34Prețurile sunt valabile până la data de 31.03.2023.
  4944!DCW55375001RIVOTRIL 2 mgCOMPR.2 mgROCHE ROMANIA - S.R.L. - ROMÂNIACLONAZEPAMUMCutie x 1 flac. x 30 comprimate (5 ani)N03AE01MIinovativ4,224,816,50Prețurile sunt valabile până la data de 31.03.2023.
  …..
  5537!DCW64606001TASIGNACAPS.200 mgNOVARTIS EUROPHARM LIMITED - IRLANDANILOTINIBUMCutie x 28 caps. (blist. PVC/PVDC/Al) (3 ani)L01EA03MIinovativ3132,743162,743485,54Prețurile sunt valabile până la data de 31.03.2023.
  …..
  6225!DCW64791001XYDALBA 500 mgPULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.500 mgALLERGAN PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL LTD. - IRLANDADALBAVANCINUMFlacon de unică folosință din sticlă de tip I, de 48 ml, ce conține pulb. pt. conc. pt. sol. perf. (3 ani)J01XA04MIinovativ3617,093647,094013,48Prețurile sunt valabile până la data de 31.03.2023.“
  3. În anexa nr. 1, pozițiile nr. 16, 17, 18, 435, 1815, 2802, 4125, 4370, 4478, 4479 și 4706 se abrogă.4. În anexa nr. 2, lista A, după poziția nr. 611 se introduc 4 noi poziții, pozițiile nr. 612-615, cu următorul cuprins:
  Nr. crt.Cod_cimObs.Denumire produsFormaConcentrațieFirma/ȚaraDCIAmbalajGrupa ATCStatut_frmStatut_anmStarePRG (lei) pentru medicamente generice 65% Actualizare T1 2021PRB (lei) pentru medicamente biosimilare 80% Actualizare T1 2021
  612W68371001TALIDOMIDA BMS 50 mgCAPS.50 mgBRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG - IRLANDATALIDOMIDUMCutie tip portofel x 28 caps. (14 caps. x 2 blistere PCTFE/PVC/Al) (5 ani)L04AX02MIinovativ986,46
  613W65564001SPRYCEL 100 mgCOMPR. FILM.100 mgBRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIGDASATINIBUMCutie x 1 flac. din PEID x 30 compr. film. (2 ani)L01XE06MOinovativ7517,59
  614W65563001SPRYCEL 70 mgCOMPR. FILM.70 mgBRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIGDASATINIBUMCutie x 1 flac. din PEID x 60 compr. film. (2 ani)L01XE06MOinovativ7517,59
  615W65562001SPRYCEL 50 mgCOMPR. FILM.50 mgBRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIGDASATINIBUMCutie x 1 flac. din PEID x 60 compr. film. (2 ani)L01XE06MOinovativ7.517,59
  5. În anexa nr. 2, lista B, după poziția nr. 1709 se introduc 8 noi poziții, pozițiile nr. 1710-1717, cu următorul cuprins:
  Nr. Crt.Cod_cimObs.Denumire produsFormaConcentrațieFirma/ȚaraDCIAmbalajGrupa ATCstatut_frmStatut_anmStarePreț referință generic (PRG) Actualizare T1 2021
  1710W68886001ZOLSKETIL PEGYLATED LIPOSOMAL 2 mg/mlCONC. PT. DISPERSIE PERF.2 mg/mlACCORD HEALTHCARE S.L.U. - SPANIADOXORUBICINUMCutie cu 1 flacon din sticlă x 10 ml (20 mg) (18 luni)L01DB01MGgeneric946,50
  1711W68691001CICLOFOSFAMIDA DR. REDDY’S 500 mg/mlCONC. PT. SOL. INJ./PERF.500 mg/mlDR. REDDY’S LABORATORIES ROMANIA - S.R.L. - ROMÂNIACYCLOPHOSPHAMIDUMCutie cu 1 flac. din sticlă tubulară, incoloră, cu capacitate de 2 ml, cu conc. pt. sol. perf./inj. (2 ani)L01AA01MGgeneric100,00
  1712W68692001CICLOFOSFAMIDA DR. REDDY’S 1.000 mg/2 mlCONC. PT. SOL. INJ./PERF.1.000 mg/ 2 mlDR. REDDY’S LABORATORIES ROMANIA - S.R.L. - ROMÂNIACYCLOPHOSPHAMIDUMCutie cu 1 flac. din sticlă tubulară, incoloră, cu capacitate de 2 ml, cu conc. pt. sol. perf./inj. (2 ani)L01AA01MGgeneric200,00
  1713W68693001CICLOFOSFAMIDA DR. REDDY’S 2.000 mg/4 mlCONC. PT. SOL. INJ./PERF.2.000 mg/ 4 mlDR. REDDY’S LABORATORIES ROMANIA - S.R.L. - ROMÂNIACYCLOPHOSPHAMIDUMCutie cu 1 flac. din sticlă tubulară, incoloră, cu capacitate de 5 ml, cu conc. pt. sol. perf./inj. (2 ani)L01AA01MGgeneric300,00
  1714W68473001JUZIMETTE 50 mg/850 mgCOMPR. FILM.50 mg/ 850 mgGEDEON RICHTER ROMANIA - S.A. - ROMÂNIACOMBINAȚII (SITAGLIPTINUM + METFORMINUM)Cutie cu blist. albe, opace PVC-PE-PVDC/Al x 28 compr. film. (2 ani)A10BD07MGgeneric32,60
  1715W69026001DEFERIPRONE LIPOMED 500 mgCOMPR. FILM.500 mgLIPOMED GMBH - GERMANIADEFERIPRONUMCutie cu blist. Al/PVC-PVDC x 100 compr. (3 ani)V03AC02MGgeneric542,76
  1716W69018001KETAZED 0,25 mg/mlPIC. OFT., SOL.0,25 mg/mlHORUS PHARMA - FRANȚAKETOTIFENUMCutie cu 1 flac. din PEID de culoare albă cu capacitatea de 10 ml prevăzut cu picurător 3K• a 28 µl, conținând 10 ml pic. oft. sol. (3 ani după ambalarea pentru comercializare; după prima deschidere a flac. 3 luni)S01GX08MGgeneric34,24
  1717W69071002NITRONAL 1 mg/mlSOL. PERF.1 mg/mlCHIMIMPORTEXPORT - PLURIMEX - S.R.L. - ROMÂNIANITROGLYCERINUMCutie cu 10 fiole din sticlă brună care conțin 10 ml sol. perf. (3 ani după ambalarea pt. comercializare; după prima deschidere se utilizează imediat)C01DA02MGgeneric68,03
  -----