ORDIN nr. 5.030 din 30 august 2022pentru extinderea activității de învățământ a unității de învățământ preuniversitar particular Școala Primară "Hansel und Gretel" din municipiul Iași, județul Iași
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 3 octombrie 2022  Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) și d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare, luând în considerare prevederile art. 11 lit. a), respectiv ale art. 15 lit. e) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 155/2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, ținând cont de dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 994/2020 privind aprobarea standardelor de autorizare de funcționare provizorie și a standardelor de acreditare și de evaluare externă periodică în învățământul preuniversitar, cu modificările ulterioare, luând în considerare prevederile Ordinului ministrului educației nr. 5.511/2021 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de antepreșcolari/preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2022-2023, cu modificările și completările ulterioare, ținând cont de prevederile Ordinului ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 5.906/2016 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Primară „Hansel und Gretel“ din municipiul Iași,ținând cont de Referatul de aprobare nr. 5.389 din 8.08.2022 privind extinderea activității de învățământ a unității de învățământ preuniversitar particular Școala Primară „Hansel und Gretel“ din municipiul Iași, județul Iași,luând în considerare Hotărârea Consiliului Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar nr. 6 din 19.07.2022,în temeiul art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările și completările ulterioare,ministrul educației emite prezentul ordin.  +  Articolul 1(1) Începând cu anul școlar 2022-2023, activitatea unității de învățământ preuniversitar particular Școala Primară „Hansel und Gretel“ din șoseaua Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 4, bl. A10, municipiul Iași, județul Iași, pentru nivel preșcolar, formele de învățământ program „normal“ și program „prelungit“, limba „română“, se va desfășura și în sediul din șoseaua Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 4, bl. A12, municipiul Iași, județul Iași.(2) Unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Primară „Hansel und Gretel“ are capacitatea maximă de școlarizare de 18 formațiuni de studiu/schimbul 1.  +  Articolul 2Unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Primară „Hansel und Gretel“ din municipiul Iași, județul Iași, Fundația pentru Educație și Atitudine Socială, Ministerul Educației, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Școlar al Municipiului Iași duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul educației,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  București, 30 august 2022.Nr. 5.030.-----