ORDIN nr. 949 din 22 septembrie 2022pentru modificarea unor ordine ale ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri privind finanțarea întreprinderilor mici și mijlocii și domeniului HORECA pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp și 100 kWp necesară consumului propriu și livrarea surplusului în Sistemul energetic național, precum și a stațiilor de reîncărcare de 22 kW pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in, prin Programul de finanțare "Electric Up"
EMITENT
  • MINISTERUL ENERGIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 955 din 30 septembrie 2022    Având în vedere prevederile:– Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 159/2020 privind finanțarea întreprinderilor mici și mijlocii și domeniului HORECA pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp și 100 kWp necesară consumului propriu și livrarea surplusului în Sistemul energetic național, precum și a stațiilor de reîncărcare de minimum 22 kW pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in, prin Programul de finanțare „Electric Up“, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 12/2022;– art. 10 alin. (1) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările și completările ulterioare;– Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare,luând în considerare:– Procesul-verbal nr. 232.855 din 20.09.2022 al comisiilor de implementare din cadrul programului „Electric Up“;– necesitatea corelării prevederilor Ordinului ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 3.402/2020 cu prevederile Ordinului ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 3.581/2020,în temeiul art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 316/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Energiei, cu modificările și completările ulterioare,ministrul energiei emite prezentul ordin.  +  Articolul IOrdinul ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 3.402/2020 privind aprobarea Ghidului de finanțare a întreprinderilor mici și mijlocii și a operatorilor economici din domeniul HORECA pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp și 100 kWp necesară consumului propriu și livrarea surplusului în Sistemul energetic național și a stațiilor de reîncărcare de 22 kW pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1176 și 1176 bis din 4 decembrie 2020, se modifică după cum urmează:1. În anexă, la articolul 8 alineatul (3), lit. h) se modifică și va avea următorul cuprins: h) Până la data de 11.11.2022, beneficiarii au obligația de a introduce ATR-ul în aplicația informatică. Neprezentarea ATR-ului și neintroducerea acestui document în aplicația informatică în termenul prevăzut se consideră renunțare la finanțare și atrag rezoluțiunea contractului de finanțare2. În anexă, la articolul 21, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 21(1) Până la data de 11.11.2022, beneficiarii au obligația de a introduce ATR-ul în aplicația informatică.  +  Articolul IIOrdinul ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 3.581/2020 pentru aprobarea Schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului „ELECTRIC UP“ privind finanțarea întreprinderilor mici și mijlocii și domeniului HORECA pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp-100 kWp necesară consumului propriu și livrarea surplusului în Sistemul energetic național, precum și a stațiilor de reîncărcare de 22 kW pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 86 din 27 ianuarie 2021, se modifică după cum urmează:1. În anexă, la articolul 16 alineatul (9), paragraful 2 se modifică și va avea următorul cuprins: Până la data de 11.11.2022, beneficiarii au obligația de a introduce ATR-ul în aplicația informatică. Neprezentarea ATR-ului și neintroducerea acestui document în aplicația informatică în termenul prevăzut se consideră renunțare la finanțare și atrag rezoluțiunea contractului de finanțare2. În anexă, articolul 18 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 18Până la data de 11.11.2022, beneficiarii au obligația de a introduce ATR-ul în aplicația informatică. Neintroducerea acestui document în aplicația informatică în termenul prevăzut se consideră renunțare la finanțare și atrage rezoluțiunea contractului de finanțare  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul energiei,
    Virgil-Daniel Popescu
    București, 22 septembrie 2022.Nr. 949.----