ORDIN nr. 2.540 din 28 septembrie 2022privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Comitetului interministerial pentru analiza cadrului legal aplicabil sectoarelor cu impact asupra biodiversității
EMITENT
  • MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 30 septembrie 2022    Având în vedere Referatul de aprobare al Direcției generale biodiversitate nr. DGB/104.912 din 27.09.2022,în temeiul art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 781/2022 privind înființarea Comitetului interministerial pentru analiza cadrului legal aplicabil sectoarelor cu impact asupra biodiversității, al art. 57 alin. (1), (4) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, cu modificările și completările ulterioare,ministrul mediului, apelor și pădurilor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Comitetului interministerial pentru analiza cadrului legal aplicabil sectoarelor cu impact asupra biodiversității, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
    Tánczos Barna
    București, 28 septembrie 2022.Nr. 2.540.  +  ANEXĂREGULAMENTde organizare și funcționare al Comitetului interministerial pentru analiza cadrului legalaplicabil sectoarelor cu impact asupra biodiversității