HOTĂRÂRE nr. 1.180 din 29 septembrie 2022privind numirea doamnei Terci Corina-Geanina în funcția de subprefect al județului Tulcea
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 30 septembrie 2022  Având în vedere prevederile art. 250 alin. (1) și ale art. 251 alin. (2), (2^1) și (2^3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICDoamna Terci Corina-Geanina se numește în funcția de subprefect al județului Tulcea.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul afacerilor interne,
  Lucian Nicolae Bode
  București, 29 septembrie 2022.Nr. 1.180.-----