HOTĂRÂRE nr. 1.179 din 29 septembrie 2022privind eliberarea domnului Topoleanu Nicolae din funcția de subprefect al județului Tulcea
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 30 septembrie 2022  Având în vedere prevederile art. 250 alin. (1) și ale art. 251 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICDomnul Topoleanu Nicolae se eliberează din funcția de subprefect al județului Tulcea.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul afacerilor interne,
  Lucian Nicolae Bode
  București, 29 septembrie 2022.Nr. 1.179.-----