DECIZIE nr. 488 din 30 septembrie 2022privind revocarea, la cerere, a domnului Gheorghe Gabriel Domșa din calitatea de membru al Consiliului de administrație al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate
EMITENT
 • PRIM-MINISTRUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 30 septembrie 2022  Având în vedere cererea domnului Gheorghe Gabriel Domșa, înregistrată la Secretariatul General al Guvernului cu nr. 20/27.308/MN din 26 septembrie 2022,în temeiul art. 29 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 286 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.  +  ARTICOL UNICLa data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Gheorghe Gabriel Domșa se revocă, la cerere, din calitatea de membru al Consiliului de administrație al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Marian Neacșu
  București, 30 septembrie 2022.Nr. 488.-----