ORDIN nr. 5.295 din 31 august 2022pentru schimbarea sediului unității de învățământ preuniversitar particular Colegiul Ecologic "Prof. Univ. Dr. Alexandru Ionescu" din municipiul Pitești, județul Argeș
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 950 din 29 septembrie 2022  Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) și d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare, luând în considerare dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 993/2020 privind aprobarea Metodologiei de evaluare instituțională în vederea autorizării, acreditării și evaluării periodice a organizațiilor furnizoare de educație, cu modificările și completările ulterioare, ținând cont de dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 994/2020 privind aprobarea standardelor de autorizare de funcționare provizorie și a standardelor de acreditare și de evaluare periodică în învățământul preuniversitar, cu modificările ulterioare,luând în considerare prevederile Ordinul ministrului educației nr. 5.511/2021 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de antepreșcolari/preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2022-2023, cu modificările și completările ulterioare, ținând cont de prevederile Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.631/2017 privind acordarea acreditării pentru nivelul de învățământ „liceal“, profilul „umanist“, specializarea „științe sociale“, respectiv nivelul „postliceal“, domeniul „sănătate și asistență pedagogică“, calificarea profesională „asistent medical generalist“ din cadrul unității de învățământ preuniversitar particular Colegiul Ecologic „Prof. Univ. Dr. Alexandru Ionescu“ din municipiul Pitești, precum și ale Ordinului ministrului educației naționale nr. 4.234/2013 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Colegiul Ecologic „Prof. Univ. Dr. Alexandru Ionescu“ din municipiul Pitești, cu modificările ulterioare, precum și ale Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 5.353/2020*) privind acordarea autorizării de funcționare provizorie Colegiului Ecologic „Prof. Univ. Dr. Alexandru Ionescu“ din comuna Bradu, *) Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5.353/2020 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.având în vedere Referatul de aprobare nr. 5.373 din 8.08.2022 privind schimbarea sediului unității de învățământ preuniversitar particular Colegiul Ecologic „Prof. Univ. Dr. Alexandru Ionescu“ din municipiul Pitești, luând în considerare Hotărârea Consiliului Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar nr. 6 din 19.07.2022,în temeiul art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările și completările ulterioare,ministrul educației emite prezentul ordin.  +  Articolul 1(1) Începând cu anul școlar 2022-2023, activitatea de învățământ a unității de învățământ preuniversitar particular Colegiul Ecologic „Prof. Univ. Dr. Alexandru Ionescu“ din municipiul Pitești, acreditată pentru nivelurile de învățământ „liceal“ și „postliceal“, limba de predare „română“, se va desfășura în sediul din Intrarea Teilor nr. 4, municipiul Pitești, județul Argeș. (2) Structura cu sediul din comuna Bradu, Str. Principală nr. 360, județul Argeș, nivelul „profesional“, rămâne la aceeași adresă.(3) Unitatea de învățământ preuniversitar particular Colegiul Ecologic „Prof. Univ. Dr. Alexandru Ionescu“ din municipiul Pitești are o capacitate maximă de școlarizare de 12 formațiuni de studiu în două schimburi, maximum 6 formațiuni de studiu/schimbul 1 și maximum 6 formațiuni de studiu/schimbul 2, pentru sediul din Intrarea Teilor nr. 4, municipiul Pitești, județul Argeș.  +  Articolul 2Unitatea de învățământ preuniversitar particular Colegiul Ecologic „Prof. Univ. Dr. Alexandru Ionescu“ din municipiul Pitești își păstrează statutul de unitate de învățământ acreditată.  +  Articolul 3Unitatea de învățământ preuniversitar particular Colegiul Ecologic „Prof. Univ. Dr. Alexandru Ionescu“ din municipiul Pitești, Ministerul Educației, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Școlar Județean Argeș duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul educației,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  București, 31 august 2022.Nr. 5.295.----