ORDIN nr. 5.288 din 31 august 2022pentru extinderea activității de învățământ a unității de învățământ preuniversitar particular Școala Primară "Conil" din municipiul București, sectorul 5
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 950 din 29 septembrie 2022  Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) și d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare,luând în considerare prevederile art. 11 lit. a), respectiv ale art. 15 lit. e) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 155/2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar,ținând cont de dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 994/2020 privind aprobarea standardelor de autorizare de funcționare provizorie și a standardelor de acreditare și de evaluare externă periodică în învățământul preuniversitar, cu modificările ulterioare,luând în considerare prevederile Ordinului ministrului educației nr. 5.511/2021 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de antepreșcolari/preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2022-2023, cu modificările și completările ulterioare,ținând cont de Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.533/2019 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Primară „Conil“ din municipiul București, de Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.958/2018 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Primară „Conil“ din municipiul București, precum și de Ordinul ministrului educației nr. 5.093/2021 privind extinderea activității de învățământ a unității de învățământ preuniversitar particular Școala Primară „Conil“ din municipiul București,ținând cont de Referatul de aprobare nr. 5.382 din 8.08.2022 privind extinderea sediului unității de învățământ preuniversitar Școala Primară „Conil“ din municipiul București, aleea Drumul Cooperativei nr. 55, sectorul 5,luând în considerare Hotărârea Consiliului Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar nr. 6 din 19.07.2022,în temeiul art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările și completările ulterioare,ministrul educației emite prezentul ordin.  +  Articolul 1(1) Începând cu anul școlar 2022-2023, Școala Primară „Conil“ din municipiul București, aleea Drumul Cooperativei nr. 55, sectorul 5, își extinde activitatea pentru nivelul de învățământ „primar“, limba de predare „română“, în strada Bascov nr. 14-18, municipiul București, sectorul 5.(2) Unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Primară „Conil“ din municipiul București, sectorul 5, are o capacitate maximă de școlarizare de 17 formațiuni de studiu în două schimburi (9 formațiuni de studiu/schimbul 1 și maximum 8 formațiuni de studiu în schimbul 2).  +  Articolul 2Unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Primară „Conil“ din municipiul București, sectorul 5, Ministerul Educației, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Școlar al Municipiului București duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul educației,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  București, 31 august 2022.Nr. 5.288.----