ORDIN nr. 5.279 din 31 august 2022pentru extinderea activității de învățământ a unității de învățământ preuniversitar particular Școala Primară Liberă Waldorf Sophia din municipiul Brașov, județul Brașov
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 950 din 29 septembrie 2022  Ținând cont de dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Ordinului ministrului educației nr. 5.511/2021 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de antepreșcolari/preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2022-2023, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 994/2020 privind aprobarea standardelor de autorizare de funcționare provizorie și a standardelor de acreditare și de evaluare externă periodică în învățământul preuniversitar, cu modificările ulterioare, luând în considerare Ordinul ministrului educației nr. 5.009/2021 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Primară Liberă Waldorf Sophia din municipiul Brașov, ținând cont de Referatul de aprobare nr. 5.498 din 10.08.2022 privind extinderea activității de învățământ a unității de învățământ preuniversitar particular Școala Primară Liberă Waldorf Sophia din municipiul Brașov, județul Brașov, luând în considerare Hotărârea Consiliului Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar nr. 7 din 26.07.2022, în temeiul art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările și completările ulterioare,ministrul educației emite prezentul ordin.  +  Articolul 1(1) Începând cu anul școlar 2022-2023, activitatea de învățământ a unității de învățământ preuniversitar particular Școala Primară Liberă Waldorf Sophia din municipiul Brașov, județul Brașov, pentru nivelul de învățământ „primar 1“ (alternativa educațională Waldorf), limba de predare „română“ și pentru nivelul de învățământ „preșcolar (alternativa educațională Waldorf), program „prelungit“, limba de predare „română“, se va desfășura și în sediul din strada Ioan Popasu nr. 59, municipiul Brașov, județul Brașov. (2) Unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Primară Liberă Waldorf Sophia din municipiul Brașov, județul Brașov, are o capacitate maximă de școlarizare de 16 formațiuni de studiu/2 schimburi (maximum 9 formațiuni de studiu/schimbul 1 și maximum 7 formațiuni de studiu/schimbul 2), în sediul din str. Ioan Popasu nr. 59, municipiul Brașov, județul Brașov.  +  Articolul 2Ministerul Educației, Asociația „Rudolf Steiner“, unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Primară Liberă Waldorf Sophia din municipiul Brașov, județul Brașov, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Școlar Județean Brașov vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul educației,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  București, 31 august 2022.Nr. 5.279.-----