RECTIFICARE nr. 22/153 din 4 aprilie 2022referitoare la Hotărârea Conferinței Naționale a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România nr. 22/153/2022
EMITENT
  • CORPUL EXPERȚILOR CONTABILI ȘI CONTABILILOR AUTORIZAȚI DIN ROMÂNIA - CONFERINȚA NAȚIONALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 948 din 28 septembrie 2022    La Hotărârea Conferinței Naționale a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România nr. 22/153/2022 privind validarea alegerii domnului Bunea Alexandru pentru funcția de președinte al Consiliului superior al Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 387 din 20 aprilie 2022, se face următoarea rectificare:– la art. 1, în loc de: „... mandat 2022-2026.“ se va citi: „... mandat 2022-2026. Mandatul începe la data de 17 octombrie 2022.“----