DECRET nr. 1.135 din 28 septembrie 2022privind conferirea Ordinului Virtutea Militară
EMITENT
 • PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 948 din 28 septembrie 2022  În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) și ale art. 100 din Constituția României, republicată, ale art. 4 alin. (1) și alin. (2) lit. c), ale art. 8 lit. A din Legea nr. 29/2000 privind sistemul național de decorații al României, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 459/2002 privind Ordinul Virtutea Militară și Medalia Virtutea Militară, cu modificările ulterioare,cu prilejul aniversării a 50 de ani de la înființare, în semn de apreciere a rezultatelor importante obținute de personalul unității în îndeplinirea misiunilor specifice, pentru contribuția adusă la promovarea imaginii Armatei României, Președintele României d e c r e t e a z ă:  +  ARTICOL UNICSe conferă Ordinul Virtutea Militară în grad de Cavaler, cu însemn de pace, pentru militari, Drapelului de Luptă al Centrului 346 Comunicații și Tehnologia Informației „Sava Henția“.
  PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
  KLAUS-WERNER IOHANNIS
  În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituția României, republicată, contrasemnăm acest decret.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  București, 28 septembrie 2022.Nr. 1.135.-----